#401 / 08.02.2024

Netiek ievēroti būvniecības termiņi, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi līguma pārkāpumi, tā Stradiņa slimnīcas vadība pamato lēmumu pārtraukt būvniecības līgumu ar uzņēmumu “Velve”.
 
“Šajā brīdī valdība ir tādā sastāvā, ka esam vienojušies attīstīt kapitāla tirgu,” apliecināja Ministru prezidente Evika Siliņa Latvijas Bankas organizētajā pasākumā “Jaudīgi uzņēmumi - spējīgāka valsts”.
 
LMT prezidents Juris Binde ir arī viens no Latvijas Industriju attīstības konfederācijas vadītājiem un Mākslīgā intelekta (MI) izmantošanas aktīvs popularizētājs. Aicināju Bindi uz sarunu par MI nākotnes attīstības perspektīvām, riskiem un iespējām, kā arī par LMT nākotni. Šī ir sarunas otrā daļa.
 
Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā šā gada janvārī publiskotais apkārtraksts par Eiropas cilvēktiesību tiesas (ECT) 2023. gada 26. septembra spriedumu lietā “Yordanov un citi pret Bulgāriju” juristu aprindās raisa diskusijas, vai izpildvaru pārstāvošā ministrija tādējādi nenorāda tiesu varai, kā pareizi būtu iztiesājamas lietas, kuras tieši vai netieši saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.