Inga Paparde

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs saņemt arī strādājošie seniori un pabalsta izmaksa...
 
Valdība pieņēmusi grozījumus pensiju likumā, nostiprinot politisko apņemšanos šogad pensijas indeksēt ātrāk....
 
Latvija jauno kompensējamo medikamentu ziņā pirmoreiz vēsturē apsteigusi kaimiņvalsti Lietuvu, un mūsu...
 
Labklājības ministrija rosinājusi priekšlikumu Valsts fondēto pensiju likumā paredzēt iespēju piecus gadus...