Ritums Rozenbergs

Lai rastu atbildes uz jautājumiem, kādēļ 2021. gada 21. decembra vēlā...
 
Tikai retais atminas, ka pirms vairāk nekā diviem gadiem, 2021. gada 21....
 
Tiesnešu vajāšana par to vai citu spriedumu; ir izskausta ministra politiskās ietekmes...
 
Respektējot UNESCO Ģenerālās konferences ieteikumu, ANO Ģenerālā asambleja 1993. gada decembrī kā...