Zenta Sokolova

Lai gan netrūkst pamatotu, veselīgu uztura ieteikumu, cilvēki, cerot ātri zaudēt svaru,...
 
Olbaltumvielas ir nepieciešamas, lai cilvēka organisms varētu funkcionēt un augt. Gandrīz puse...
 
Viens no fak­to­riem, kurš ie­tek­mē gan­drīz vi­sus mū­su ve­se­lī­bas as­pek­tus, ir uz­turs....
 
Cilvēki ir noguruši – šī frāze ieilgušās pandēmijas laikā izskan gluži kā...