Darba devēju vidū TSI absolventi ir visaugstāk novērtētie

Pagājušajā gadā Transporta un sakaru institūts (TSI) sāka piedāvāt dubultā diploma programmas, kas tapušas sadarbībā ar Lielbritānijas universitāti UWE Bristolē, bet šogad ir kļuvusi par globālās tiešsaistes mācību platformas "Coursera" partneri Latvijā. Darba devēju vērtējumā TSI sagatavotie speciālisti ir visaugstāk novērtētie.
©Publicitātes foto

Kā virzīt studiju darbu, lai sniegtu studējošajiem vislabāko izglītību, „Neatkarīgā” vaicā Transporta un sakaru institūta (TSI) prorektoram akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, profesoram, Dr. sc. ing. Mihailam Savrasovam.

Transporta un sakaru institūts piedāvā dubultā diploma maģistra programmu datorzinātnēs „Datu analītika un mākslīgais intelekts”, kas tapusi sadarbībā ar vienu no Lielbritānijas vadošajām augstskolām UWE Bristol. Vai šo programmu ir lietderīgi apgūt arī tiem, kuri jau strādā industrijā un jau ir ieguvuši augstāko izglītību IT jomā?

„Datu analītika un mākslīgais intelekts” ir viena no populārākajām studiju programmām un šīs jomas speciālistu trūkst ne tikai Latvijā. Sadarbībā ar uzņēmumu „Deloitte Latvia” esam raduši iespēju piedāvāt jau esošajiem IT speciālistiem ar augstāko izglītību uzlabot savu kvalifikāciju vai virzīt savu karjeru datu analītikas un mākslīgā intelektā virzienā un saņemt maģistra grādu dubultā diploma programmā, studijām veltot tikai pusotru gadu. Viens studiju gads paredzēts mācībām, bet pusgads atvēlēts maģistra darba izstrādei. Mūsu sadarbības partneris labākajiem studentiem piedāvā apmaksātas studijas un garantētu pilna laika darba vietu, kas arī strādājošajiem ir laba motivācija turpināt izglītošanās procesu un neapstāties pie jau sasniegtajiem mērķiem.

Papildus iespēja šai studiju programmai ir, ka var pieteikties arī tie, kuriem nav iepriekšējā augstākā izglītība IT, bet citā jomā, taču tādā gadījumā studiju ilgums būs par vienu semestri garāks.

Vai studijas jau pieminētajā programmā ir iespējams apvienot ar darbu?

Plānojot šo studiju programmu, runājām gan ar „Deloitte Latvia”, gan citiem biznesa sadarbības partneriem, kuri atzina, ka studiju programma jāveido tā, lai studēt varētu arī tie, kuri jau strādā. Esam izveidojuši šo programmu tā sauktajā „miksētajā” formātā. Tas nozīmē, ka mācības sākas sešos vakarā, turklāt, ja ierašanās klātienē nav iespējama, nodarbības var klausīties tiešsaistē. Mēs aicinām uz klātienes studijām un studējošie to tiešām novērtē - redzam, ka lielākā daļa izvēlas atrasties augstskolā- vēlas aktīvi iesaistīties studiju procesā un komunicēt ar pasniedzējiem un studiju biedriem. Komunikācija ar kursa biedriem ir ļoti svarīga, turklāt viens no studiju sasniedzamajiem mērķiem ir prasme strādāt komandā, un to var iegūt tikai savstarpējā klātienes komunikācijā, gan apgūstot mācību vielu, gan socializējoties citos jautājumos. Studiju programmā ir paredzēts kurss „Multidisciplinārais projekts”, kura ietvaros studentu grupai jāizstradā projektu/risinājumu.Piektdienu vakaros un sestdienās notiek praktiskās nodarbības - uz tām studējošajiem obligāti ir jāierodas klātienē. Papildus plānojam nodarbības tā, lai viena diena (visbiežāk pirmdiena) būtu brīva un studējošiem būtu laiks pildīt uzdevumus. Uzsveram, ka tas ir ļoti būtisks aspekts nodrošināt studējošiem tādu studiju vidi un procesu, kurš saglāba Work-Life-Balance.

Jūs pieminējāt uzdevumus, kas jāveic. Vai tie ir teorētiski iespējamie uzdevumi vai kāda uzņēmuma konkrēta problēma, kuras atrisinājumu studentiem ir jāatrod?

TSI jau daudzus gadus studiju procesā cenšas realizēt reālajā dzīvē balstītu studiju procesu. Arī šajā studiju programmā galvenokārt tiek izmantotas industrijas uzņēmumu ieteiktas tēmas un problemātika. Semestra ietvaros nepieciešams izstrādāt projektu un pēc tam prezentēt biznesa partneriem un TSI pasniedzējiem. Lepojamies ar to, ka esam iesaistījuši vairākus uzņēmumus, no vairākām jomām, lai atbalstītu mūsu studentus. Jo tagad datu analītiķi ir pieprasīti ne tikai no IT uzņēmumiem. Starp citu, tā ir unikāla iespēja atrast sev jaunu darba vietu, jo uzņēmumu pārstāvji arī uzreiz redz studentu iespējas un kvalifikāciju.

TSI ieņem līderpozīciju Latvijas augstskolu reitingā pēc maģistru līmeņa ienākumiem, kas pierāda jūsu piedāvāto programmu augsto līmeni. Ar ko jūs to skaidrojat?

Šos datus ir apkopojusi Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrija. Esam ļoti gandarīti, ka mūsu ieguldījums programmu izveidē ir attaisnojies un spējam nozares uzņēmumiem sagatavot tiešām laba līmeņa profesionāļus. Arī kopumā valstī IKT jomas speciālisti ir ļoti pieprasīti, tāpēc atalgojums šajā nozarē ir augsts. Latvijas Ekonomikas ministrijas ziņojums “Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma sabalansētība” atklāj lielu IKT jomas darbaspēka trūkumu ar augstāko akadēmisko izglītību šajā jomā. 2022. gadā šādu speciālistu trūkums sasniedz turpat pusotru tūkstoti, un prognozes liecina, ka 6 gadu laikā tas pieaugs līdz 3587 vietām, kas ir 22% no kopējā tirgus pieprasījuma. Šī trūkuma nosegšana ir būtisks faktors turpmākajā Latvijas ekonomikas izaugsmē un TSI tajā saskata būtisku lomu.

Ik gadu tiek veikta arī darba devēju aptauja. Pēdējie dati parāda, ka bakalauru līmenī IKT jomā TSI ir visaugstāk novērtētā augstskola starp privātajām augstākās izglītības iestādēm. Arī profesionālā augstākā izglītība „Transporta un biznesa loģistika” bakalauru līmenī no darba devēju puses ir visaugstāk novērtētā.

Kas, jūsuprāt, ir vissvarīgākais, lai students kļūtu par augsta līmeņa profesionāli? Vai tā ir studiju programma, harizmātiski pasniedzēji vai paši studenti ir ļoti talantīgi?

Uz šo jautājumu nav vienas konkrētas atbildes. Bet viennozīmīgi varu teikt, ka starp mūsu studentiem ir ļoti apdāvināti jaunieši, ko varam saukt par uzlecošajām zvaigznēm, taču tie ir parasti jaunieši, bet ar augstu motivāciju un vēlmi darīt un sasniegt vairāk.

Pasniedzējiem ir ļoti liela loma - ļoti svarīgi, lai pasniedzējs spētu studentos saglabāt interesi un motivētu viņus uzzināt vēl vairāk un vairāk. Ir saprotams, ka gadu laikā motivācija mācīties var zust, tāpēc būtiski ir laikus pamanīt izmaiņas studentā un sniegt viņam maksimālo atbalstu studiju turpināšanai un zināšanu papildināšanai. Nereti potenciālie studenti mums jautā: „Kādi ir jūsu pasniedzēji?” Es nevaru savādāk atbildēt, kā vien to, ka mūsu pasniedzēji ir cilvēki, jo ir neiespējami savādāk aprakstīt to pasniedzēju kopumu, kuri strādā TSI. Katram ir sava pieeja, bet tajā pašā laikā visi ir profesionāļi sava jomā. Būtisks ir faktors, ka lielākā daļa pasniedzēju ir industrijas pārstāvji ar pieredzi praktiskajā darbā, kuru viņi tiešā veidā nodod jaunajai paaudzei.

Jūs jau pieminējāt sadarbību ar nozares uzņēmumiem. Pagājušajā gadā TSI tika izveidots inovāciju centrs iDEAHUB, kurā studentiem un arī vidusskolēniem ir iespēja startēt projektu konkursā un saņemt finansējumu idejas realizēšanai. Kā attīstās iDEAHUB?

Nu jau noslēgumam tuvojas pirmo projektu realizācija un esam ļoti apmierināti gan ar jauniešu interesi darboties, gan ar sasniegtajiem rezultātiem. Atgādināšu, ka konkursa pirmajā uzsaukumā atbalstu saņēma arī vidusskolēnu grupa, kura realizēja projektu par Chat Bot izstrādi Rīgas Starptautiskajā autoostā. Vidusskolēnu grupas „MyCompany team” izstrādātais tērzēšanas bots jau darbojas un tajā virtuāli var uzzināt gan par autobusu satiksmi un maršrutu plānošanu, gan iegādāties biļetes uz vajadzīgo reisu.

Vēl viens savā ziņā unikāls projekts, kas tapis iDEAHUB ietvaros, ir ierīce, kas palīdz neredzīgajiem atpazīt priekšmetus un objektus. Par šo iekārtu izstāstīt ir grūti, tas ir jāredz. Kopumā šobrīd aktīvs darbs norit pie 13 inovatīviem projektiem. Redzam, ka līdzdarbošanās iDEAHUB studentiem ir ļoti lietderīga arī pašā studiju procesā - pielietojot praksē teorētiskās zināšanas, studiju vielu ir vieglāk uztvert un saprast.

Publicitātes foto

Mēs uzskatām, ka inovāciju centrs ir laba iespēja apvienot studentus, akadēmisko pusi un uzņēmējus, kopā radot inovatīvus un praktiski pielietojamus projektus. Mēs gaidām uzņēmējus, kuriem ir nepieciešams kāds inovatīvs risinājums - izklāstiet savu vajadzību un mēs kopējiem spēkiem atradīsim tai risinājumu.

Iepriekšējo gadu dati liecina, ka augstskolas absolventi ir augstu novērtēti darba tirgū. Kā jūs vērtējat šī mācību gada uzņemšanas rezultātus? Vai ir ieplānota arī ziemas uzņemšana?

Vasaras uzņemšanas rezultātus varam uzskatīt par ļoti labiem. Gribu uzsvērt, ka tā nav vienkārši veiksmīga uzņemšana, bet gan likumsakarīgs ieguldītā darba rezultāts. Esam daudz strādājuši ar skolām un sadarbības partneriem - veselu gadu rīkojām dažādus izglītojošus pasākumus, tostarp, novadījām vairāk kā 100 atklātās stundas vispārizglītojošajās skolās un tehnikumos, skaidrojām un stāstījām interesentiem par iespējām, ko dažādos studiju virzienos sniedz TSI. Svarīgi ir jauniešiem izskaidrot katras jomas specifiku, lai viņš izvēlētos tieši to studiju programmu, kas viņam ir vispiemērotākā. Esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju no dažādām skolām - gan skolotāji, gan audzēkņi atzinīgi vērtē iespēju padziļināti iepazīt ikkatru no TSI piedāvātajām tēmām

Studentu skaits TSI pieaug, tostarp esam uzņēmuši ļoti spēcīgus studentus datorzinātņu programmā. Īpašu popularitāti ir ieguvusi jau pieminētā dubultā diploma bakalaura programma “Datorzinātnes: mākslīgais intelekets”, kurā iestājās studenti ar izteikti augstu motivāciju. Nevar noliegt, ka pastāv spēcīga konkurence starp TSI un valsts augstskolām, kurās tiek realizētas līdzīgas studiju programmas, taču mūsu skolas popularitāte arvien pieaug. Tas, ka studenti un viņu vecāki ir gatavi maksāt studiju maksu privātā augstskolā, kāda ir TSI, liecina, ka mūsu piedāvājums ir ļoti konkurētspējīgs. Viņi saprot, ka šeit ir iespēja saņemt ne tikai augsta līmeņa izglītību, bet arī individuālo pieeju un papildus servisus, tostarp darboties iDEAHUB.

Transporta un sakaru institūts kļuvis par globālās tiešsaistes mācību platformas "Coursera" partneri Latvijā. Ko šī iespēja sniedz studentiem?

Pateicoties šai sadarbībai, studentiem un akadēmiskajam personālam būs iespējas paplašināt savas zināšanas un prasmes, kā arī gūt pieredzi no "Coursera" piedāvātajām pasaules līmeņa augsti atzītām universitāšu un augstskolu akadēmiskajām mācību programmām, tostarp Jēlas Universitātes, Londonas Imperiālās koledžas un Džona Hopkinsa universitātes. Galvenais sadarbības mērķis ir attīstīt personalizētāku pieeju katram studentam, sniedzot iespēju studentiem izmantot labākās pasaules prakses. Turklāt, nākotnē arī TSI pasniedzēji varētu izstrādāt savu studiju kursu programmas, kuras būtu iespējams apgūt ikvienam interesentam "Coursera" mācību platformā.

Cilvēki ir noraizējušies par patreizējo finansiālo situāciju, daudzi domā, kā samaksāt kārtējos rēķinus. Vai ir īstais brīdis investēt izglītībā?

Es teikšu godīgi: izglītība ir tā lieta, kurā investīcijas ir attaisnojamas jebkuros apstākļos. Ja runājam par IKT jomu, redzam, ka tehnoloģijas strauji attīstās, tāpēc it īpaši svarīgi ir iegūt tādu izglītību, kas sniedz pilnvērtīgu fundamentālo bāzi, kā arī ir maksimāli pietuvināta reālajai situācijai industrijā. Tas dod iespēju ne tikai strādāt konkrētā jomā, bet pakāpeniski attīstīt sevi un nodrošināt veiksmīgu karjeru.

Ir vēl viens svarīgs aspekts, kāpēc nevajadzētu atlikt studijas uz vēlāku laiku - vēl šajā ziemas uzņemšanā mūsu augstskolā būs spēkā esošā studiju maksa. Līdz ar to, ka Latvijā ir redzama augsta inflācija, tai skaitā pieaug dažādas izmaksas, arī mūsu augstskola nākamajā gadā ir spiesta pārskatīt un palielināt studiju maksu. Ņemot vērā esošos apstākļus, iesaku neatlikt studijas- TSI laipni uzņems ikvienu, kurš vēlas iegūt labu un starptautiski atzītu izglītību!

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā