Policistiem un robežsargiem pirks mobilos telefonus Covid-19 sertifikāta nolasīšanai

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība vakar nolēma piešķirt 364 210 eiro, lai Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu vajadzībām iegādātos mobilos telefonus, kas nepieciešami Covid-19 sertifikāta verifikācijai. Valsts policijas vajadzībām tiks iegādāti 760 mobilie telefoni, Valsts robežsardzes vajadzībām – 100 telefoni. Viena telefona izmaksas varētu būt aptuveni 350 eiro bez PVN.
16.06.2021. NNeatkarīgā
 

Lai varētu efektīvi un ērti pierādīt un pārbaudīt personas tiesības uz epidemioloģiskās drošības pasākumu izņēmumiem, tiek ieviests digitāls risinājums - vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts. Sertifikāta izstrāde tika uzsākta, ņemot vērā 2021. gada 17. martā Eiropas Komisija publicēto Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu izdošanas, pārbaudes un akceptēšanas satvaru, nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.

Latvijā sertifikāts tiek izmantots jau no jūnija, lai persona varētu vienkārši un efektīvi iegūt vakcinācijas, negatīva Covid-19 testa vai Covid-19 pārslimošanas fakta apliecinošo dokumentu - digitālu (Sertifikāts saturēs QR kodu (Quick Response Code) jeb divdimensiju svītrkodu) Covid-19 sertifikātu - elektroniskā vai papīra veidā un izmantot to, lai pierādītu savas tiesības uz epidemioloģiskās drošības pasākumu izņēmumiem. Līdz ar sertifikāta ieviešanu, ir jāparedz tā verifikācijas iespējas. Tieši iemesla dēļ Iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām ir nepieciešami mobilie telefoni, kuros ir iespēja lietot verifikācijas lietotni.