Veselības ministrijas apetīte aug: tai vajadzīgi 590 eiro vērti galdi

Veselības ministrija rīt lūgs valdībai atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadam Veselības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros, tajā skaitā arī jaunu galdu un jaunu datoru iegādei uz ietaupīto līdzekļu rēķina. Ministrija noskatījusi vēl dārgākus galdus kā savulaik iegādājās Vakcinācijas projekta birojam, proti, katru 589,65 eiro vērtībā. Vakcinācijas birojam iegādātie 10 galdi šā gada sākumā izmaksāja 4680 eiro, tātad viens – aptuveni 468 eiro.
16.08.2021. NNeatkarīgā
 
Šādi izskatījās Vakcinācijas projekta birojam iekārtotās darba telpas, kamēr tas atradās Veselibas ministrijas paspārnē, ar 468 eiro vērtajiem galdiem ©VM

Veselības ministrija lūdz programmā “Nozares vadība un politikas plānošana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 48 775 eiro apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 48 775 eiro apmērā, lai Veselības ministrija nodrošinātu pamatlīdzekļu iegādi funkciju nodrošināšanai, tai skaitā 5896 eiro 10 galdu iegādei, 10 327 eiro 10 portatīvo datoru “EliteBook” iegādei, 2 271 eiro NATO informācijas drošības prasībām atbilstoša datora iegādei. Tāpat ministrijai ir nepieciešama dokumentu vadības sistēmas “Namejs” papildus moduļa “Arhīvs” iegāde ( 24 200 eiro apmērā), ugunsdrošs skapis personāla vajadzībām ( 2 612 eiro apmērā), komunikācijas vadu testeris “IDEAL VDV II Pro” ( 573 eiro apmērā), Microtik datu pārraides iekārta “CRS354-48P-4S+2Q+RM”(2 896 eiro apmērā).

Līdztekus šim lūgumam, VM lūgs valdību atbalstīt apropriācijas pārdali samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 145 672 eiro apmērā apakšprogrammā "Asins un asins komponentu nodrošināšana" un palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 145 672 eiro apmērā, lai Valsts asinsdonoru centrs iegādātos asins komponentu separatorus (96 800 eiro ), ātrās saldēšanas iekārtu (4 840 eiro ), saldētavu (19 965 eiro) un transportlīdzekli pasažieru un asins komponentu pārvadāšanai (24 067 eiro).

Apakšprogrammā "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" lūgts samazināt izdevumus atlīdzībai 3 540 eiro apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 114 186 eiro apmērā un palielināt izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 3 540 eiro apmērā, lai nodrošinātu pabalsta izmaksas tuviniekiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku nāves gadījumā, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 114 186 eiro apmērā, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nodrošinātu B tipa operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegādi.

Apakšprogrammā "Antidopinga politikas īstenošana" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 11 414 eiro apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 11 414 eiro apmērā, lai Latvijas Antidopinga birojs nodrošinātu arhīvu plauktu sistēmu (10 907 eiro) un biroja uzgaidāmās telpas atpūtas komplekta iegādi (507 eiro).

Apakšprogrammā "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" samazināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 84 682 eiro apmērā un palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 84 682 eiro apmērā, lai Nacionālais veselības dienests nodrošinātu samaksu par e-darbnespējas lapu moduļa funkcionalitātes papildināšanas darbiem (10 847 eiro) un informācijas sistēmas "Veselības aprūpes finansēšanas likums" uzturēšanas un pilnveidošanas darbiem (73 835 eiro ).