Trūcīgajiem un daudzbērnu ģimenēm par elektrību var nākties maksāt dārgāk

Sākot ar 1. septembri, tiek mainīta kārtība, kādā valsts atbalsta trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, piešķirot atlaidi par patērēto elektrību. Daļai ģimeņu šī jaunā kārtība būs patīkams pārsteigums, jo tās saņems atlaidi elektrības rēķinam, savukārt daļai tā būs neizdevīga, jo par elektrību būs jāmaksā dārgāk nekā šobrīd.
27.08.2021. Ilze Šteinfelde
 
©Pixabay

Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums, Neatkarīgo informē Ekonomikas ministrija.

Atbalsts aizsargātiem lietotājiem tiek piešķirts kopš 2008. gada un līdz šim tas izpaudās kā zemāka elektrības cena par 100 kwh maznodrošinātām un trūcīgām personām. Savukārt daudzbērnu ģimenes par zemāku cenu varēja izmatot 300 kWh. Papildus tam aizsargātajam lietotājam tiek kompensētas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, kā arī sadales sistēmas pakalpojuma fiksētā daļa.

Jauna atbalsta kārtība

Ar 1. septembri šī kārtība tiek mainīta, piešķirot aizsargātiem noteiktu atlaides summu mēnesī:

-trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) - 5 eiro;

-ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti - 5 eiro;

-personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim - 5 eiro;

-daudzbērnu ģimenei - 10 eiro.

EM skaidro, ka šīs izmaiņas tiek ieviestas, lai vienkāršotu līdzšinējo atbalsta piemērošanu un aprēķinu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu pakalpojuma sniedzējiem, ņemot vērā, ka to pamatdarbība ir elektroenerģijas tirdzniecība, nevis sociālā atbalsta sniegšana. Tāpat fiksēta likme ļauj veiksmīgāk prognozēt valsts budžeta līdzekļu paredzamo apmēru, kas jāplāno šim atbalsta pasākumam.

“Būtisks jauninājums, salīdzinot ar spēkā esošo maksājuma samazinājuma aprēķina mehānismu, ir tāds, ka aizsargātais lietotājs, kas atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, maksājuma samazinājumu rēķinā par elektroenerģiju saņems par katru kategoriju, t.i., katras kategorijas atlaides summēsies,” skaidro EM, vienlaikus atzīstot, ka dažiem lietotājiem atbalsta apmērs palielināsies, bet dažiem tomēr samazināsies. “Vienlaikus, pēc jaunās sistēmas darbības uzsākšanas ministrija varētu izvērtēt atbalsta apmēra pārskatīšanu piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros,” solīja EM.

Plašāks saņēmēju loks

EM skaidro, ka 2020. gadā vidēji mēnesī aizsargātā lietotāja priekšrocības saņēma aptuveni puse no tiem, kuriem tās pienāktos. Šobrīd aizsargātā lietotāja kritērijiem atbilst aptuveni 160 000 ģimeņu, bet 2020. gada augustā šo atbalstu saņēma 80 091 aizsargātais lietotājs. Līdz ar to EM uzsver, ka jaunās sistēmas mērķis ir sasniegt plašāku saņēmēju loku, jo pakalpojuma saņemšana jeb piemērošana aizsargātajiem lietotājiem notiek automātiski - viņiem nav jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja un nav jāiesniedz aizsargātā lietotāja statusu apliecinoša dokumentācija. Līdz šim šis atbalsts no valsts prasīja aptuveni 5,4 miljonus eiro gadā.

Ekonomikas ministrijas budžetā aizsargāto lietotāju atbalstam 2021.-2023. gadā paredzētā finansējuma ietvaros ik gadu tiks novirzīti 12 miljoni eiro, kas ir ieplānots atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. oktobra rīkojumam Nr. 595 “Par konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai””.

Jaunā atbalsta mehānisma priekšrocības:

  • atbalstam nav jāpiesakās, tas tiek piešķirts automātiski kā atlaide elektroenerģijas rēķinā;
  • pakalpojumu var sniegt jebkurš elektroenerģijas tirgotājs - netiek ierobežota lietotāju izvēle vai brīvā elektroenerģijas tirgus konkurence;
  • pakalpojumu sasniegs maksimāli liels aizsargāto lietotāju skaits ~ 150 000;
  • izstrādāts risinājums, lai arī apakšlietotāji (daudzdzīvokļu, sociālo mājokļu iedzīvotāji, īrnieki) var saņemt pakalpojumu;
  • izstrādāta ALDIS - aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēma, kuras pārzinis ir BVKB. Tā veiks kā aizsargāto lietotāju statusa pārbaudi, tā aprēķinās pienākošos atbalstu un salīdzinās pakalpojuma sniedzēju dotos datus, vienlaikus veicot finanšu uzraudzību un sagatavojot nepieciešamos grāmatvedības dokumentus;
  • ieviests vienkāršots atbalsta apjoms;
  • aizsargātie lietotāji, kas atbilst vairākām kategorijām, saņem summētu atbalsta apjomu.

Līdz ar to ieguvēji ir vairākas lietotāju kategorijas: aizsargātie lietotāji, kas atbilst vairākām kategorijām, aizsargātie lietotāji, kas līdz šim nebija pieteikušies, apakšlietotāji.