Komentāri: Taivans: Baznīcas problēma ir tā, ka tā stājas dialogā ar ideoloģijām, ar kurām nevajadzētu runāt

01.05.2021. BLBens Latkovskis
 
ĀĀmen
Baznīcai ar ideoloģijām nevajag runāt, bet tās sabārt!
1.maijs, 5:51 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Mazākais , pats minimums, ko varētu vēlēties... lai cilvēki, pirms kaismīgi metas izteikt savu viedokli par reliģiskām tēmām, lai cilvēki kaut vienu reizi izlasītu "Jauno Derību" , kas ir tā Bībeles daļa, no kuras jāsāk lasīt.
Ja šo nedara, tad neko nevar saprast un sasniegt, vien pārpūlēt balss saites centienos pārkliegt vienam otru.
1.maijs, 9:44 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Apustuļa Pāvila 2. vēstule Timotejam, 3.nodaļa:
1 Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki,
2 jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti,
3 cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji,
4 nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu,
5 izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies.
6 Jo tādi ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada,
7 kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas.
8 Bet, tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie uzstājas pret patiesību - ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā.
9 Bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams, kā tas arī ar pirmajiem notika.
10 Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīves veidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai,
11 manām vajāšanām, manām ciešanām, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā; šīs vajāšanas es esmu panesis, un no visām Tas Kungs ir mani izrāvis.
12 Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, arī tiks vajāti.
13 Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestigs arvien lielākā ļaunumā maldinādami un maldīdamies.
14 Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši,
15 un ka tu no MAZĀM DIENĀM zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.
16 Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,
17 lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
1.maijs, 9:48 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Amen, ir brīži, kad vajag "sabārt", es pats to esmu piedzīvojis un tas ir veicinājis manu ceļu pie atziņas. Bet... ko Zālamans saka par pamācīšanu? Kādā stāvoklī "sabāršana" nāks par svētību, bet kādā - izraisīs vien naidu?
1.maijs, 10:51 Atbildēt
RRedziet
Jā! ) Un ir reizes, kad nav citu variantu - ir jāsaka Dieva Vārds un ir Dieva patiesība japasludina tūlīt: jo citādi sanāktu, ka Dieva bērni piekrīt un pat atbalsta Nelabo.... Lai slava un pateicība Dievam mūžīgi! )
1.maijs, 12:55 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Redziet... ir tomēr maza problēma... jābūt gatavam uz to, ka no tūkstoš uzrunātajiem tevi sapratīs tikai viens.
Divdesmit gadi Kristū man ir devuši divas (2) šādas pieredzes.
2.maijs, 21:20 Atbildēt
SSlava Dievam pravieti
Pateicība Dievam - tātad esi 2 dvēseles atmodinājis Dievs!
3.maijs, 21:08 Atbildēt
DDievam
esi atmodinājis)))
3.maijs, 21:12 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Un vēl viens būtisks padoms tiem, kuri patiešām vēlas saprast...
Evaņģēlija vēsts ir ārkārtīgi vienkārša, tik vienkārša, ka Jēzus aicina būt kā bērniem, lai to satvertu.
Kristietības būtības attēlošanai pietiek ar pusi A-4 lappuses.
Ja kādi jums ceļ priekšā puskvadrātmetru sarežģīta teksta, tāda, ka lasot sāk ņirbēt acīs... esiet uzmanīgi ! Visticamāk, ka ar Evaņģēliju tam nav nekāda sakara.
3.maijs, 10:55 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Pravietinejauko, es aizlūgšu par Tavu naidpilno, neiecietīgo, rasistisko un homofobisko dvēseli Latvju Dievus! Varbūt nākamajā reinkarnācijā Dievi Tev dos vairāk prātiņa.
1.maijs, 10:54 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa :
1 Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē.
2 No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva.
3 Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē.
4 Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.
5 Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga, un pasaule klausa viņus.
6 Mēs esam no Dieva; kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu.
3.maijs, 18:49 Atbildēt
BBezprāšiem
Jau esi islamticīgais, vai drīz tāds būsi? Cilvēks šajā Mezapotāmijas (islama) tradīcijā pēc būtības ir ļauns, riebīgs un haotisks, jo viņā ir šīs Kingu asinis. Bet Antikrists jau ir atnācis.
2.maijs, 9:05 Atbildēt
AArmands
Vismaz drusku ārstēties esi mēģinājis?
1.maijs, 14:27 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Pravietisnejaukais ir neārstējams kristiešu sektants.
1.maijs, 19:31 Atbildēt
SSkolnieciņ
Latvju, ebreju, krievu (un visu citu tautu) Dievs ir: Viens Trīsvienīgs Dievs, un - Jēzus Kristus Tevi, draugs, atpestī no reinkarnācijas šeit! Esi ar Jēzu - un aiziesi uz Debesu valstību, ne turpināsi mīcīties pa Zemi.... Lai Dievs ar Tevi!
1.maijs, 11:21 Atbildēt
tticīgais
Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:52 Atbildēt
tticīgais
Reliģijas un dažādas mācības nāk un aiziet, bet paliek tikai nemainīgi Dieva - Dabas likumi. Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:56 Atbildēt
VVietvārdis
Izskatās, ka tevī nekas nav atnācis, tādēļ arī nav kam aiziet.
3.maijs, 9:14 Atbildēt
VVietvārdam
Bet Tu jau vienalga esi te; un Dievs Tevi mīl, esi ar Tu ar Dievu!
3.maijs, 20:39 Atbildēt
VValērijs
Liels paldies par rakstu, Bens! Ļoti interesanti un savlaicīgi..
1.maijs, 7:29 Atbildēt
AAhā
Pievienojos!
1.maijs, 17:29 Atbildēt
NNākotne
Lielisks raksts, Teivāns ir cilvēks ar lielo burtu, kurš nelokās kā slieka uz betona, bet teic taisnību. Diemžēl, vēsturiski, Latvijā kristietība ir svešķermenis, kuru ar varu ievazāja krustneši.
Paši ikdienā redzam, ka visos atslēgas amatos Latvijā, atšķirībā no vecās Eiropas valstīm, lielā pārsvarā ir sievietes. Pat gadījumos, kad formāli priekšnieks ir vīrietis, to rausta un vada kāda kadru daļas vadītāja vai finanšu direktrise.
Un tas ir tipisks gadījums vecajam Latvijas pagānismam, kur ir gan sieviešu dievietes, gan vīriešu dievi.
Tāpēc tagad, mirstot kristietībai (kā pareizi Teivāns uzsver, katros 2300 gados notiek reliģijas restarts, tai nomirstot un veidojoties jaunai) parādās jaunas vēsmas. Pieņemu, nākošajā reliģijā būs "guru" kults, kur dieva vietniekus uz zemes tēlos visādi Geitsi, Bezosi un Teslinieki ar savu adeptu un pielūdzēju ordām.
4.maijs, 17:42 Atbildēt
PPirktspēja
Viņam patīk, ka bauriem ir tik mazs minimālais darba atalgojums un pensijas. Valstī likvidēta tautsaimniecības attīstība, viss tiek izpārdots ārzemniekiem un demogrāfija ir uz izmiršanas robežas. Ko aizstāv OKUPANTU un visu nelaimju CĒLONI?
1.maijs, 8:20 Atbildēt
ppirtsnespējai
Izskatās, ka Jűs ne tajā tēmā iebraucāt...))
1.maijs, 8:29 Atbildēt
PPravietisnejaukais
1.vēstule Korintiešiem, 2. nodaļa:

4 Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē,
5 lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.
6 Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemti iznīcībai,
7 bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.
8 To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu.
9 Bet tā ir, kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. -
10 Mums Dievs to ir atklājis ar Savu Garu, jo Gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus.
11 Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars.
12 Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis.
13 To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami.
14 Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
1.maijs, 11:07 Atbildēt
BBreksis
Izguli taču dzērumu.
1.maijs, 21:07 Atbildēt
BBreksits
Pārstāj vilkt kāsīti. Ne pie kā laba tas nenovedīs. Jau tagad tavas smadzenītes neko neņem pretī.
2.maijs, 9:12 Atbildēt
BBreksīti
Kristus Asinis Tevi atpirka no šīs pasaules - pieņem to un ej ar Dievu!
3.maijs, 20:35 Atbildēt
PPirktspēja
:) Grib no saimnieka izprasīt kādu ordeni? :))) TEITOŅU TEV NEDOS.
1.maijs, 8:29 Atbildēt
OOrdeni
Četru vai piecu zvaigžņu?
1.maijs, 8:31 Atbildēt
BBaznīcai
jàsaka: Sātan, atkāpies!
1.maijs, 8:32 Atbildēt
PPirktspēja
Krieviski: Ac tu pis, Satana!
1.maijs, 8:35 Atbildēt
PPirktspēja
"Očkotvoritjeļi"...
1.maijs, 8:42 Atbildēt
NNē nāves ideologijai
Pilnigi pareizi ! Baznicai ielaisties sarunās un taisnoties perversiju biedribām , ka lpgb un citām varaviksnēm un mozaikām , ir zem katra sevi cienoša cilveka goda un pašapzinās !
1.maijs, 8:46 Atbildēt
PPirktspēja
Sātanam??? Nu i sasmīdināji...Tas ir to DZĪVESSTILS. "Dzīve s til"...
1.maijs, 8:55 Atbildēt
hhaha
nu ja - tas ir Sātana dzĩvesstils )
1.maijs, 8:59 Atbildēt
RReļiģioznijs
Dzīve pēc nāves - drošs pamats krietnam kristietim cīņai pret sātanisku spēku uzbrukumiem baznīcai.
1.maijs, 8:57 Atbildēt
hhaha
dzīve pagaidām tepat ar Jězu Kristu sirdĩ - pats drošākais pamats, draugs oznij! )))
1.maijs, 9:02 Atbildēt
RReļiģioznijs
Protams ha. Bet satikt Dievu - arī.
1.maijs, 9:13 Atbildēt
nnu ja
...satikt Jēzu Kristu - tas jau arī ir satikt Dievu )))
1.maijs, 9:28 Atbildēt
PPirktspēja
Jēzus Kristus, tulkojumā ir ebreju tauta. :))) Padšij narod. Jēzus Baltikus ir letti. :)))
1.maijs, 9:05 Atbildēt
RRedzi nu
Jēzus Kristus ir VIENS gan ebrejiem, gan lettiem un visiem citiem. Un Viņš ir Pestītājs VISIEM, lūk! )
1.maijs, 9:25 Atbildēt
MMurrey
Un arī Korāna viņs ir tas pats, tikai citā vārdā nosaukts.
5.maijs, 22:04 Atbildēt
LLaima
Nav. Lettiem ir Pērkons, Māra, Ūsiņš, Laima...
4.maijs, 17:46 Atbildēt
FFricis Vācietis
Bet kāpēc ir jāstājas dialogā ar cilvēcisko kropli Hermani - morālo un intelektuālo pederastu, kurš pēcpadomju laikā ir piekakājis teātrus ar seksuālām perversijām? Kāpēc ir jāatbild šī mēsla teiktajām muļķībām? Vai tikai tāpēc, ka latvieši vairākumā ir stulbeņi bez spējas atšķirt graudus no pelavām - dažādiem lopiem hermaņiem? Kāpēc pie latviešiem ir cieņā dažāda tipa pederasti? Kāpēc latvieši atbalsta tikai savus riebekļus? Kāpēc latvieši strauji kļūst par pederastu tautu ar steiķu atbaidošiem purniem Rīgas domē? Vai par to Teivāns un tas žļurnālists ir spējīgs kaut ko pateikt? Teivāns pats ir nelietis ar saviem izteikumiem par muslimiem un citiem. Teivana ģīmis jau pats pasaka, kas tas ir par tipu. Ja Teivāns būtu īsts cilvēks, tad taču viņu latviešu šļurnālisti noklusētu!
1.maijs, 9:23 Atbildēt
FFricim spricim
Iebāz galvu aukstā ūdenī, draugs, un esi nu mierīgs! Hermanis ir nācis pie prāta, paldies Dievam, un Teivāns ir sabiedrotais - nevajag karot ar tiem, kuri ir mūsējie vai sabiedrotie - par pagātni. Bet vajag biedroties ar tiem, kas objektīvi nu ir Dieva pusē - jo astainais pretinieks to tik gaida, kad varēs mūs SASKALDĪT un VALDĪT! Tá ir. Ieslēdz nu tagad smadzenes.... :))
1.maijs, 9:47 Atbildēt
FFricis Vācietis
Īsta latviešu mēsla murgi. Bet tādi izkārnījumi jau ir daudz starp latviešiem - cilvēces skaistuļiem, kurus pat ellē neielaiž.
1.maijs, 12:19 Atbildēt
JJānis latvietis
Frici vācieti! Vai tu krievu okupanta un latviešu padauzas radītais pēctecis? Ieņemts esi kad šis krievu zoļļuks bija labā šmigā? Valoda un smadzeņu domāšana tev ir tieši tāda kā pufaikotam krievu okupantam, tikai latviešu valodā.
2.maijs, 9:20 Atbildēt
FFricam Ņemcusam
;))......nu redz, kāds pieklājīgs malacis - laikam esi tas dižākais speciālists par mēsliem, murgiem un izkārnījumiem Latvijā. Tev noteikti ir milzīga pieredze ar tiem - vai joprojām tajos sēdi? :))) Nu lien reiz ārā un nožēlo savus grēkus! :D
1.maijs, 13:12 Atbildēt
AArmands
Šitie jaunās "tolerances" pārstāvji ir palaisti vaļā, kā traki suņi no ķēdes!Agresīvi ,naidīgi ar Sorosītu izčakarētām smadzenēm.Tipiski "karojošā ateisma" un K.Marksa ideoloģijas apologēti.
1.maijs, 14:32 Atbildēt
BBreksis
Izguli dzērumu. Kad pamodīsies, iedzer šķipučku. Un pēc tam vislabāk vienkārši paklusē.
1.maijs, 21:10 Atbildēt
PPirktspēja
Skaldi un valdi ir visu reliģiju kopā (Sātana) prioritārais darba moto.
1.maijs, 9:26 Atbildēt
sspējai
Ha - bet realitāte it tāda, ka JEBKURU Dieva vēsti un Dieva vēstnesi Sātans centīsies diskreditēt - tas ir, skaldīt un valdīt pat ar to...Nav citu variantu diemžēl - tas ir Sātans! Ko nu darīt? Cīnīties pret reliģijām kä Polam Potam? Protams, ka NĒ! Jāklausa Dievam, Jēzum Kristum: JĀDARA kā Viņš darīja, ne kā pats gribi. Lūk - tik vien )))
1.maijs, 9:37 Atbildēt
tticīgais
Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:54 Atbildēt
SSkolnieciņš no Olimpa kalna
Mēs dzīvojam 21. gadsimtā – brīvības un iespēju gadsimtā. Mūsu sabiedrībā sadzīvo dažnedažādākie cilvēki ar dažnedažādākajiem pasaules uzskatiem. Diemžēl pat 21. gadsimta sākumā mūsu sabiedrību vel joprojām nomoka aizspriedumi, neiecietība un naids. Bieži vien šie aizspriedumi, kas vairo ļaužu prātos neiecietību un naidu, ir iracionāli. Tiem pat nav loģiska pamatojuma. Tumšie viduslaiki – kristietības šovinisma laiki – ir beigušies. Eiropā valda miers un laime. Nežēlīgais un šausminošais laiks, kad inkvizīcija nesodīta varēja nogalināt jebkuru cilvēku, ir beidzies. Nevajag dzīvot viduslaiku tumsonībā. Nevajag dzīvot viduslaiku māņos. Mūsu sabiedrībai ir jākļūst atvērtākai, iecietīgākai un draudzīgākai. LGBTI kopienas cilvēki ir tādi paši sabiedrības locekļi kā visi pārējie sabiedrības locekļi. Gan lesbietes, gan geji, gan biseksuāļi (panseksuāļi), gan transseksuāļi, gan interseksuāļi ir tādi paši cilvēki kā visa pārējā sabiedrības daļa. Šo cilvēku jūtas un mīlestība ne ar ko neatšķiras no heteroseksuālo cilvēku jūtām un mīlestības. Dieva Erota priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi. Mīlestībai nav robežu. Mīlestības priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi. Lai godāts mīlestības un kaisles Dievs Erots kā tas no iesākuma ir bijis ,tā tagad un vienmēr lai ir! Visa slava visvarenajam Dievam Erotam! Visa slava Olimpa kalna Dieviem!
Saticību un mūžīgu mīlestību mums visiem vēlot, Skolnieciņš no Olimpa kalna
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
P.S. Lai veicinātu sapratni pret LGBTI kopienu, iesaku noskatīties seriāla “Amerikāņu Dievi” 3. sezonas 8. sēriju: Watch American Gods: Ep 308 - The Rapture of Burning on STARZ - Free Trial. Katru gadu Japānā pirmajā aprīļa svētdienā notiek Kanamara Matsuri festivāls, šo festivālu var noskatīties šeit: youtu.be/T1BDcI-tAfQ (Japan's PENIS FESTIVAL! Why Japan LOVES PENIS.).
#dažādība #iecietība #iejūtība #mīlestība #LGBT #LGBTI #varavīksne #saticība #draudzība #Erots #KaislesDievs #MīlestībasDievs #OlimpaKalnaDievi #OlimpaKalns #Skolnieciņš
1.maijs, 9:42 Atbildēt
NNost ar pediņiem
Beidz pīpēt zāli, pediņ.
1.maijs, 10:05 Atbildēt
iideoloģiskā degradācija
Izskatās , ka vārsmotājs skolnieciņš iestājies lgtb . Kā tas iet kopā latvju dieviem? Citi peņudievi labāk maksā...

.
1.maijs, 10:13 Atbildēt
hhaha
lai nu viņam, mazam nabadziņam, nesanāk gauži ar tiem peņudieviem...
1.maijs, 13:31 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Ideoloģiskā degradācija, Tev kā anonīmam, bezpersoniskam interneta trollim mani nesaprast. Vari turpināt pielūgt savu svēto Elīnu Didrihsoni no sektas "Prieka vēsts". Prokristīgajiem troļļiem tāpat par dievturību nav nekādas saprašanas. Kristieši kā nicināja, tā turpina nicināt sentēvu Dievus. Nekas nav mainījies...
1.maijs, 10:39 Atbildēt
SSkolnieciņ draudziņ
Sātan, atkāpies un ej prom, Jēzus Kristus vārdā Tev pavēlu! Āmen.
1.maijs, 11:46 Atbildēt
tticīgais
Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:53 Atbildēt
VVilni
Hei, ko tu pīpē?
1.maijs, 12:48 Atbildēt
LLatvijas Pura Vells
Tu man te visādus grieķu klaidoņus nepiesauc!Starp citu izskatās, ka pēdējā laikā esi sācis ar mana attālā radinieka-Sātana, importa dullinātājiem aizrauties!Varu piedāvāt tīru Ķemeru akača rāvu!Ne jau komercālos nolūkos, bet savējo atbalstam un prāta skaidrībai, tā teikt!
1.maijs, 14:41 Atbildēt
nnona
miers un laime varbūt ne līdz galam, taču piekrītu, tumsonības laiki ir beigušies, jāiet uz priekšu, sievietei nav vietas kristietībā, gejiem nav vietas sabiedrībā utt. - tumsonībai un manipulācijai nav vietas
13.maijs, 9:25 Atbildēt
SSkolnieciņš no Olimpa kalna
Mēs dzīvojam Latvijā – brīvā un atkarīgā valstī. Mūsdienu Latvija ir vieta, kur katram cilvēkam ir tiesības atrast savu personīgo laimi. Diemžēl mūsu sabiedrībā vel aizvien valda neiecietība gan pret reliģiozajām, gan pret seksuālajām, gan pret cita veida minoritātēm. Mūsu sabiedrībai trūkst drosmes un empātijas, lai pieņemtu citādāko. Tādējādi šī nepatika rada spriedzi un diskomfortu mūsu sabiedrībā. Neiecietība vairo ciešanas, tā attālina cilvēkus citu no cita. Ilgie baiļu un terora gadi, kad valdīja Padomju Savienība, ir beigušies. Ir pienācis laiks pārmainām. Ir pienācis laiks saticībai, sapratnei un mīlestībai. Lesbietes, geji, biseksuāļi un transseksuāļi ir tādi paši cilvēki kā mēs. Būsim draudzīgi un iejūtīgi pret LGBT kopienu! Katram no mums ir tiesības mīlēt un tikt mīlētam neatkarīgi no mūsu seksuālās orientācijas un seksuālās gaumes. Mīlestība ir spēks, kas mūs vieno neatkarīgi no etniskās izcelsmes, seksuālās orientācijas, finansiālā stāvokļa, reliģiskās un politiskās pārliecības. Ielaidīsim savā sirdī mīlestības un kaisles Dievu Erotu. Mīlēsim un būsim mīlēti. Lai visvarenais Erots svētī katru no mums, kas viņam tic!
Saticību un mūžīgu mīlestību mums visiem vēlot, Skolnieciņš no Olimpa kalna
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
P.S. Lai vairotu saticību un mieru mūsu sirdīs, iesaku noskatīties seriālu “Amerikāņu Dievi”: Watch American Gods Season 3: Stream Full Episodes on STARZ - Free Trial. Gadu no gada Japānā pirmajā aprīļa svētdienā notiek Kanamara Matsuri festivāls, šo festivālu var noskatīties šeit: youtu.be/Bdq22ND56zI (Kanamara Matsuri Festival in Japan | 2019).
#dažādība #iecietība #iejūtība #mīlestība #LGBT #LGBTI #varavīksne #saticība #draudzība #Erots #KaislesDievs #MīlestībasDievs #OlimpaKalnaDievi #OlimpaKalns #Skolnieciņš
1.maijs, 10:11 Atbildēt
SSkolnieciņ
Sātan, atkāpies un ej prom, Jēzus Kristus vārdā Tev pavēlu! Āmen.
1.maijs, 11:45 Atbildēt
aaivarsz
Jautājums Benam Latkovskim:Vai tagad saprati,BEN? "Izlobīji" sev vēlamo vai nevēlamo no Taivana atbildēm? Man amtiņā nāk mana augstskolas augstākās matemātikas pasniedzēja teiktais ,kurš 3 REIZES mums studentiem atkārtoja vienādojuma izskaidrojumu un katreiz jautāja mums -Vai sapratāt? Mēs visi kā viens kratījām galvas -NĒ nesapratām ! Pēc trešās reizes profesors teica : ES PATS BEIDZOT SAPRATU !!! UN JŪS???
1.maijs, 10:18 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Leons Taivans ir veltījis visu savu dzīvi pasaku stāstīšanai. Tik pat labi var godināt mani par maniem pagāniskajiem komentāriem un brīvajā laikā veiktajiem rituāliem.
Ar cieņu, Skolnieciņš
1.maijs, 10:45 Atbildēt
tticīgais
Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:53 Atbildēt
SSkolnieciņ draudziņ
Sātan, atkāpies un ej prom, Jēzus Kristus vārdā Tev pavēlu! Āmen.
1.maijs, 11:48 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Skolnieciņš velta savu dzīvi kalpošanai Dieva ienaidniekam.
Skolnieciņ, apstājies! Tev būs šausmīgs kauns šo savu murgu laiku atcerēties!
Lai Tā Kunga Svētais Gars Tevi apgaismo, kā apgaismoja Zaulu uz Damaskas ceļa!
1.maijs, 11:09 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Pravietinejauko, Tu esi viens reti nejauks kristiešu šovinists. Ja Tev tik ļoti nepatīk Latvija un Latvju Dievi, tad vari repatriēties uz Iraēlu. Latvija ir Latvju Dievu zeme.
1.maijs, 13:25 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Pravietis nevar būt "jauks".
1.maijs, 15:45 Atbildēt
SSkolnieciņ mazais draudziņ
Latvija - tāpat kā Izraēla - ir vienīgā patiesā Dieva (visa Radītāja) zeme, un nekāda ne tur peņudievu zeme!
1.maijs, 13:35 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, 53. Psalm:
2 Ģeķis saka savā sirdī: "Dieva nav!" Samaitāta un nejēdzīga ir viņu dzīve, nav starp viņiem neviena, kas labu dara.
3 Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu.
4 Bet visi ir no Viņa atkāpušies, visi ir izvirtuši un nekrietni; nav, kas labu dara, nav it neviena.
5 Vai tad to nesaprot ļauna darītāji, kas saēd manu tautu? Viņi ēd gan Dieva maizi, bet Dievu viņi nepiesauc.
6 Viņus pārņēma bailes, kur nebija nekāda pamata bailēm (vai tā nav pasaules ikdiena?)
, jo Dievs izkaisīja tavu aplencēju kaulus; viņi tapa apkaunoti, jo Dievs viņus bija atmetis.
1.maijs, 10:55 Atbildēt
TTā Kunga Vārds
Pateicība Dievam! :))
1.maijs, 11:49 Atbildēt
AAldis
L. Taivāns ir zinošs, taču dažas lietas varēja pateikt precīzāk. Nostādīt blakus geju laulības un sieviešu ordināciju nav korekti, jo pirmās ir dabīgi pretdabīgas, bet otrās - vienkārši nesaskan ar tradīciju. Otrkārt, kur paliek Dieva oriģinālā atklāsme judaismā, ja tas visu esot aizguvis no Ēģiptes? Ietekmje jau var būt, bet ja uzraksta tā, ka jāsaprot, ka viss ir aizgūts, tad tas tieši izklausās pēc zinātniskā ateisma, pret ko autors iebilst. Varbūt šis jautājums tomēr jāizklāsta precīzāk, lai var saprast, kur aizguvumi, kur tiešā Dieva atklāsme.
1.maijs, 11:16 Atbildēt
AAldi
Nostādīt blakus geju laulības un sieviešu ordināciju IR GAN korekti, jo abas neizbēgami ir PRET Dieva Baznīcu, tikai - katra savā veidā! Kā tad tā? Tā, PĒC DARBIEM un REZULTĀTIEM ir jāspriež, ne pēc runām vien! Jo - visur tur, kur ir sākta (un nav pārtraukta) sieviešu ordinācija, pēc neilga laika (daždesmit gadiem) sāk: "laulāt" gejus! Fakti ir fakti paši par sevi.... Kāpēc tā?! Tāpēc, ka tā ir sava griba un nepaklausība Dievam; un tādas lietas vada Sātans.... Dievs lai ir ar Jums!
1.maijs, 11:43 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Aldi, abos Tevis minētajos gadījumos problēma ir - pretruna Dieva Vārdam. Ja Dieva Vārdu sāk šķirot patīkamajā un nepatīkamajā, tad vienmēr būs tā, ka uz smiltīm celtais sabruks un brukšanas posts būs liels.
Sieviešu ordinācijas nekorektums ir saprotams pat no pasaulīgā, no psiholoģijas viedokļa, jo sievietei ir zemapziņā ielikts instinkts "patikt" . Ja gribi būt mācītājs un nemelot, Aldi, bieži nākas "nepatikt" . Paskaties, kā "Skolnieciņš" ar mani karo ... es citēju Rakstus, bet viņš Dieva Vārdu nosauc par "naida runu" (!!!) Sievietei šāda situācija būtu par šerpu.
PS. Skolnieciņš nesaprot, ka es savā laikā esmu bijis gandrīz turpat, kur viņš šobrīd un tāpēc burtiski lasu viņa domas. Lai Dievs ir viņam žēlīgs!
1.maijs, 16:01 Atbildēt
tticīgais
Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:53 Atbildēt
tticīgais
Reliģijas un dažādas mācības nāk un aiziet, bet paliek tikai nemainīgi Dieva - Dabas likumi. Visa pamatā ir Dabas - Dieva likumi - reinkarnācijas, karmas, gara involūcijas - evolūcijas likums.
1.maijs, 11:55 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, vēstule ebrejiem, 9. nodaļa
27 Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa,

Cien. "ticīgais " Kur šeit ir vieta reinkarnācijai? Un, ja nopietni - dēļ kam Tev reinkarnācija, ja Kristus jau visu ir paveicis? Kāpēc lieki pūlēties?
1.maijs, 15:51 Atbildēt
PPravieti jaukais
Tieši tā! Bet, lai aizietu prom no reinkarnācijas, cilvēkam ir labprātīgi japieņem Jēzus Kristus par savu Pestītāju: vienīgo Ceļu, Patiesību un Dzīvību. Cita ceļa mums nav....Paldies Dievam!
1.maijs, 20:15 Atbildēt
nnesmīdini
Bībelē ir arī teikts, ka cilvēks mirtin mirs - tātad daudzkārt mirs... Kā katrs vēlas tā to var tulkot... Bībele pilna ar šādām pretrunām, bet viens gan ir konkrēti, ka Jēzus Jaunajā Derībā nekad nav noliedzis reinkarnāciju... Un vārds "vienreiz" ir sinonīms vārdam "kaut kad"... Tikpat labi var to domu turpināt, ka cilvēks kaut kad mirst un tad ir tiesa un pēc laika (citā reinkarnācijā) cilvēks atkal mirst un pēc tam ir tiesa un tā tālāk un tālāk... Bet Jēzus tikai rāda priekšzīmi, kā cilvēkiem pareizi attīstīties, nevis viņu vietā visu izdara - Jēzus citu vietā nevar ne paēst, ne padzerties, ne izgulēties, ne strādāt, ne mācīties, ne arī aiziet uz tualeti, tas viss cilvēkiem pašiem jādara... Un ideja, ka Jēzus visu izdarīs cilvēku vietā ir kaitīga un muļķīga baznīctēvu un citu baznīcas birokrātu demagoģija.
1.maijs, 16:45 Atbildēt
ssmīdini
...baznīctēvi nemelo un saka gan taisnību: lai izietu ārā no reinkarnācijas, cilvēkam ir labprātīgi jāpieņem Jēzus Kristus par savu Pestītāju un Kungu. Jo Jēzus Kristus mums ir vienīgais dotais Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Cita ceļa nav!
1.maijs, 20:20 Atbildēt
nnesmīdini
Kā tas ir - iziet ārā no reinkarnācijas? Iziet ārā no reinkarnācijas, nozīmē kaut ko absurdu... Viss dabā attīstās caur reinkarnāciju... Reinkarnācija ir Dabas likums. Iziet ārā no reinkarnācijas ir tas pats, kas iziet ārā no dienas un nakts, vasaras un ziemas, paisuma un bēguma utt. Iziet ārā no reinkarnācijas ir apmēram tas pats, kas apstāties savā attīstībā un neiekļauties kopīgajā dabas procesu apritē... Pirmkārt, tas ir neiespējami, otrkārt, tā ir tikai tāda neloģiska idejas versija.
1.maijs, 20:39 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Garīgo attīstību varētu pielīdzināt skolai... tikai ir dīvaini, ka pirmklasnieki tā ap Jauno gadu jau šķietas esam tik gudri, ka ar lielu pārliecības spēku ir gatavi pamācīt desmitklasniekus.
1.maijs, 19:58 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Pravietinejauko, no kuras kristiešu sektas Tu esi?
2.maijs, 19:40 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Ne no vienas. Bet Tev ... ko tas izsaka?
2.maijs, 21:15 Atbildēt