Ivars Zariņš: Ir iepirkts miljons nederīgu respiratoru, bet atbildīgās amatpersonas mēģina izlocīties kā zuši

Saruna ar Saeimas deputātu Ivaru Zariņu (“Saskaņa”)
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Jūs esat iesniedzis jautājumus parlamentārās izmeklēšanas komisijai (PIK), kura izmeklē valdības rīcību Covid-19 pārvarēšanā, konkrētus jautājumus par gandrīz miljona neatbilstīgu respiratoru iepirkumu no SIA “Titled”. Kādēļ šādi jautājumi?

Šķetinot OIK afēru, esmu iepazinis visus iespējamos paņēmienus, kā atbildīgie mēģina slēpt lietas patiesos apstākļus, un esmu izstrādājis tehnoloģiju, kā nokļūt līdz patiesībai, neatkarīgi no tā, kā amatpersonas cenšas izlocīties.

Taču tad, kad patiesību mēģina slēpt nu jau prettiesiskā veidā, pēdējais solis ir jāizdara tiesībsargājošajām institūcijām, kurām ir dotas tiesības veikt specifiskas izmeklēšanas darbības. Šajā gadījumā šādas tiesības ir PIK, pie kuras esmu vērsies ar šo iesniegumu.

Tas vajadzīgs, lai pārliecinātos, vai šis iepirkums veikts valsts un sabiedrības interesēs. Vēlos pievērst komisijas un sabiedrības uzmanību vairākiem šī iepirkuma aspektiem - iepirkuma apjoma pamatotībai, piegādātāja izvēles pamatotībai, darījuma nosacījumu pamatotībai, piemērotās iepirkuma procedūras pamatotībai un citiem.

Pieņemsim, ka amatpersonas atbildēs. Kas tālāk?

Atbildes uz manā iesniegumā norādītajiem jautājumiem dos iespēju apstiprināt vai noliegt bažas par to, vai šis iepirkums nav ticis veidots kā noziedzīga shēma, kurā, iespējams, ir iesaistītas arī valsts amatpersonas.

Ņemot vērā iegūto informāciju un amatpersonu dīvaino rīcību, ne tikai īstenojot šo iepirkumu, bet arī saistībā ar minētā iepirkuma nodarīto zaudējumu atgūšanu, aicinu parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāju Rihardu Kozlovski vērsties arī Finanšu izlūkošanas dienestā ar konkrētiem jautājumiem.

Rihards Kozlovskis (JV) līdz šim ir balsojis pret iesniegto pieprasījumu izskatīšanu un informācijas iegūšanu deputātu pieprasījuma ietvaros. Vai viņš tagad rīkosies citādi?

Pieļauju, ka balsošana pret saistīta nevis ar vēlēšanos izvairīties no patiesības noskaidrošanas, bet gan ar vēlēšanos to izdarīt tieši viņa vadītās komisijas ietvaros. Es tā ļoti ceru. Tāpēc es ar savu iesniegumu vēršos pie viņa kā parlamentārās komisijas vadītāja. Atbilde uz šo iesniegumu uzskatāmi apstiprinās vai kliedēs arī publiski paustās bažas, ka patiesībā parlamentārā izmeklēšanas komisija neko neizmeklē, bet imitē parlamentārās izmeklēšanas darbu.

Tātad - kas īsti nav bijis kārtībā ar respiratoru iepirkumu?

Šī ir viena no skandalozākajām epizodēm, kas ir tikusi īstenota Covid-19 pandēmijas procesa piesegā un kuras izmeklēšana ietilpst Riharda Kozlovska vadītās komisijas pienākumos. Tā ir saistīta ar individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumu no SIA “Titled” - par gandrīz miljona nederīgu respiratoru iepirkumu, apejot Latvijas tiesību normās noteikto kārtību, izmantojot acīmredzami darījumam neatbilstošus dokumentus un nespējot pamatot piegādātāja izvēli.

Uz šā iepirkuma apšaubāmo atbilstību tiesiskajam regulējumam un Latvijas sabiedrības interesēm jau pamatoti, ar konkrētiem faktiem, norādīja žurnālisti - vairākās publikācijās ir atrodama informācija, kas liecina, ka iepirkumi notikuši, balstoties uz apšaubāmiem, nepietiekamiem vai pat viltotiem preču izcelsmes dokumentiem, saņemtās preces piegādātas un pieņemtas ar apšaubāmu marķējumu un iepakojumu, balstoties uz nepilnīgām pārbaudēm un apšaubāmu iepirkuma procedūru. Par šā iepirkuma pamatotību atbildīgajiem ministriem un Ministru prezidentam ir iesniegti un Saeimā izskatīti vairāki deputātu pieprasījumi.

Taču, neskatoties uz atkārtotiem pieprasījumiem, atbildīgās amatpersonas tā arī nav bijušas spējīgas iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tieši saistīta ar šo iepirkumu, un sniegt skaidras, pamatotas atbildes uz vairākiem būtiskiem ar šo iepirkumu saistītiem jautājumiem.

Izmantojot to, ka iepirkumā tika iesaistītas vairākas dažādu ministriju padotībā esošas organizācijas, atbildētāji tā vietā, lai sniegtu atbildes pēc būtības, bieži norādīja kā atbildētāju citu organizāciju vai atsaucās uz citu organizāciju pieņemtajiem lēmumiem vai rīcību, kas patiesībā nesniedz atbildi uz uzdoto jautājumu. Tādējādi vairākiem būtiskiem šī iepirkuma aspektiem nav ticis saņemts pamatojums.

Kā par to var uzskatāmi pārliecināties no komisijas sēžu ierakstiem un pievienotajiem materiāliem, uz daudziem būtiskiem iepirkuma aspektiem atbildētāji “ nav spējuši” sniegt atbildes pēc būtības. Tāpat arī atbildēs nav atrodama prasītā informācija, kas dotu iespēju pārliecināties par no reklāmas aģentūras SIA “Titled” gandrīz miljona respiratoru iepirkuma pamatotību un atbilstību valsts un sabiedrības interesēm. Nav atbilžu ne par iepirkuma apjoma, ne piegādātāja izvēles, ne darījuma nosacījumiem, ne par iepirkumam piemērotās procedūras pamatotību.

Par ko īsti ir aizdomas? Par to, ka respiratoru piegādātāja ir reklāmas aģentūra, par to, ka respiratori bija nederīgi? Vai par ko vēl?

Aizdomas ir par daudz ko. Piemēram, par dokumentiem. Atklātie fakti rada pamatotas bažas, ka šis darījums ir ticis īstenots, izmantojot viltotus vai ar darījumu nesaistītus dokumentus - uz šīm neatbilstībām norāda ne tikai publiski dotās norādes, bet arī tālākā iesaistīto amatpersonu rīcība, kā rezultātā pēc darījuma noslēgšanas tika mainīti darījuma dokumenti, kā arī pats fakts, ka šī darījuma rezultātā iepirktie respiratori patiesībā izrādījās nederīgi, pretēji dokumentos it kā apliecinātajam.

Par iepirkuma apjomu. Ņemot vērā, ka 2020. gada aprīlī steidzami tika iepirkti gandrīz miljons respiratoru, no kuriem pēc vairāk nekā pusgada gandrīz puse respiratoru (apmēram 430 000) joprojām glabājās kā neizmantoti, ir acīmredzami, ka šis iepirkuma apjoms ir bijis nesamērīgi liels un acīmredzami neatbilstošs pat maksimāli uzstādītajam mērķim - veidot uzkrājumu trīs mēnešu periodam. Taču atbildīgās amatpersonas nav spējušas sniegt pamatojumu, kāpēc steidzami bija jāpērk tieši šāds apjoms un tieši no konkrētā piegādātāja. Veselības ministrija ir izvairījusies informēt par respiratoru atlikumiem veselības aprūpes iestādēs un par citiem tām paredzētajiem piegāžu apjomiem.

Par piegādātāja izvēli. Izskatot pieprasījumus, tika iegūta informācija, kura apliecina, ka par iepirkumu atbildīgās institūcijas rīcībā bija visnotaļ plašs piedāvājumu klāsts ar izdevīgākiem piegādes nosacījumiem un uzticamākiem piegādātājiem, kuri, atšķirībā no SIA “Titled”, profesionāli darbojās šajā jomā.

Par SIA “Titled”, kurai acīmredzami nav atbilstošas pieredzes un kapacitātes veikt šādus darījumus, neviena amatpersona nav uzskatījusi par nepieciešamu veikt nepieciešamās darbības, lai pārliecinātos par šīs firmas spēju īstenot šādu apjomīgu darījumu, kurš būtiski, daudzas reizes, pārsniedza visu tās līdzšinējo darbību.

Par iepirkumu atbildīgās institūcijas atsaukšanās uz citas institūcijas (NVD) sniegto tiem informāciju par iespējamību īstenot šādu darījumu nekādā veidā nevar tikt vērtējama kā pietiekams pamatojums. Tieši pretēji - vēstulē attiecībā uz SIA “Titled” norādīts darījuma apjoms vien 60 tūkstošu respiratoru apjomā, bet noslēgtā darījuma apjoms ir gandrīz miljons respiratoru.

Vēl ir tā, ka šā darījuma nosacījumi ir acīmredzami veidoti tā, lai pēc iespējas pasargātu piegādātāju no atbildības par darījuma nosacījuma neizpildi.

Tāpat būtu jāizvērtē 2020. gada 12. maijā pieņemtā Ministru kabineta lēmuma pamatotība un tiesiskums, nosakot, ka šajā darījumā piegādātā prece tiek pieņemta “pēc vienkāršotas procedūras”, apejot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Tā arī neviens nav spējis paskaidrot - ko īsti nozīmē šī procedūra, kuras rezultātā tika iepirkti viltotas izcelsmes nederīgi respiratori. Un vai tā tika ievērota?

Te papildus rodas virkne būtisku jautājumu. Kā atbildīgās iestādes, kurām bija jākontrolē šī iepirkuma atbilstība, varēja kaut ko tādu pieļaut? Vai tas bija izdarīts politiska spiediena rezultātā, vai bija arī kāda materiālā ieinteresētība?

Turklāt, ņemot vērā iegūto informāciju par “savādo” amatpersonu rīcību arī saistībā ar valstij nodarīto zaudējumu atgūšanu (lasi - neatgūšanu) jau pēc šī nederīgo respiratoru iepirkuma, šeit būtu darbs arī Finanšu izlūkošanas dienestam, lai noskaidrotu - kā tad ir tikušas veidotas šī darījuma finansēšanas naudas plūsmas? Kas ir bijuši patiesie labuma guvēji no šī darījuma? Vai tie ir kādā veidā saistīti ar valsts amatpersonām? Kas ir patiesie labuma guvēji no SIA “Titled” veiktajiem maksājumiem pēc šī darījuma samaksas saņemšanas un vēlāk no tā izmaksātajām dividendēm? Vai tie ir kādā veidā saistīti ar amatpersonām, politiķiem?

Vai jūs domājat, ka sagaidīsiet kādas atbildes pēc būtības? Par vienkāršotu procedūru ir jau zināma atruna, ka tas nepieciešams tāpēc, ka ir pandēmija un ārkārtas apstākļi. Valdošās koalīcijas politiķi taču neies kost paši sev kājā un sniegt pārāk daudz informācijas, kas viņiem nav izdevīga.

Mēs jau esam izgājuši visus šos izlocīšanās apļus un stāvam soli no patiesības - jebkāda atbilde būs noderīga. Ja tagad turpinās izlocīties - tas būs apliecinājums, ka šī ir politiski piesegta afēra. Un sabiedrībai vajadzētu par to uzzināt un secināt. Līdz vēlēšanām nav nemaz tik tālu.

Par to “vienkāršoto procedūru” viss nav tik vienkārši - pirmkārt, ārkārtas apstākļos paredzētā procedūra paredz konkrētu institūciju iesaisti un atzinumus, valdība to nezin kāpēc nolēma ignorēt un procedūru “vienkāršot”. Rezultātā

ir iepirkts miljons nederīgu respiratoru, un pusgadu mūsu mediķi ir bijuši pakļauti dzīvības briesmām. Kālab?

Vai konkrētie iepirktie respiratori tiešām ir pavisam nederīgi? Kur tos var lietot?

Ir oficiāls akreditētas laboratorijas atzinums, ka šie respiratori nav izmantojami paredzētajam mērķim - lai aizsargātu tā lietotāju. Šie respiratori bija domāti mūsu mediķiem, tiem cilvēkiem, kuri atrodas frontes pirmajās līnijās cīņā ar kovidu. Tās nav maskas, kuras mēs lietojam pavisam ar citu mērķi - lai pasargātu apkārtējos.

Vai šim darījumam ir kāds sakars ar to, ka, iespējams, drīzumā visos kultūras pasākumos, kas notiek “zaļajā zonā”, būs jālieto tikai FPP 2 respiratori? Un arī sabiedriskajā transportā tikai tie varbūt būs jālieto, bet parastās medicīniskās maskas vairs nederēs?

Tos es nezinu - tad ir jāsavāc informācija par šo respiratoru izlietojumu dinamiku un pašlaik izveidotajiem uzkrājumiem.

Kamēr jūs izmeklējat agrāk notikušus darījumus, pilnā sparā notiek jauni - kovida testu iepirkumā viena no piecām firmām, kas vinnējusi, ir šogad pavasarī dibināta - bez pieredzes. Vai arī par šo iepirkumu jums būs jautājumi?

Jā, šādi jautājumi jau ir sagatavoti. Atliek tikai sagaidīt Saeimas sēdi, lai varētu tos iesniegt. Un ja sabiedrību tiešām interesē patiesība, arī šeit to varētu noskaidrot. Tikai šoreiz izskatās, ka rakt vajag nevis pašu darījumu, bet apkārt tam - to, kā tas ir ticis sagatavots.

Spriežot pēc darījuma pazīmēm, šis iepirkums, atšķirībā no nederīgo respiratoru iepirkuma ir ticis labāk sagatavots nekā “Titled” iepirkums - jau iepriekš šim mērķim nodibināta firma, izvēlēts it kā izdevīgākais piedāvājums. Cita lieta, vai vispār šāds iepirkums mums bija nepieciešams? Vai patiesībā nav bijis otrādi - ir vienkārši bijusi kāda krava ar kādam nevajadzīgiem testiem, kuriem vajadzēja atrast ātru noietu, tāpēc tos par izdevīgu cenu notirgoja Latvijai, kurai “naudas ir tik daudz, cik nekad nav bijis”?