Ķīnas vēstnieks Latvijā: Ķīnas un ASV līderi nevēlas atsākt "jaunu auksto karu" un savstarpējās attiecības veidos bez konfrontācijas

Ķīnas vēstnieka Liana Dzjaņcjuaņa atbildes uz Neatkarīgās jautājumiem
01.12.2021. JPJuris Paiders
 
©Ķīnas vēstniecība Latvijā

Es izteicu viedokli, ka “klimata neitrālā” un “zaļā” ekonomika ir 21. gadsimta neokoloniālisma ierocis. Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins nepiedalījās ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 26) samitā Glāzgovā. Kāda ir ĶTR nostāja attiecībā uz ideju noteikt stingrus klimata standartus nākamajām desmitgadēm? Patlaban Ķīnā ir vērojams enerģijas iztrūkums. Kāds ir iemesls, un kā tas var ietekmēt pasaules ekonomiku?

Neviena valsts nevar stāties pretī globālajiem klimata izaicinājumiem viena pati. Lai tos risinātu, visām valstīm ir jāsadarbojas. Ķīna piešķir lielu nozīmi Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pušu konferences 26. sesijai (COP 26), un tai ir bijusi aktīva un konstruktīva loma konferences veiksmīgas norises īstenošanā. Prezidenta Sji Dzjiņpina rakstiskajā runā tika izklāstītas Ķīnas idejas par globālo klimata pārvaldību, skaidri norādot, ka visām pusēm, balstoties uz esošajiem pamatiem, būtu jāstiprina savstarpēja uzticēšanās, jākoncentrējas uz praktisku sadarbību un jāpaātrina zaļā pāreja, norādot virzienu konferences panākumu nodrošināšanai.

Ķīna pievērš vēl lielāku uzmanību klimata pārmaiņu jautājuma risināšanai valsts pārvaldībā, ievēro zaļās attīstības koncepciju, paātrina zaļās attīstības režīma un dzīvesveida veidošanos, kā arī veicina visaptverošu zaļu ekonomikas un sociālās attīstības pārveidošanu. Prezidenta Sji Dzjiņpina ideja “kristāldzidrs ūdens un krāšņi kalni ir liela vērtība” ir kļuvusi par visas Ķīnas sabiedrības vienprātību. Ķīna paziņoja, ka centīsies sasniegt oglekļa emisiju maksimumu līdz 2030. gadam un oglekļa neitralitāti līdz 2060. gadam, un šim nolūkam izstrādāja valsts rīcības plānu un konkrētu rīcībpolitiku un pasākumus. Tas nozīmē, ka Ķīna kā pasaulē lielākā jaunattīstības valsts pabeigs pasaulē lielāko oglekļa emisiju intensitātes samazināšanu pasaules vēsturē visīsākajā laikā, tā atspoguļojot Ķīnas stingro apņemšanos risināt klimata pārmaiņu problēmas. Ķīna nopietni attiecas pret oglekļa emisiju samazināšanu un zaļās attīstības īstenošanu un solīto izdarīs.

No šī gada Ķīnas ekonomikas nepārtrauktās atveseļošanās un starptautisko enerģijas izejvielu cenu kāpuma iespaidā, kā arī pieprasījuma pēc apkures ziemā dēļ enerģijas tirgū ir bijusi saspringta piedāvājuma un pieprasījuma attiecība. Ķīnas valdība ir savlaicīgi veikusi apņēmīgus un efektīvus pasākumus, koncentrējoties uz cilvēku iztikas nodrošināšanu, nostiprinājusi energoapgādes garantijas, kā arī stabilizējusi enerģijas piedāvājuma un pieprasījuma attiecību. Pašlaik Ķīnas ekonomika saglabā labvēlīgu attīstības impulsu un turpinās sniegt nozīmīgu ieguldījumu pasaules ekonomikas atveseļošanā un attīstībā.

Ko jūs gaidāt no 2022. gada Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm, kas norisināsies no nākamā gada 4. līdz 20. februārim? Tiek pieļauta iespēja par starptautisku boikotu. Vai ir īstais laiks olimpiskajām spēlēm bez skatītājiem?

Olimpiskās spēles ir sporta pasākums, kuru gaida cilvēki visā pasaulē. Pēc vairāk nekā diviem mēnešiem Pekina pirmo reizi rīkos ziemas olimpiskās spēles, kļūstot par pirmo pilsētu, kurā norisinājušās gan ziemas, gan vasaras olimpiskās spēles. Šobrīd raiti norit gatavošanās Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm un ziemas paraolimpiskajām spēlēm. Pašlaik trīs Pekinas ziemas olimpisko spēļu sacensību zonās secīgi tiek īstenotas vairākas sacensību un nodrošināšanas pārbaudes. Ir vērts pieminēt, ka visās ziemas olimpisko spēļu norises vietās tiks īstenota 100% zaļa elektroapgāde un tiks neitralizētas visas saražotās oglekļa emisijas. Pekinas ziemas olimpiskās spēles šobrīd pilda savu solījumu par oglekļa neitralitāti un solījumu “iesaistīt 300 miljonus cilvēku ledus un sniega sporta veidos”.

Kopš Pekinas ziemas olimpisko spēļu sagatavošanās darbiem spēlēm ir pievērsta liela starptautiskās sabiedrības uzmanība un gūts plašs atbalsts. Pirms neilga laika oficiāli tika publiskots Pekinas ziemas olimpisko spēļu un ziemas paraolimpisko spēļu moto - “Kopā pretī vienotai nākotnei”. Ziemas olimpiskās spēles un ziemas paraolimpiskās spēles ir skatuve ziemas olimpiskajiem sportistiem visā pasaulē. Viņi ir īstie galvenie varoņi. Sporta politizēšana pārkāpj Olimpiskās hartas garu un kaitē visu valstu sportistu interesēm un starptautiskajam olimpiskajam mērķim. Visi starptautiskās sabiedrības slāņi, tostarp vairāku valstu valdības, olimpiskās komitejas un Starptautiskā olimpiskā komiteja, ir skaidri iebildušas pret šo kļūdaino praksi. Mēs ticam, ka ar visu pušu kopīgiem pūliņiem Ķīna pavisam noteikti pasaulei sniegs vienkāršas, drošas un brīnišķīgas olimpiskās spēles.

Ceturtā Ķīnas Starptautiskā importa izstāde notika bez tiešiem starptautiskiem viesiem. Vai varat aprakstīt šī notikuma panākumus pandēmijas laikā?

Covid-19 pandēmijas ietekmē 4. Ķīnas Starptautiskā importa izstāde notika tiešsaistes un bezsaistes formātā. Izstādē sapulcējās gandrīz 3000 uzņēmumu no 127 valstīm un reģioniem, un kopējais plānotais apgrozījums bija 70,72 miljardi ASV dolāru. Izstādē aktīvi piedalījās uzņēmumi no attīstītajām valstīm, jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm, tostarp 281 no pasaules 500 labākajiem un nozaru vadošajiem uzņēmumiem. Jāpiemin, ka arī Latvijas uzņēmums “Stenders” izstādē ir piedalījies trīs reizes un guvis auglīgus rezultātus.

Atklāšanas ceremonijā Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins teica galveno runu ar nosaukumu “Lai atvērtības vēsmas ienes siltumu pasaulē”, kurā uzsvēra, ka atvērtība ir atšķirīgs mūsdienu Ķīnas simbols. Ķīna nelokāmi dalīsies tirgus iespējās ar pasauli, veicinās augsta līmeņa atvērtību un aizsargās pasaules kopējās intereses. Apstākļos, kad pandēmija pārklājusi pasaules ekonomiku, šī importa izstāde ir izveidojusi apmaiņas un sadarbības platformu dažādu valstu uzņēmumiem un kārtējo reizi devusi “Ķīnas spēku” pasaules ekonomikas atveseļošanā. Ķīna aicina vairāk Latvijas uzņēmumu aktīvi izzināt Ķīnas tirgu un veicināt tālāku divpusējo ekonomisko un tirdzniecības attiecību attīstību.

Sji Dzjiņpins piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 76. sesijas vispārējās debatēs un uzstājās ar svarīgu runu. Kādi bija vissvarīgākie vēstījumi no Ķīnas pārējām valstīm?

Šogad aprit 50 gadu kopš Ķīnas Tautas Republikas likumīgās vietas atjaunošanas ANO, kā arī 30. gadadiena kopš Latvijas iestāšanās ANO. Pēc vairāku augsta līmeņa sanāksmju apmeklēšanas ANO dibināšanas 75. gadadienā pagājušajā gadā prezidents Sji Dzjiņpins vēlreiz piedalījās Ģenerālās asamblejas vispārējās debatēs video formātā un teica svarīgu runu, galvenokārt nododot šādus vēstījumus:

Pirmkārt, jāveicina globālā sadarbība pandēmijas apkarošanā. Pašlaik visā pasaulē joprojām plosās pandēmija, un ir būtiski mainījusies cilvēku sabiedrība. Cilvēkiem un viņu dzīvībai ir jābūt prioritātei, jāciena zinātne, jāieņem zinātniska pieeja un jāievēro zinātnes likumi. Mums ir gan jāievēro mērķtiecīgi rutīnas Covid-19 protokoli un jāveic ārkārtas reaģēšanas pasākumi, gan jāveic pandēmijas kontrole un jāveicina ekonomiskā un sociālā attīstība, kā arī jāstiprina kopīga starptautiskā profilakse un kontrole. Ķīna ārvalstīm visa gada garumā centīsies nodrošināt 2 miljardus vakcīnu devu. Pamatojoties uz 100 miljonu ASV dolāru ziedošanu “Covax” plānam, Ķīna gada laikā bez maksas ziedos jaunattīstības valstīm vēl 100 miljonus vakcīnas devu. Ķīna turpinās atbalstīt un piedalīties globālajā zinātniskajā vīrusa izsekojamībā un apņēmīgi iebilst pret jebkāda veida politiskām manipulācijām.

Otrkārt, jāveicina kopīga globālā attīstība. Mums ir jāatdzīvina ekonomika, jāveicina spēcīgāka, zaļāka un veselīgāka globālā attīstība un kopīgi jāveicina globālā attīstība līdz jaunam līdzsvara, koordinācijas un iekļautības līmenim. Ķīna ir izvirzījusi globālās attīstības iniciatīvu, kuras prioritāte ir attīstība, kuras centrā ir cilvēki, kura ir iekļaujoša, inovāciju virzīta, ir harmonijā ar dabu un vērsta uz rīcību. Šīs iniciatīvas mērķis ir aicināt starptautisko sabiedrību paātrināt ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanu, censties atrisināt attīstības nelīdzsvarotību starp valstīm un valstu iekšienē, precizēt globālās attīstības un starptautiskās attīstības sadarbības mērķus, principus un galvenās jomas, turpināt veidot vienprātību starp visām pusēm un palīdzēt starptautiskajai sabiedrībai kopīgi risināt problēmas.

Treškārt, jāveicina jauna veida starptautisko attiecību veidošana. Visām valstīm ir jāstiprina vienotība un jāīsteno savstarpējas cieņas un abpusēji izdevīgas sadarbības starptautisko attiecību koncepcija. Šogad aprit 30 gadu kopš Aukstā kara beigām. Aukstajā karā nebija uzvarētāju, pasaule cieta. Mierīgas attīstības pasaulei ir jāveido dažādas civilizācijas formas, un tai jābūt savietojamai ar dažādajiem modernizācijas ceļiem. Mums ir enerģiski jāveicina visai cilvēcei kopīgās vērtības - miers, attīstība, godīgums, taisnīgums, demokrātija un brīvība - un jāatsakās no maziem blokiem un nulles summas spēles. Mums ir jāpieturas pie dialoga, nevis konfrontācijas, iekļautības, nevis atstumtības, jāveido jauna veida starptautiskās attiecības, kuras raksturo savstarpēja cieņa, godīgums un taisnīgums un abpusēji izdevīga sadarbība, jāpaplašina interešu konverģence un jāsasniedz lielākā iespējamā sinerģija.

Ceturtkārt, jāuzlabo globālā pārvaldība. Pasaulē ir tikai viena starptautiskā sistēma - starptautiskā sistēma, kuras pamatā ir ANO. Pastāv tikai viena starptautiskā kārtība - starptautiskā kārtība, kas balstās uz starptautiskajiem likumiem. Un ir tikai viens noteikumu kopums - starptautiskās attiecības regulējošās pamatnormas, kas balstītas uz ANO hartas mērķiem un principiem. ANO vajadzētu turēt augstu patiesā multilaterālisma karogu un kļūt par centrālo platformu valstīm, lai kopīgi aizsargātu vispārējo drošību, dalītos attīstības sasniegumos un kopīgi iezīmētu pasaules nākotnes kursu. Ķīna kā ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle, lai veicinātu demokrātiju un tiesiskumu starptautiskajās attiecībās, ir gatava sadarboties ar valstīm visā pasaulē, tostarp ar Latviju, trīs galvenajās jomās — drošība, attīstība un cilvēktiesības - un rīkoties, lai attiecībā uz multilaterālismu patiesi izpildītu saistības, ko uzņēmušās visas puses.

Viens no lēmumiem, kas tika pieņemts Ķīnas Komunistiskās partijas 19. Centrālās komitejas sestajā plenārsēdē 2021. gada 11. novembrī, ir: “Attiecībā uz vienas valsts, divu sistēmu politikas uzturēšanu un valsts atkalapvienošanās veicināšanu Centrālā komiteja pieņēma virkni pasākumu, lai risinātu gan attiecīgo problēmu simptomus, gan pamatcēloņus, un apņēmīgi īstenoja principu, ka Honkongu un Makao ir jāpārvalda patriotiem. Šie soļi ir palīdzējuši veicināt situāciju Honkongā, lai panāktu nozīmīgu pagrieziena punktu no haosa uz pārvaldību. Tas viss ir ielicis stabilu pamatu likumā balstītas pārvaldības attīstībai Honkongā un Makao, kā arī stabilu un nepārtrauktu politikas “Viena valsts, divas sistēmas” panākumu nodrošināšanai.” Vai tas nozīmē, ka nākotnē Pekina izlems, kuri būs Honkongas un Makao līderi, atlasot, kurš ir un kurš nav “patriots”?

2021. gadā aprit 100 gadu kopš Ķīnas Komunistiskās partijas dibināšanas. Ķīnai tas ir būtisks vēsturisks punkts pirmās simtgades mērķu izpildē un jauna ceļojuma uzsākšanā pretī otrās simtgades mērķu īstenošanai. Pirms neilga laika notika Ķīnas Komunistiskās partijas 19. Centrālās komitejas sestā plenārsēde. Tajā vispusīgi tika apskatīta un apkopota Ķīnas Komunistiskās partijas centienu vēsture pēdējā gadsimta laikā, īpaši sociālisma ar ķīniešu iezīmēm vēsturiskie sasniegumi kopš Ķīnas Komunistiskās partijas 18. Nacionālā kongresa. Šī plenārsēde ir kā tilts starp pagātni un nākotni, tai ir tālejoša nozīme, lai nodrošinātu, ka Ķīna turpina uzturēt stabilu un vienmērīgu attīstību.

Sanāksmē specifiski tika apspriesti Honkongas un Makao jautājumi. Paziņojumā pirmo reizi parādījās vārdi “Patrioti pārvalda Honkongu” un “Patrioti pārvalda Makao”. “Viena valsts, divas sistēmas”, “Honkongas iedzīvotāji pārvalda Honkongu”, “Makao iedzīvotāji pārvalda Makao” ievērošana un augsta autonomijas pakāpe ir Ķīnas valdības pamatprincipi un politika attiecībā uz Honkongu un Makao, kas nav mainījusies un nemainīsies. “Patriotu pārvaldības” princips jau sen ir izplatīta prakse visā pasaulē. Šo principu daudzas valstis, arī Latvija, ir ierakstījušas valsts likumos. “Patrioti pārvalda Honkongu” un “Patrioti pārvalda Makao” ir pamatprincipi, kas jāievēro, lai pilnībā un precīzi īstenotu “Viena valsts, divas sistēmas” politiku. Šā principa pareiza īstenošana ir nepieciešama, lai aizsargātu Ķīnas suverenitātes, drošības un attīstības intereses. Tas palīdzēs Honkongai un Makao saglabāt ilgtermiņa labklājību un stabilitāti un nodrošinās stabilu un noturīgu “Viena valsts, divas sistēmas” īstenošanu.

Ķīnas Komunistiskās partijas 19. Centrālās komitejas sestās plenārsēdes komunikē vairākkārt ir minēts sauklis “atbalstīt biedra Sji Dzjiņpina pamatpozīciju”. Daudzi Rietumu valstu analītiķi no tā secināja, ka tas nozīmē - Ķīnas Komunistiskā partija pārvēršas no kolektīvās pārvaldes sistēmas (kuru izveidoja Dens Sjaopins) par vienas personas (Sji Dzjiņpina) valdītu valsti.

Ir ļoti svarīgi, lai valstij un politiskajai partijai būtu spēcīgs vadības kodols un zinātniska teorētiskā vadība. Demokrātiskā centrālisma ievērošana ir Ķīnas Komunistiskās partijas ilgtermiņa praksē izveidota teicama tradīcija un unikāla priekšrocība. Tā ir sociālisma ar ķīniešu iezīmēm lielākā priekšrocība. Demokrātiskais centrālisms ir fundamentāla sistēma, kas apvieno centrālismu, kura pamatā ir demokrātija, ar demokrātiju centralizētā vadībā. Tas atbalsta tautas demokrātiju visā procesā, nodrošina iedzīvotāju plašu, nepārtrauktu un dziļu līdzdalību valsts politiskajā dzīvē un nodrošina, ka partija vada tautu efektīvā valsts pārvaldībā. Kopš Ķīnas Komunistiskās partijas 18. Nacionālā kongresa partijas ģenerālsekretāra Sji Dzjiņpina vadībā Ķīnas zemē ir notikušas vēsturiskas pārmaiņas un gūta virkne nozīmīgu sasniegumu, piemēram, pilnībā izveidota mēreni pārtikusi sabiedrība un vēsturiski izskausta absolūtā nabadzība. 19. Centrālās komitejas sestajā plenārsēdē tika uzsvērti “divi nostiprinājumi” - tika nostiprināta Sji Dzjiņpina galvenā loma kā Centrālās komitejas un visas partijas kodolam, kā arī Sji Dzjiņpina sociālisma ar ķīniešu iezīmēm jaunajā laikmetā idejas vadošā loma. Tā ir Ķīnas vēstures izvēle, ķīniešu tautas centieni un vienprātība, kas panākta visā Ķīnas tautas demokrātijas praksē, kam ir izšķiroša nozīme Ķīnas Komunistiskās partijas un Ķīnas valsts attīstībā jaunajā laikmetā un ķīniešu tautas lielās atdzimšanas vēsturiskā procesa veicināšanā.

Atskatoties vēsturē, Ķīnas Komunistiskā partija, ņemot vērā politiskās attīstības ieguvumus un zaudējumus gan mājās, gan ārvalstīs, ir dziļi apzinājusies, ka Ķīnas politiskajai civilizācijai un politiskajai sistēmai ir dziļi jāiesakņojas Ķīnas sociālajā augsnē un nav iespējams kopēt politiskās sistēmas no citām valstīm. Ķīna iet sociālisma ar ķīniešu iezīmēm politiskās attīstības ceļu. Ķīnas īstenotā tautas demokrātija ir visa procesa demokrātija. Visi svarīgākie likumdošanas lēmumi tiek sagatavoti saskaņā ar noteiktu kārtību un caur demokrātiskām diskusijām un pieņemti saskaņā ar zinātniskas un demokrātiskas lēmumu pieņemšanas principiem. Visa procesa demokrātijas pamatmērķis ir reaģēšana uz cilvēku vajadzībām, tā pilnībā izprot tautas vēlmes, tautas vajadzības un jūtas, pārstāv tautas intereses un reaģē uz tām, un tai ir spēcīga vitalitāte.

16. novembra rītā notika attālināta Sji Dzjiņpina tikšanās ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Kādi ir svarīgākie tikšanās rezultāti saistībā ar Taivānas, Ķīnas un ASV tirdzniecības sarunām un citiem sarežģītiem jautājumiem?

Pirmā abu valstu vadītāju video tikšanās Ķīnas un ASV attiecību vēsturē ir nozīmīgs notikums Ķīnas un ASV, kā arī starptautiskajās attiecībās. Abām pusēm bija pilnīga un padziļināta saziņa un apmaiņa par stratēģiskiem, vispārējiem un fundamentāliem jautājumiem, kas saistīti ar Ķīnas un ASV attiecību attīstību, kā arī svarīgiem jautājumiem, kas skar kopīgas intereses. Abi līderi uzsvēra Ķīnas un ASV attiecību nozīmi, iebilda pret “jaunu auksto karu” un atzina, ka Ķīnai un ASV nevajadzētu būt konfliktā vai konfrontācijā. Prezidents Sji Dzjiņpins padziļināti apkopoja Ķīnas un ASV attiecību attīstības pieredzi un mācības un uzsvēra, ka Ķīnai un ASV jaunajā laikmetā jāievēro trīs savstarpējas cieņas, mierīgas līdzāspastāvēšanas un abpusēji izdevīgas sadarbības principi, kā arī jācenšas veicināt četras prioritārās jomas: pirmkārt, jāuzņemas lielāko valstu pienākums un jāvada globāla mēroga reakcija uz neatrisinātiem izaicinājumiem. Otrkārt, vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma garā jāveicina apmaiņa visos līmeņos un visās jomās, lai radītu vairāk pozitīvas enerģijas Ķīnas un ASV attiecībās. Treškārt, domstarpības un sensitīvi jautājumi jārisina konstruktīvi, lai nepieļautu, ka Ķīnas un ASV attiecības noiet no sliedēm vai kļūst nekontrolējamas. Ceturtkārt, jāstiprina koordinācija un sadarbība galvenajos starptautiskos un reģionālos karsto punktu jautājumos, lai pasaulei nodrošinātu vairāk sabiedrisko labumu.

Atgriezt Ķīnas un ASV attiecības uz pareizām veselīgas un stabilas attīstības sliedēm un respektēt otras puses galvenās intereses un galvenās bažas ir pareizais veids, kā kontrolēt nesaskaņas. Taivānas jautājums vienmēr ir bijis vissvarīgākais un jutīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās. Šobrīd Taivānas šaurumā ir jauns saspīlējuma vilnis. Galvenais iemesls ir tas, ka Taivānas varas iestādes ir sadarbojušās ar ārējiem spēkiem un pastiprinājušas “neatkarības” provokācijas. Šāda rīcība ir nopietni kaitējusi cilvēku abās šauruma pusēs vitāli svarīgām interesēm un Ķīnas nācijas pamatinteresēm, kā arī nopietni iedragājusi mieru un stabilitāti Taivānas šaurumā. Taivānas jautājuma patiesais šī brīža statuss un vienas Ķīnas principa galvenais saturs ir: pasaulē ir tikai viena Ķīna, un Taivāna ir Ķīnas sastāvdaļa. Ķīnas Tautas Republikas valdība ir vienīgā leģitīmā valdība, kas pārstāv visu Ķīnu. Tā ir arī ANO rezolūcijā Nr. 2758 atzīta starptautisko attiecību pamatnorma. To plaši atzīst starptautiskā sabiedrība, un to nevar apstrīdēt.

Vēlos uzsvērt vēsturisku un juridisku faktu, ka Taivāna ir Ķīnas sastāvdaļa un abas jūras šauruma puses pieder vienai Ķīnai, un neviens cilvēks un nekāds spēks to nevar mainīt. Ņemot vērā vispārējo situāciju, ka lielākā daļa pasaules valstu atzīst un atbalsta vienas Ķīnas principu un vispārējo tendenci, ka Ķīna tiks atkalapvienota, neviens politisks mēģinājums sadalīt Ķīnu nebūs veiksmīgs.