Ventspils izaicina jauniešus parādīt savas zināšanas tehnoloģijās, zinātnē un matemātikā

Kopš 2. septembra sākusies komandu pieteikumu un uzdevumu risinājumu iesniegšana Ventspils Digitālā centra organizētā konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2020” pirmajai kārtai, kas norisināsies līdz pat 14. oktobrim. Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares konkursu Digitālais centrs organizē jau piekto gadu, taču šogad konkursa uzdevumu tēmu loks ir plašāks, jo saistīts ar topošo Ventspils Zinātnes un inovācijas centru, kurā tiks atspoguļota dabas un eksaktās zinātnes, tehnoloģijas un matemātika jeb STEM.
23.09.2020. MJMarija JASINSKA
 
©Publicitātes foto

Plašāks skatījums ar radošu pieeju

Šogad konkurss atzīmē piekto jubileju un jau iesakņotās tradīcijas, kurās galvenais akcents tiek likts uz IKT nozari, papildina arī dabas un eksaktās zinātnes, matemātika un tehnoloģijas. IKT mijiedarbība ar citām nozarēm kļūs arvien izteiktāka, to uzsver arī Latvijas Informācijas un komunikāciju asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa: “Digitālo tehnoloģiju loma nākotnē tikai pieaugs. Esmu pārliecināta, ka, paplašinot konkursa tēmu loku, jaunieši var radošāk apliecināt savas prasmes un zināšanas tehnoloģiju lietošanā, kā arī saskatīt tehnoloģiskās iespējas virzienos, kuri uzreiz ar IKT nemaz neasociējas, proti, mūzikā, dizainā. Man ir patiess prieks par katru skolēnu, kurš ir ieinteresēts tehnoloģiju nozarē un kuram piemīt degsme radīt jaunas inovācijas.” Konkursa uzdevumi ir cieši saistīti ar topošo Ventspils Zinātnes un inovāciju centru, kura saturu veido Digitālais centrs, kam ir deleģēta atbildība veikt arī turpmāko Zinātnes un inovāciju centra apsaimniekošanu un pilnveidošanu. Lai labāk izprastu uzdevumus un asinātu prātu, kā arī sagatavotos finālam, konkursa kontā “Facebook” (ventspilsitc) katru nedēļu tiek ievietoti uzdevumi treniņam. Ventspils Digitālā centra projektu vadītāja Vita Vītola-Lapiņa aicina laikus pieteikt komandas un iesūtīt darbus, neatliekot visu uz pēdējo brīdi. Jaunums šogad ir papildu konkurss ar balvu 2000 eiro vērtībā - pie tās tiks skola, no kuras būs pieteikušās visvairāk komandu. Digitālais centrs ar nepieciešamo aprīkojumu un speciālistiem dosies izbraukumā, lai novadītu digitālās meistarklases un iepazīstinātu ar jaunākajām tehnoloģijām un iespējām.

Šogad konkursā jau 4 dalībvalstis

Tradicionāli konkursā piedalās komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pagājušajā gadā kā pilotprojekts tika piesaistīta arī viena Somijas skola. Somu jauniešiem ir liela interese par šo konkursu, tāpēc šogad Somija būs pilntiesīga konkursa dalībniece. Vaicāta par aktivitāti un pieteikumu daudzumu, projektu vadītāja stāsta: “Šobrīd ir grūti spriest par gaidāmo pieteikumu skaitu, jo tradicionāli visvairāk darbu tiek iesūtīts pēdējās dienās, turklāt ārvalstīs šobrīd ir sākusies intensīva mārketinga kampaņa. Pagājušajā gadā pirmajā konkursa kārtā saņēmām vairāk nekā 500 pieteikumu. Jāievēro arī ar Covid-19 saistītie noteikumi, kas var samazināt konkursantu skaitu, tomēr ceram, ka skolēni atradīs iespēju, lai, arī patstāvīgi strādājot un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, izpildītu uzdevumus un atsūtītu tos vērtēšanai.” Konkursam var pieteikties komandas, kuru sastāvā ir trīs skolēni un viens pieaugušais - tas var būt gan skolotājs, gan kāds no vecākiem, pulciņu vadītājs, pilngadīgs brālis vai māsa.

Fināls, cerams, būs klātienē

Pieteikšanās konkursam ir sākusies 2. septembrī un ilgs līdz 14. oktobrim. Šajā laikā komandām ir jāiesniedz izpildītie uzdevumi, kas pieejami vietnē ventspilsitc.com. Savukārt fināls ieplānots klātienē Ventspilī no 11. līdz 13. novembrim, kura laikā skolēni ne tikai saspringti risinās āķīgos uzdevumus, bet arī dosies ekskursijās pa pilsētu un kopīgos izklaides pasākumos iepazīsies ar skolēniem no citām valstīm. Jāpiebilst, ka visi izdevumi, kas saistīti ar ierašanos uz konkursu, dzīvesvietas nodrošināšanu, ēdināšanu un izklaides pasākumiem, būs bez maksas. Atšķirībā no daudziem citiem konkursiem, kuros balvās ir medaļas, kausi un nelieli suvenīri, šajā konkursā, pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldībai, ir paredzēts balvu fonds 12 000 EUR apmērā, kā arī sadarbības partneru dāvanas. Pirmo trīs vietu ieguvēji, to skaitā skolotāji, katrā vecuma grupā saņems naudas balvu. Izprotot sarežģīto situāciju ar Covid-19 ierobežošanu, tiek plānots arī alternatīvs risinājums konkursa finālam, lai labākās komandas godīgā cīņā spētu piedalīties arī attālināti. Konkursā aicināti piedalīties visu vecumu skolēni no 1. līdz 12. klasei, tāpēc ir izveidotas četras vecuma grupas un katrai no tām tiek piedāvāti cita rakstura uzdevumi: skolēniem no 1. līdz 3. klasei uzdevumi saistās ar zinātni; no 4. līdz 6. klasei jārisina uzdevumi, kas saistīti ar tehnoloģijām; 7. līdz 9. klašu audzēkņiem sagatavoti uzdevumi par inženierzinātnēm, savukārt vidusskolēniem ir jārisina matemātikas uzdevumi. Vita Vītola-Lapiņa stāsta, ka uzdevumus sagatavo Digitālā centra speciālisti sadarbībā ar nozares uzņēmumu pārstāvjiem.

Publicitātes foto

Katrai vecuma grupai nozaru pārstāvji palīdz sagatavot uzdevumus saskaņā ar nozares vajadzībām un aktualitātēm. Lai skolēniem būtu interesantāk, uzdevumu risināšanā jāliek lietā radoša pieeja un dažādas tehnoloģijas. Līdz ar kompetencēs balstītas izglītības sistēmas ieviešanu arī konkursa rīkotāji koncentrējas uz starpdisciplināru pieeju. Piemēram, matemātikas uzdevumi paredz arī datorsimulāciju izveidi, tātad jāzina ne tikai matemātika, bet arī tehnoloģijas. Visus uzdevumus skolotāji un skolēni var atrast mājaslapā www.ventspilsitc.com.

Konkursa galvenais mērķis ir attīstīt jauniešos interesi par STEM, veicināt izpratni par šo jomu mūsu ikdienā, kā arī sagatavot jaunos speciālistus strauji augošajai industrijai