Universitātes vilcinās pāriet attālinātajā režīmā

Rīgas Tehniskā universitāte ir pirmā no augstskolām, kas šonedēļ pilnībā pārgājusi uz attālināto studiju procesu, izņemot atsevišķas programmas, kur studentiem jāveic laboratorijas darbi klātienē.
09.10.2020. Inga Paparde
 
Rīgas Stradiņa universitātes Hipokrāta auditorija, Rīga ©Gints Ivuškāns/F64

Pārējās augstākās izglītības iestādes turpina strādāt daļēji attālināti un par turpmāko studiju procesa organizāciju lems, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies. Universitātes arī sagaida norādījumus no atbildīgajām iestādēm.

RTU pilnībā attālināti

Rīgas Tehniskajā universitātē visas lekcijas notiek attālināti no 8. oktobra, taču inženierzinātņu studentiem nepieciešamie laboratorijas darbi ir atļauti klātienē, tomēr tikai nelielās grupās un obligāti lietojot sejas aizsargmaskas, šādu lēmumu pieņēmusi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadība.

Universitātē norāda, ka jau kopš rudens semestra sākuma septembrī ir ieviesti papildu drošības pasākumi ‒ vēl stingrāki nekā valstī noteiktie, un ievērojama daļa no lekcijām jau līdz šim notika attālināti. Taču sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī RTU papildus ievieš vēl stingrākus noteikumus ‒ visām lekcijām jānotiek attālināti. RTU aktīvi tiek izmantota e-studiju vide, kas nodrošina studiju materiālu pieejamību, darbu tiešsaistē un saziņu starp studentiem un mācībspēkiem, uzsvēra augstskolā.

Tomēr RTU ir

kāds izņēmums ‒ nodarbības, kurās nepieciešama klātbūtne, piemēram, inženierzinātņu studentiem ļoti vajadzīgais darbs laboratorijās ar speciālām iekārtām, kā arī praktiskie darbi ir atļauti klātienē nelielās grupās,

ievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus, kā arī ieviešot obligātu sejas aizsargmasku lietošanu. Klātienes nodarbībās notiek studentu reģistrācija, un katrā fakultātē ir par Covid-19 jautājumiem atbildīgā persona, kura studentiem un mācībspēkiem sniedz atbalstu ar Covid-19 saistītajos jautājumos.

Stradiņi nupat atsākuši klātienē

Rīgas Stradiņa universitātē tikai šonedēļ atjaunota lekciju un semināru norise klātienē, bet Covid-19 jau atkal klauvē pie durvīm arvien uzstājīgāk. “Studijas mūsu universitātē kopš 5. oktobra notiek kombinētā formā - attālināti un arī klātienē. Mēs esam izstrādājuši stingrus noteikumus, kas jāievēro gan studentiem, gan akadēmiskajam personālam un augstskolas administrācijai infekcijas izplatīšanas ierobežošanai,” Neatkarīgajai pastāstīja universitātes pārstāve Inguna Potetinova. Rīgas Stradiņa universitātes darba grupa saistībā ar Covid-19 izplatību ir izstrādājusi arī detalizētu rīcības plānu dažādām situācijām, kad ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19.

“Darbinieki, kuru darba uzdevumi to ļauj, pēc iespējas veic savus darba pienākumus attālināti, un mēs sekojam līdzi aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai un esam gatavi operatīvi reaģēt, lai samazinātu Covid-19 izplatības riskus,” turpina I. Potetinova. “Epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, mēs ņemsim vērā atbildīgo institūciju norādījumus un neapšaubāmi organizēsim drošu studiju procesu. Galvenais ir studentu un darbinieku drošība. Jau iepriekšējā studiju gadā sekmīgi organizējām attālinātās studijas un arī šo jauno studiju gadu sākām attālinātā režīmā - sociālo zinātņu pirmkursniekiem tikai 20 procenti nodarbību notika klātienē. Esam gatavi gan kombinētam, gan attālinātam studiju procesam.” Tomēr, lai pilnībā pārietu uz attālinātām studijām, universitāte sagaida epidemioloģiskās situācijas izvērtējumu un ieteikumus.

Latvijas Universitātē var lemt dekāni

Latvijas Universitāte (LU) šonedēļ veikusi izmaiņas noteikumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Fakultāšu dekāniem ir jānodrošina studiju īstenošana daļēji vai pilnībā attālināti. Atsevišķās fakultātēs Covid-19 risku dēļ lekcijas jau pašlaik notiek tikai attālināti.

Taču universitātē ir atļauts studijas auditorijās un laboratorijās organizēt grupās, kas nav lielākas par 50 studentiem, tas nozīmē, ka vienā lekcijā var pulcēt 50 studentus. Plānojot šādas nodarbības, ir jāievēro noteikti principi, piemēram, jāsamazina studējošo grupu kustība starp auditorijām un starp LU ēkām. Klātienes nodarbības ieteikts pēc iespējas koncentrēt vienā vai divās dienās, lai nodrošinātu retāku studējošā ierašanos LU telpās.

Fakultātes dekānam, saskaņojot ar atbilstošās jomas prorektoru, ir tiesības izdot norādījumu par studiju programmas kursu vai to daļu pasniegšanu attālināti, un tiešsaistē to īsteno, piemēram, ja nav iespējams nodrošināt divu metru distanci starp personām, distancēšanos koplietošanas telpās. Tas ir darāms arī tad, ja nodarbībā piedalās studējošie no dažādām studiju programmām vai studiju gadiem. Attālināto nodarbību organizēšanas noteikumi LU ir spēkā līdz 30. novembrim.