"Latvenergo": Darba tirgus piedzīvo globālas pārmaiņas

Situāciju darba tirgū šobrīd ir grūti prognozēt, jo globālā pandēmija atstāj un arī turpmāk atstās savu iespaidu. Tajā pašā laikā mainās darba tirgū nepieciešamās prasmes ‒ katrā nozarē tās ir atšķirīgas, tomēr, manuprāt, lielā mērā to ietekmēs arī energoefektīvi un videi draudzīgi projekti būvniecībā un energopakalpojumu attīstībā. Tāpēc speciālisti, kuri spēj radīt jaunus pakalpojumus un produktus, kā arī attīsta tehnoloģijas, kļūst aizvien pieprasītāki.
29.10.2020. Inga Kola
 
"Covid laiks ir veicinājis arī jaunu zināšanu un prasmju apguvi, un visi, kas to izmantoja, ir ieguvēji nākotnē," uzskata Inga Kola, AS "Latvenergo" personāla vadības direktore ©Publicitātes foto

Cilvēki vēlas individuālus risinājumus

Ārpus Latvijas straujāk, bet arī pie mums pieaug pieprasījums pēc konsultācijām un individuālā atbalsta, kas ir personificēts un palīdz dažādās jomās ļoti plašā spektrā - no "kā pārvaldīt savas finanses" līdz "kā izveidot labizjūtas plānu". Jāsaka, arī darba devējiem kļūs aktuāli atrast un piesaistīt šādus speciālistus, jo aizvien biežāk darbinieki pauž vēlmi un interesi par personificētiem, individuāliem piedāvājumiem. Arī AS "Latvenergo" sen vairs nav tikai elektroinženieru, elektromontieru u.tml. profesiju šauri specifiska vienība, ar ko tradicionāli asociējās uzņēmums, un piemēru par mūsdienīga "Latvenergo" koncerna jaunajām darba vietām ir daudz - analītiķi dažādās jomās, ITT drošības speciālisti, kompetenču speciālisti, digitālās komunikācijas speciālisti, klientu pieredzes vadītāji, inovāciju vadītāji, viedās uzskaites risinājumu arhitekti, energorisinājumu vadītāji un tamlīdzīgi.

Ap 2027. gadu var pietrūkt desmitiem tūkstošu vidējā un augstākā līmeņa speciālistu

Jautājums, kas darba devējiem vienmēr ir aktuāls: vai un kādā kvalitātē būs pieejams darbaspēks brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams? Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm, kā arī citos informācijas resursos norādīts, ka iedzīvotāju skaits Latvijā nākamajos gados turpinās sarukt, attiecīgi samazināsies darbaspēka pieejamība. Būtiskākais iztrūkums sagaidāms inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības jomās. Šo un būvniecības vidējās kvalifikācijas speciālistu trūkums līdz 2027. gadam varētu pieaugt aptuveni līdz 25 tūkstošiem speciālistu. Iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT, inženierzinātņu speciālistiem unspeciālistiem STEM virzienos (STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) līdz 2027. gadam var pieaugt aptuveni līdz 14 tūkstošiem*. Nevaru teikt, ka tas skan ļoti iedvesmojoši! Vai darba tirgu atvēsinās viesstrādnieki? Kādā sektorā, kur nepieciešams mazāk kvalificēts darbaspēks, noteikti tā būs un daļēji jau ir. Mūsu uzņēmumā pašreiz un, domāju, arī tuvākajā nākotnē jautājums par viesstrādniekiem nebūs aktuāls.

Nozare atbalsta speciālistu sagatavošanu

Apzināmies, ka speciālisti ir un būs vajadzīgi, tāpēc, protams, sniedzam savu artavu arī izglītības jomā - ikgadēji īstenojam projektus izglītības un zinātnes attīstībai enerģētikā, popularizējam inženiertehniskās profesijas un veicinām kvalificētu absolventu sagatavošanu. Vairākus gadus AS "Latvenergo" atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu vidusskolas attīstību un RTU Enerģētikas un elektronikas fakultātes "Latvenergo" radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanu. Piedāvājam prakses iespējas studentiem, tādējādi sekmējot STEM un citu speciālistu, to skaitā ar profesionālo izglītību, ienākšanu darba tirgū. Šajos projektos ļoti labi redzam, ka resursu koncentrācija notiek Rīgā, Rīgas apkārtnē un dažās lielākajās pilsētās, jo jauniešu interese par prakses un potenciālajām darbavietām reģionos ir visai minimāla. Šī tendence nav jaunums, tomēr jūtami pastiprinās. Arī, runājot par aktuālajām vakancēm, atrast piemērotu kandidātu darbā tehniskajās jomās ārpus Rīgas ir aizvien sarežģītāk.

Jauniešiem ir svarīga motivācija

AS ''Latvenergo'' novērojumi parāda, ka jaunajai paaudzei ir svarīgi saprast uzņēmuma mērķus un redzēt, kādu ieguldījumu sniedz konkrētais darbs šo mērķu sasniegšanā. Darbinieki ir gatavi darīt vairāk par uzdotajiem darba uzdevumiem, ja tādā veidā var mācīties un iegūt pieredzi. Svarīgi arī ir just gandarījumu par paveikto darbu un apzināties, ka tas uzlabo procesus un dod labumu citiem. Laba iekšējā komunikācija, attīstības un izaugsmes iespējas ir vieni no svarīgākajiem faktoriem, lai darbinieki justos kā daļa no uzņēmuma un redzētu tajā savu vietu. Gribam mēs to pieņemt vai ne, taču nepārtrauktā mainībā ir ne tikai apkārtējā pasaule, bet arī paši cilvēki. Pirms 10 - 20 gadiem vērtība bija pastāvīgums un ilgstoša strādāšana vienā uzņēmumā, bet jaunā paaudze nāk ar skatījumu "projektu darbs uz kaut kādu laiku" un jautājumu "kas būs tālāk".

Samaksa, protams, ir viens no pamatkritērijiem, pēc kuriem tiek mērīta interese par to vai citu vakanci, taču ne mazāk svarīgs aspekts ir uzņēmuma vērtību rezonanse ar darba meklētāja vērtībām. Arvien vairāk cilvēku prasa - vai man būs interesanti, vai es labi jutīšos komandā, vai es varēšu pietiekami daudz veltīt laiku savai ģimenei, vai man būs iespēja mācīties, vai darbavieta ir pietiekami tuvu manai dzīvesvietai? Jā, protams, arī - vai būs iespējams strādāt attālināti. Un vēl: es gribu lepoties ar uzņēmumu, kurā strādāju. Tie ir aspekti, kas neapšaubāmi ir vērā ņemami, lai uzņēmums varētu piesaistīt labus darbiniekus.

Mēs saviem darbiniekiem uzņēmumā piedāvājam lielisku iespēju pieteikties īpašai programmai, lai profesionālo attīstību veidotu atbilstoši individuālam plānam, iegūtu dinamisku ikdienu un sadarbību ar kolēģiem no citām struktūrvienībām, iespēju izmantot, attīstīt savas kompetences un paust savu viedokli, iesaistoties starpfunkcionālos projektos. Mainīt ierasto lietu kārtību, nodot savas zināšanas tālāk citiem, augt un pilnveidoties - tās ir mūsu darba vides vērtības, kuras atbalstām un veicinām.

Covid-19 veicina virtuālās pasaules apgūšanu

Domāju, ka neviens nenoliegs, ka Covid laiks ir veicinājis arī jaunu zināšanu un prasmju apguvi, un visi, kas to izmantoja, ir ieguvēji nākotnē. Lai nodrošinātu enerģijas ražošanas un tirdzniecības nepārtrauktību, klientu, darbinieku un uzņēmuma vajadzības, laikus īstenojām primāros pasākumus klientu un darbinieku drošībai. Īpaša vērība jau kopš pirmajām pazīmēm par Covid-19 plašāku izplatību tika pievērsta iekšējās informācijas nodrošināšanai. Esam atbildīgi (šī ir viena no uzņēmuma vērtībām) pret klientiem un darbiniekiem, izsvērti novērtējam situāciju, rīkojamies tai atbilstoši un uz šādu rīcību aicinām arī mūsu klientus. Protams, daļa darbinieku, kuru klātbūtne ir absolūti nepieciešama mūsu ražotnēs, attālināto darbu izbaudīja tikai caur ģimenes locekļu vai kolēģu stāstiem, bet kopumā esam pārliecināti, ka iegūtajām prasmēm un iemaņām virtuālajā pasaulē ir stabila vieta mūsu darba organizācijā nākotnē. Sākumā attālinātais darbs un jaunās digitālās darba platformas bija izaicinošas, bet tagad ir divi labumi - daļa darbinieku ir apguvuši jaunas iemaņas un labprāt strādā arī attālināti, daļa darbinieku, arī tādi, kuri iepriekš ļoti vēlējās šādu iespēju izmantot, ir apzinājušies, ka attālinātais darbs īsti neatbilst viņu raksturam un spējām.

Palikt mājās, bet nepalikt bez kolēģiem

Daudzi darba devēji iesaistei piedāvāja dažnedažādas virtuālās aktivitātes, mēs savus darbiniekus aicinājām veidot stāstus par mums pašiem ‒ #paliec mājās, paliec ar kolēģiem. Ne katrs ierastos apstākļos iedomātos tik daudz lasīt pašu darbinieku un kolektīvu veidotos stāstus par to, kā sokas, skatīt fotogrāfijas un nelielos video, kas satuvina, censtos uzzināt, kā strādā dažādu struktūrvienību darbinieki šajā krīzes laikā un pat vēl vairāk iepazīt ‒ ko viņi tur īsti dara. Noteikti vērtības ir mainījušās arī darba devēju un darbinieku attiecībās, dzīvā komunikācija kļūst strukturētāka, individuālajam atbalstam pieaug nozīme, jo ikdienā vairāk atrodamies atšķirīgas vides apstākļos, kur nevar tik ātri redzēt un uztvert kolēģa bažas vai nedrošību. Tomēr nepārprotami - spēja ātri reaģēt uz notiekošo ir viena no lietām, kas mums gan individuālā, gan uzņēmumu līmenī palīdz noturēties un gūt panākumus, bet spēja un prasme mācīties ir otra.