Skolas solā līdz sirmam vecumam

Vai var pilnveidot zināšanas vai apgūt jaunas prasmes, kad skolas laiks ir sen aiz muguras? Var un noteikti vajag! Vecums nav šķērslis, lai mācītos vai pilnveidotos. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā mācību kārtā saņemti gandrīz 29 000 pieteikumu no teju 20 000 iedzīvotāju. Salīdzināšanai ‒ pērn uz mācību pieaugušajiem ceturto kārtu pieteicās vairāk nekā 14 000 iedzīvotāju.
29.10.2020. Ilze Šteinfelde
 
©Pixabay

Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā. “Šajā kārtā mācību piedāvājums tiek paplašināts ar 196 profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām uzņēmējdarbības nozarē,” stāsta VIAA direktore Dita Traidās. Šajā kārtā pieaugušie var apgūt zināšanas būvniecībā, drukas un mediju tehnoloģijās,

elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijā, ēdināšanas pakalpojumos un tūrismā, enerģētikā, kokrūpniecībā, uzņēmējdarbībā un citās nozarēs. Mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram gaddam atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Līdz ar piekto kārtu ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgs ‒ 10%, ES fondu un valsts - 90%. Pārlūkojot piektajai kārtai piedāvātās programmas, redzams, ka līdzmaksājums svārstās no 40 līdz 60 eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau piecas pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 34 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 23 000 izglītošanos jau pabeiguši. 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 19% ‒ vecumā virs 50 gadiem. 51% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 49% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus eiro.

Mācību iespējas pieaugušajiem

  • Izglītības un zinātnes ministrija Erasmus+ programmas ietvaros īsteno projektu “EPALE Nacionālā atbalsta sistēma” (2019.‒2020.). EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās. Tajā ir visa aktuālā informācija par pieaugušo izglītību Eiropā. Informācija par gaidāmajām mācībām tiek publicēta šeit
  • Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.​ Vairākas reizes gadā tiek izsludināta pieteikšanās uz mācībām Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgās jomās. Plašāka informācij un pieteikšanās: www.macibaspieaugusajiem.lv.
  • Pieaugušo izglītības programmu katalogs pieejams Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID) www.niid.lv, sadaļās Profesionālās kvalifikācijas ieguve un Profesionālā pilnveide un kursi.
  • Ekonomikas ministrija koordinē mācības nodarbinātajiem, kurus mācībām piesaka darba devējs. Šīs mācības organizē nozaru asociācijas, to saraksts pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē, sadaļā “Apstiprinātie projektu iesniegumi”.
  • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizē mācības digitālo tehnoloģiju jomā pašnodarbinātām personām, mazo un mikro uzņēmumu komersantiem.
  • Nodarbinātības valsts aģentūra organizē mācības bezdarbniekiem, darba meklētājiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
  • www.muzizglitiba.lv