Pieaugušo izglītība – dzīves stabilitāte un izaugsme

Daugavpils būvniecības tehnikumā 2018. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs.
05.02.2021. Jeļena Fedosejeva Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Viens no galvenajiem Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem ir nodrošināt mūsu reģiona iedzīvotājiem iespēju mācīties, vadīt seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī organizēt tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās programmas būvniecības nozarē, kā arī citās nozarēs. Pieaugušo izglītības centra misija ir piedāvāt mācību programmas strādājošajiem, darba meklētājiem un nozares speciālistiem. Pieaugušajiem (strādājošajiem vai darba meklētājiem) varam piedāvāt maksas kursus - 42 programmās būvniecības, metālapstrādes, autotransporta, ēdināšanas pakalpojumu, lauksaimniecības u.c. nozarēs.

Daugavpils būvniecības tehnikums ir deleģēts kā profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija, lai veiktu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegtu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

2020. gadā profesionālo kompetenci novērtējām 20 izglītojamiem, kas ieguva apdares darba tehniķa kvalifikāciju, tas ir diezgan liels skaits! Mums ir ļoti laba sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), un pašreiz Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālinātajā mācību kārtā profesionālās pilnveides programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana” mācās 57 dalībnieki. Īstenojot Eiropas Sociāla fonda projektu Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pieaugušo izglītības programmu apguvē 2020. gadā tika iesaistīti 34 darba meklētāji, no kuriem 23 bezdarbnieki saņēma apliecinošus dokumentus par izglītības programmas apguvi.

Daugavpils būvniecības tehnikums 2020. gadā ir noslēdzis sadarbības līgumus ar vadošām būvniecības institūcijām, apvienojot spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai, lai nodrošinātu vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. 2020. gada 5. martā tika organizēts pirmais seminārs būvspeciālistiem “Būvkonstrukciju hidroizolācija no inženiera, amatnieka, lietotāja skatpunkta. Koncepcijas, inženieru un amatnieku pienākumi. Baltā vanna, brūnā vanna, melnā vanna”, kurā piedalījās 49 būvspecialisti no Daugavpils un Latgales reģiona. Savas korekcijas ieviesa ārkārtas situācijas pasludināšana valstī, un tagad mēs aktīvi strādājam ar vebināru organizēšanu un sniedzam pakalpojumus būvspeciālistiem no visas Latvijas, strādājot kopā ar sadarbības partneriem.

2020. gadā Daugavpils būvniecības tehnikumā savu profesionālo kompetenci paaugstināja 319 būvspeciālisti no visas valsts, kopumā izglītības dokumentus saņēma 362 izglītojamie.

Pašlaik mēs piedāvājam vairāk nekā 15 neformālās izglītības programmas būvspeciālistiem kvalifikācijas celšanai, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi, apmācības nodarbinātām personām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Jau drīzumā Daugavpils būvniecības tehnikumā tiks ieviesta digitāla platforma (e‑vide), kurā tiks piedāvāts plašs programmu skaits pieaugušajiem, arī tālmācībā, kurā būs izveidotas virtuālas klases, digitālie rīki, dažādi aktivitāšu moduļi kvalitatīvai apmācībai un zināšanu pārbaudei.

Autors: Jeļena Fedosejeva, Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Atsauksmes:

2020. gada aprīlī SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” uzsāka sadarbību ar Daugavpils būvniecības tehnikumu, apvienojot spēkus kopīgu aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā, lai nodrošinātu vispusīgas un kvalitatīvas apmācības sertificētiem būvspeciālistiem.

Mūsu sadarbību ar Daugavpils būvniecības tehnikumu vērtējam pozitīvi, jo kopā esam novadījuši jau vairāk nekā 10 dažādus tiešraides seminārus par tādām tēmām kā būvju informācijas modelēšana (BIM), elektrodrošība, būvdarbu tāmju sastādīšanas pamati, izpilddokumentācijas aizpildīšana būvlaukumā un citām būvniecības nozarē aktuālām tēmām.

Par dalību tiešraides seminārā inženieri saņēma apliecinājumus, kuri derīgi profesionālās pilnveides kredītpunktu piešķiršanai būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

Apmācību organizēšanas ietvaros Daugavpils būvniecības tehnikums veica mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu apmācību dalībniekus, tādēļ ar atzinību novērtējam kopējo sadarbību apmācību jomā.

Patiesā cieņā,

CMB inženieru kompetences centra komanda

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā