Banku augstskola – soli pa solim – izglītība mūža garumā

Mūsdienu laikmets pieprasa elastīgus un motivētus cilvēkus, kuri ir gatavi nemitīgi mācīties un attīstīt gan savu personību, gan profesionālās zināšanas. Banku augstskola ir viena no augstākās izglītības iestādēm, kura piedāvā profesionālo augstāko izglītību, sākot no 1. līmeņa augstākās izglītības, līdz doktorantūrai un mūžizglītības programmām. Novērots, ka nereti Banku augstskolā vienlaikus dažādos līmeņos mācās pat trīs vienas ģimenes paaudzes.
29.04.2021. Marija JASINSKA Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Soli priekšā notikumiem

Lai gan Banku augstskolu 1992. gadā dibinājusi Latvijas Banka ar vienu studiju programmu, gadu gaitā tā mainījusies līdzi Latvijas, Eiropas un pasaules valstu attīstības tendencēm un šodien piedāvā 13 programmas divos pamatvirzienos: finansēs un biznesa vadībā.

Augstskolas rektore Līga Peiseniece par mācību iestādi stāsta: “Var teikt, ka Banku augstskola ir izveidojusies par mūžizglītības centru, jo piedāvājam dažāda līmeņa izglītību. 1. līmeņa augstākās izglītības ietvarā šeit var apgūt grāmatvedības un finanšu izglītību, kas kalpo kā pamats turpmākajai profesionālajai izaugsmei. Sākot no bakalaura studijām, jaunieši tiek sagatavoti darbam starptautiskajā vidē, tāpēc liels akcents tiek likts uz valodu pratību. Konsultējoties ar darba devējiem, studiju programmas ik gadu tiek precizētas un nekavējoties papildinātas, kā arī veidoti jauni studiju kursi, kas papildina jau esošās zināšanas vai piedāvā apgūt pilnīgi jaunu jomu. Sadarbībā ar darba devējiem esam izveidojuši unikālas studiju programmas. Piemēram, pagājušajā gadā bakalaura studijas piedāvājām jaunajā programmā “Biznesa procesu vadība”, kurā katrs var izvēlēties sevi interesējošo kvalifikāciju: uzņēmumu vadība, mārketinga vadība vai personāla vadība. Otrs jaunums ir sadarbībā ar RTU tapusī programma “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”, kurā sagatavojam programmēšanas inženierus ar zināšanām finansēs. Maģistrantūras līmenī piedāvājam kiberdrošības vadītāju sagatavošanu. Esam aktīvi arī mūžizglītības programmu piedāvātāji un šogad gatavojamies piedāvāt digitālo prasmju apguvi VIAA iniciētajos un ES fondu atbalstītajos mūžizglītības kursos pieaugušajiem, ka ļaus uzlabot viņu konkurētspēju darba tirgū vai sekmīgi virzīties pa karjeras kāpnēm.”

Banku augstskola par prioritāti ir izvirzījusi studiju programmās iekļaut ne tikai šodienas darba tirgum nepieciešamās kompetences, bet arī attīstīt studiju programmas, balstoties uz ekonomikas izaugsmes, patērētāju uzvedības pārmaiņu un finanšu pārvaldības tendencēm, lai šodien iegūtā izglītība būtu kontekstā ar vajadzībām, kādas būs aktuālas pēc vairākiem gadiem.

Starptautiskā sadarbība veicina augstskolas izaugsmi

Nesen publiskotie Izglītības un zinātnes ministrijas absolventu monitoringa dati liecina, ka Banku augstskolas absolventi viegli atrod labi apmaksātu darbu Latvijā un ārvalstīs.

Banku augstskolas profesore, Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas vadītāja Dzintra Atstāja atzīst, ka no vienas puses ir žēl, ja students ir ieguvis ļoti labu izglītību Latvijā, bet strādā ārvalstīs. “Tomēr priecājamies, ka Banku augstskolas diploms ir pietiekami spēcīgs arguments, lai jaunie profesionāļi saņemtu labi apmaksātu darba vietu piedāvājumus ārvalstīs. Piebildīšu, ka vairākās studiju programmās studenti saņem dubultos diplomus - Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas diplomus.”

Augstskolai ir vairāk nekā 130 sadarbības partneri visā pasaulē, kas nozīmē, ka “Erasmus” programmas ietvaros studenti dodas studēt ārvalstīs, savukārt augstskola uzņem studējošos no daudzām pasaules valstīm. Rektore piebilst, ka darbs starptautiskajā vidē norit ne tikai studiju programmu apgūšanas līmenī, bet arī dažādos projektos, kur iespējams rast inovatīvas idejas un pilnveidoties gan profesionālajā jomā, gan personības izaugsmē.

Augstskolas pētniecības izaugsme

Ļoti liela vērība augstskolā tiek pievērsta arī pētnieciskajam darbam. Ar lielu gandarījumu par ieguldīto darbu var saukt Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātos grantus fundamentāli lietišķajiem pētījumiem - vienā no tiem Banku augstskola ir vadošais partneris. Dzintra Atstāja uzsver, ka augstskolas darbā svarīga ir sasaiste ar dažādu nozaru attīstību, kas studējošajiem dod iespēju bakalaura, kā arī maģistra darbos iedziļināties tēmās, kas nepieciešamas tautsaimniecības attīstībai. Vienlaikus augstskola atbalsta pētniecisko darbu publicēšanu, tai skaitā mācību materiālu izdošanā, un tas nozīmē, ka augstskola audzina pasniedzēju jauno paaudzi. “Mūsu augstskolas darbs ir augsti novērtēts, un redzam, ka interese par studijām ar katru gadu pieaug. Domāju, ka to nosaka mūsu spēja iet līdzi laikam, reaģēt uz pieprasījumu darba tirgū un vēl mazliet uz priekšu, kā arī elastīgā pieeja studijām. Katrs pats var izvēlēties, kā studēt - dienas nodaļā, vakaros vai nepilna laika studijās, kā arī attālināti ne tikai pandēmijas laikā.” Savukārt rektore ir gandarīta, ka ir izdevies izveidot sistēmu, kuras ietvaros ikkatrs - neatkarīgi no vecuma vai iepriekšējās zināšanu bāzes - var turpināt izglītošanos interesējošajās jomās.