RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mērķis – sagatavot profesionāļus veselības aprūpes jomā

Pandēmija ir parādījusi, cik ļoti nozīmīgs un neaizvietojams sabiedrībai un katram atsevišķam tās loceklim ir veselības aprūpē strādājošo darbs. Laikā, kad praktiski visa pasaule ir apturēta, diendienā varam redzēt to kluso varonību, kas katram mediķim ir ikdiena.
10.06.2021. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
Praktiskās iemaņas studenti apgūst, studiju procesā izmantojot simulētu vidi. Koledžā ir pieejamas simulāciju laboratorijas, kurās var apgūt dažādu manipulāciju veikšanu, kā arī izspēlēt dažādas realitātei pietuvinātas situācijas ©Publicitātes foto

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir viena no vecākajām veselības aprūpes izglītības iestādēm Latvijā - dibināta 1920. gadā. Kopš 2010. gada koledža savā nosaukumā nes Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vārdu. Šī sadarbība ir sniegusi koledžai plašākas iespējas pilnveidot studiju procesa kvalitāti, jo ir ļoti svarīgi nodrošināt izglītības iegūšanas pēctecību un sniegt mūsu studentiem iespēju sagatavoties otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai.

Šobrīd koledža īsteno četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: “Ārstniecība” (ārsta palīgs un neatliekamās medicīnas ārsta palīgs), “Farmācija” (farmaceita asistents) un “Ārstnieciskā masāža” (masieris). Koledžā iespējams apgūt arī profesionālās vidējās izglītības programmu “Zobārstniecība” (zobārsta asistents) un arodizglītības programmu “Māszinības” (māsas palīgs).

Koledža īsteno arī tālākizglītības programmas strādājošajiem veselības aprūpes profesionāļiem, piedāvājot viņiem iespējas papildināt studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes un sniedzot ieskatu nozares novitātēs, kā arī ļaujot iegūt papildu kvalifikāciju.

Liela vērība koledžā tiek pievērsta jauniešiem, kuri tikko uzsāk savas patstāvīgās studiju gaitas. Pirmais studiju gads, bez šaubām, ir grūts: pirmkārt, jauna vide - ne vairs vidusskola, bet jau augstskola. Otrkārt, lai kļūtu par labu speciālistu veselības aprūpes jomā, ir daudz jāmācās, un tā ir liela slodze. Tāpēc jau vairākus gadus koledžā darbojas mentori, kuri atbalsta pirmkursniekus visās viņu gaitās.

Jau kopš pagājušā gada pavasara lielākais izaicinājums katrai izglītības iestādei, tai skaitā arī mums, bija pielāgoties situācijai un spēt nodrošināt mācību procesā paredzēto prasmju un kompetenču apguvi attālināti. Koledžas mācībspēki spēj ne tikai prasmīgi un studentiem interesanti izmantot dažādas tiešsaistes mācību platformas, bet šajā vidē organizē arī studentu praktiskās nodarbības virtuālās laboratorijās un, izmantojot mūsdienīgus atbalsta rīkus, nodrošina pierādījumos balstīta mācību satura apgūšanu. Šobrīd, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, klātienē var tikt realizēta praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju ieguvei.

Nedrīkst aizmirst, ka profesionālajā izglītībā ļoti svarīga ir prakse - tā aizņem gandrīz divas trešdaļas no studiju laika, tāpēc koledža īpašu uzmanību pievērš tam, lai pasniedzēji būtu praktizējoši veselības aprūpes jomas speciālisti, kuri ikdienā strādā par ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, masieriem un farmaceitiem. Koledžai ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairāk nekā 60 dažāda profila veselības aprūpes iestādēm - uz tām studenti dodas praksē un visu, ko apguvuši teorētiski, mācās izmantot praktiski. Jau studiju laikā koledžas studentu vairākums atrod savu darba vietu veselības aprūpes iestādēs. Darba devēju “Top 10”, kuru veido darba devēju atsauksmes, koledža vienmēr ir atzītāko izglītības iestāžu sarakstā.

Koledžā sākusies elektroniskā uzņemšana. Pieteikties studijām var koledžas mājaslapā: www.rcmc.lv

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Adrese: Jāņa Asara 5, Rīga, LV-1009

Tālr. +371 80205805

E-pasts: rsuskmk@rsu.lv