Banku augstskola. Esam vadošie finanšu un biznesa izglītībā Latvijā!

Banku augstskola šobrīd piedāvā 5 bakalaura un 6 maģistra profesionālās studiju programmas finansēs un biznesa vadībā gan latviešu, gan angļu valodā. Kopā ar RISEBA tiek īstenota arī doktora studiju programma biznesa vadībā. Šajās jomās Banku augstskolā iespējams sākt ar bakalauru un beigt studijas doktora līmenī. Vairākas Banku augstskolas studiju programmas ir starpdisciplināras, unikālas Baltijas valstu reģionā un sniedz darba tirgū pieprasītas kvalifikācijas.
10.06.2021. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Logo
Studiju programmas: pirmā līmeņa profesionālā studiju programma “Grāmatvedība un finanses”; profesionālā bakalaura studiju programmas - “Finanses”, “Starptautiskās finanses”, “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, “Biznesa procesu vadība”; profesionālā maģistra studiju programmas - “Finanses”, “Finanšu vadība”, “Starptautiskās finanses un banku darbība”, “Uzņēmējdarbības vadīšana”, “Inovatīvā uzņēmējdarbība”, “Kiberdrošības pārvaldība”.

Publicitātes foto

BA rektore Līga Peiseniece (attēlā): “Esam viena no vadošajām augstskolām Latvijā finanšu un biznesa vadības studijās. Tomēr, lai būtu izcila programmu kvalitāte, ko apliecina mūsu starptautiskās akreditācijas, ir nemitīgi sevi jāpilnveido. Satura un pieejas atjaunināšana tā ir mūsu ikdiena. Esam aktīvi darbojušies, lai tiešsaiste, kas bija mūsu studiju dzīve šajā sezonā, nodrošinātu to pašu kvalitāti, kas līdz šim bija BA klātienes studijās. Tātad esam digitāli elastīga un ātri transformēties spējīga augstskola. Ciešā saistība ar biznesu, nozari, studentu karjeras veidošana jau studiju laikā, šī pieeja ir padarījusi mūs par augstskolu, kuras absolventi var lepoties ar augstāko ienākumu līmeni pēc studijām valsts augstskolu vidū sociālo zinātņu jomā. BA daudziem studentiem pēc studiju izpētes ārvalstīs tagad nereti ir pirmā izvēle, lai kvalitatīvi studētu biznesa vadību, finanses tepat Latvijā. Šā gada uzņemšanas procesā ar pilnu atbildību uzrunājam topošos studentus, sakot: Banku augstskola - tā ir biznesa izglītība, kas atmaksājas. Ātri atmaksājas. Turklāt mūsu absolventi uzņēmības garā ir kā īsti neapturamie - veiksmīgas karjeras izaugsmē valsts un privātajā sektorā un arī sava biznesa izveidošanā. Gaidām mūsu pulkā - gaidām neapturamos!”

Ieskats Banku augstskolas studiju kursu satura jaunumos - 2021

Uzņēmējdarbības studiju kursi

Lielāka uzmanība tiek piešķirta tēmām, kas saistītas ar jaunuzņēmumu (startup) attīstību, jo īpaši finanšu tehnoloģiju jomā, kā arī arvien tiek integrēti ilgtspējas jautājumi, jauni aspekti, piemēram, zaļās uzņēmējdarbības temats. Studiju kursā “Stratēģiskā vadīšana” bakalaura studiju programmā ieviesta jauna tēma par nākotnes izzināšanu jeb stratēģiskais forsaits. Studentiem ir jāiepazīstas ar Future agenda un jāsagatavo ziņojums, kā ekonomikas un sabiedrības attīstības tendences ietekmēs uzņēmumu tuvākā un tālākā nākotnē un kas tā vadītājiem jādara jau tagad, lai veidotu vēlamo nākotnes modeli.

Bakalaura studiju programma “Biznesa procesu vadība” kā viena no jaunākajām pati par sevi ir kā nākamās paaudzes studiju programma, kas sniedz prasmes modernai digitālai darba videi. Saturs veicina arī radošumu, pašizziņu, elastību un sadarbību. Tiek apgūti komunikācijas, vadības, līderības, procesu dizaina un digitālie aspekti - programmēšana, lielo datu analīze, virtuālā realitāte, spēļošana, lietojamība, vadības informācijas sistēmas. Studentam tas iedod “atslēgas” projektu vadīšanai, kāda biznesa procesa izstrādei vai sava uzņēmuma izveidei. Gatavojot šo programmu, tika testēti studenti un analizēti viņu karjeras plāni. Trešajā studiju gadā ir iespēja izvēlēties vienu no trim kvalifikācijām: uzņēmuma vadītājs, personāla vadītājs vai mārketinga/tirgzinības vadītājs. Šo programmu var apgūt arī tālmācībā, pabeidzot tiek iegūta uzņēmuma vadītāja kvalifikācija. Tālmācības studiju veids ir ļoti ērts tiem, kuri nevar apmeklēt regulāras lekcijas klātienē vai virtuāli - atrodas ārpus valsts, ir citā laika zonā, profesionāļiem (sportistiem), kuriem darbs šobrīd nav Latvijā.

Finanses un finanšu analīze

Starptautiskās ekonomikas un finanšu kursos aktualizējas globalizācijas jautājumi - valstu savstarpējā ietekme, kas liek kopā ar studentiem domāt par to, kā šos procesus kontrolēt un vadīt gan valsts, gan uzņēmuma līmenī. Joprojām liels pieprasījums ir BA dubultdiploma bakalaura studiju programmai “Starptautiskās finanses”, kas tiek īstenota kopā ar Šveices Biznesa skolu un regulāri atjaunināta saskaņā ar jaunākajām tendencēm šajā jomā. Studējošie iegūst BA grādu finansēs un Šveices Biznesa skolas grādu uzņēmējdarbības vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā vadībā (BBA International Management).

Studiju kursos “Audits”, “Finanšu grāmatvedība” nostiprinās sadarbība ar nozari, lekcijās iesaistās un savus uzdevumus dod nozares līderi, šogad - “Ernst&Young” u.c. Tāpat vieslekcijas un diskusijas regulāri nodrošina citi reāli uzņēmumi, daloties savā pieredzē.

Digitālā transformācija

Pieaug interaktīvo metožu nozīme, studentu intensīvs darbs ārpus auditorijas ar informācijas avotiem, analītisko prasmju un diskusiju kultūras prasmju veicināšana. Pandēmijas laiks lieliski apmācījis gan pasniedzējus, gan studentus izmantot dažādas attālināta darba platformas. Papildus Kahoot, Sli.do, Mentimeter nākušas klāt jaunas metodes un rīki - digitālās krustvārdu mīklas, vārdu mākoņi, Jira - komandas un grupu darbiem, Miro - tiešsaistes vizuālās sadarbības platforma komandas darbam. Tas ļauj grupās veidot prototipus (klientu personas, pieredzes karti, projektu plānus). Izmantojam domu kartes prāta vētru un rezultātu salīdzināšanai, piemēram, Vensim, Online Mind Mapping. BA visi studiju kursi atjaunoti ar interaktīvām nodarbībām.

Banku augstskolas studentiem ir plašas iespējas piedalīties starpdisciplinārās tiešsaistes aktivitātēs (hakatoni, biznesa un inovāciju nedēļas, biznesa ideju cīņas utt.). Tiek nostiprinātas spējas lietot praktiski iegūtās zināšanās, prasmes strādāt multidisciplinārās komandās, būt radošiem un inovatīviem.

Svešvalodas

Lielu uzmanību pievēršam svešvalodām, to apguve notiek 10 kredītpunktu apmērā trīs studiju gadu laikā. Katru gadu studiju kurss “Speciālā lietojuma svešvaloda “ tiek auditēts un tajā tiek iekļautas aktuālās tēmas atbilstoši katrai specialitātei. Šo BA pieeju augstu novērtē darba devēji, to parāda mūsu studentu augstais sniegums starptautiskajā telpā - līdzdalība konferencēs, Erasmus programmā studentu apmaiņā, biznesa nedēļās. BA studentu prezentācijas ir ļoti labā līmenī. Darba intervijās vietējā un starptautiskajā darba tirgū bieži izšķirošā nozīme ir tieši svešvalodu prasmei. Turklāt BA sniedz iespēju padziļināt savas zināšanas arī krievu un vācu valodā, dodot vēl vienu priekšrocību, lai konkurētu plašākā darba tirgū. Liela daļa no mūsu absolventiem strādā starptautiskos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Visa noderīgā informācija vienuviet studētgribētājiem par uzņemšanu BA šajā gadā ir īpašā mājaslapā: www.ba.lv/uznemsana2021/ Ieskaties!