Studijas klātienē: Augstskolas cer uz vakcinācijas efektivitāti

Neatkarīgās uzrunātās augstskolas cer, ka vakcinācijas rezultātā valstī būtiski uzlabosies epidemioloģiskā situācija, lai jau rudenī studijas varētu atsākties klātienē. Rīgas Stradiņa universitāte ir paziņojusi, ka augstskolas studiju darbā varēs piedalīties vakcinētas personas, personas, kas izslimojušas Covid-19 vai var uzrādīt negatīvu Covid testu. Citas augstskolas tik striktas savos nosacījumos nav. Vai arī vēl nav izlēmušas, kā rīkosies.
10.06.2021. Helmuts Nikandrovs Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Rūta Kalmuka/F64

„Latvijā ir pieejama bezmaksas vakcinācija pret Covid-19. RSU jau organizēja un turpinās organizēt kolektīvo vakcināciju universitātes telpās, lai vairotu kolektīvo imunitāti studējošo un darbinieku vidū. Tas ir vienīgais zinātnē balstītais, drošais veids, kā būtiski mazināt infekcijas izplatīšanās riskus un atkal nodrošināt klātienes studiju darbu un pētniecību RSU. Pierādījumi liecina, ka pieejamās Covid-19 vakcīnas efektīvi aizsargā no saslimšanas un ievērojami mazina infekcijas izplatību,” lasāms RSU paziņojumā. Lai turpinātu RSU studiju un zinātnisko darbību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos, mazinot studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu un ievērojot valstī noteiktos obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus, no šā gada 30. augusta RSU studiju darbā varēs piedalīties personas, kas ir vakcinētas pret Covid-19 vai kuras var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, vai kuras nav vakcinētas pret Covid-19, bet var uzrādīt negatīvu Covid testu. Nedaudz vēlāk RSU publicēja vēl vienu ziņu, kurā norādīja, ka „Izglītības un veselības nozares ministrijas šobrīd strādā pie normatīva regulējuma, kas reglamentētu apmācību procesu augstākās izglītības iestādēs Covid-19 pandēmijas laikā, tāpēc iespējams, ka RSU izdotais rīkojums „Par studiju procesa turpmāko organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos” varētu tikt papildināts

Plāno kolektīvu studējošo vakcināciju

Turpretī Latvijas Universitāte (LU) pašlaik nav pieņēmusi konkrētus lēmumus par studiju procesa organizēšanu nākamajā studiju gadā. „Sekojam līdzi izmaiņām MK noteikumos un atbilstoši veicam izmaiņas LU iekšējos regulējumos gan attiecībā uz studiju procesa organizēšanu, gan pētniecības un vispārējā personāla darbu, kā arī attiecībā uz mūžizglītību un ārpusstudiju aktivitātēm. Gatavojoties gaidāmajam mācību gadam, varam paust, ka liela daļa LU mācībspēka jau ir vakcinēta un sadarbībā ar LU Studentu padomi notiek sarunas par plašāku kolektīvu studējošo vakcināciju. Ceram pakāpeniski atsākt studijas klātienē, tomēr LU lēmumi tiks pakārtoti Ministru kabineta attiecīgajiem regulējumiem,” skaidro LU pārstāve Jana Saulīte.

Līdzīgu pieeju īsteno arī Rīgas Tehniskā universitāte. „Katra augstskola lēmumus par studiju procesa organizēšanu Covid-19 laikā pieņem atbilstoši savai specifikai. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) studijas organizē atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem un arī turpmāk sekos līdzi epidemioloģiskajai situācijai, un operatīvi reaģēs uz izmaiņām valstī noteiktajā kārtībā, atbilstoši tām nosakot arī izmaiņas studiju procesā,” informē RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.

Visu noteiks epidemioloģiskās drošības prasības

Klātienes studijas rudenī vēlas atsākt arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). „Nākamā gada studiju darba organizāciju noteiks valsts nosacījumi attiecībā uz epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem - kādi būs nosacījumi un ierobežojumi. Esam ieinteresēti veidot studiju procesu klātienē, saglabājot attālināto studiju elementus. Tāpat ceram, ka līdz rudenim būs vakcinējies atbilstošs cilvēku skaits valstī, lai nosacījumi par studiju darba organizēšanu klātienē, būtu iespējami,” uzsver LLU Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja Lāsma Līcīte-Ķurbe.

Arī Liepājas Universitāte vēlas beidzot atkal savus studentus skatīt vaigā. „Mūsu vēlēšanās, protams, ir rudenī atsākt studijas klātienē. Šajā jautājumā mēs vadīsimies pēc valstī spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, kā arī jau šobrīd aicinām ikvienu studentu, mācībspēku un darbinieku izmantot vakcinēšanās iespēju,” mudina Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Studijas hibrīda formātā

Biznesa augstskola „Turība” jebkurā brīdī ir gatava atsākt mācības klātienē. Taču ja epidemioloģiskā situācija rudenī valstī to vēl neļaus, tad attiecīgi pielāgos studiju procesu atbilstoši visiem drošības noteikumiem. Augstskola neizslēdz arī studijas hibrīda (apvienota realitāte ar virtuālo sasniedzamību) formātā.

Savukārt Banku augstskolas Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Ieva Upleja informē: “Visu iepriekšējo periodu mēs rūpīgi vērojām situācijas attīstību valstī un sekojām vienotajām nostādnēm. Mums zināms, ka pašlaik IZM gatavo jaunus noteikumus, kā turpmāk nodrošināt studiju procesu, un, protams, Banku augstskola kā viena no valsts augstskolām strādās atbilstoši šiem noteikumiem.”