Kas ir tie indikatori, kas liktu lemt par to, ka mācības atkal notiek tikai attālināti?

Atbild Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa:
03.09.2021. NNeatkarīgā
 
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Mācību process obligāti īstenojams attālināti uz noteiktu laika periodu (piemēram, uz izglītojamā karantīnas laiku), ja iestājas šādi gadījumi:

1) karantīnas vai izolācijas pasākumi noteikti, piemēram, izglītotajam, vienai klasei, pieņem lēmumu par attālināta mācību procesa īstenošanu konkrētajam izglītojamam vai konkrētajai klasei;

2) karantīnas pasākumi noteikti programmas īstenošanas vietai (skolai, skolas teritoriālajai struktūrvienībai).

Mācību process var tikt īstenots attālināti šādos gadījumos:

1) karantīnas vai izolācijas pasākumi noteikti, piemēram, mācību priekšmeta matemātikas skolotājam un viņš ir piekritis, kā arī viņa veselības stāvoklis pieļauj mācību procesu turpināt īstenot attālināti;

2) pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, pedagogs var īstenot izglītības procesu attālināti, jo ir guvis tādu sadzīvisku traumu, kuras dēļ ilgstoši nevar ierasties izglītības iestādē;

3) individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā (9., 11., 12. klases, profesionālās izglītības izglītojamiem);

4) individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (Pumpurs, atbalsts izcilībai)

Vienlaikus pedagoga netestēšanās vai nevakcinēšanās nav pamats attālinātā mācību procesa īstenošanai.

Izglītības iestādes vadītājs ar dibinātāju saskaņo lēmumu par mācību procesa īstenošanu attālināti; nosaka kārtību, kādā tiks īstenots mācību process attālināti. Izglītības iestādes vadītājs mācību gada sākumā var pieņemt lēmumu attiecībā uz individuālo konsultāciju mācību priekšmetos (kursos) īstenošanu attālināti uz noteiktu laika periodu (piemēram, viens mēnesis, semestris, viss mācību gads).

Protams, attālinātās mācības var tikt noteiktas arī epidemioloģiskās situācijas dēļ (kā tas notika, izsludinot ārkārtējo situāciju), vienlaikus nosakot, kas un kādā veidā turpina klātienes procesu (piemēram, pandēmijas laikā klātienē turpināja strādāt pirmsskolas iestādes, speciālās izglītības iestādes un klases).

Vēlējums - lai izdodas noturēt skolas pēc ilgāk klātienē - tiešā veidā saistīts ar mūsu katra atbildību un spēju ievērot visus drošības pasākumus, rūpēties par savu un apkārtējo veselību un drošību, lai skolās/klasēs došanās attālinātajās mācībās noteiktās karantīnas dēļ būtu pēc iespējas retāk.

Mācības klātienē saistītas ar augstāku epidemioloģisko risku. Ņemot vērā “Delta” vīrusa varianta straujo izplatību, ir svarīgi mazināt vīrusa izplatības riskus izglītības iestāžu darbinieku un bērnu vidū, un pēc iespējas agrāk identificēt inficētos. Tieši tāpēc skolās šobrīd ir sākusies arī skolēnu testēšana, lai jauno mācību gadu varam sākt drošā vidē. Testēšana ļaus novērst infekcijas izplatīšanos starp grupām un klasēm, kā arī bērnu ģimenes locekļu inficēšanos, starp kuriem var būt riska grupas cilvēki, un vīrusa pārnēsāšanu sabiedrībā.

Konteksts

Pērn marta vidū valdība nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju. Šī lēmuma rezultātā tika slēgtas skolas, un tā arī tās netika atvērtas līdz mācību gada izskaņai maijā. Septembrī uz neilgu laiku izglītošanās process tika atsākts klātienē, bet, epidemioloģiskajai situācijai valstī atkal pasliktinoties, praktiski viss mācību gads pagāja, mācoties no mājām.