Jauns Latvenergo ieguldījums intereses veicināšanā par eksaktajām zinātnēm

Bērnu un jauniešu ieinteresēšana fizikas un citu eksakto mācību priekšmetu apguvē un izcilības veicināšana ilggadēji ir viens no AS “Latvenergo” atbildīgas uzņēmējdarbības virzieniem.
17.11.2021. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Ekrānšāviņš

Turpinot šo tradīciju, šogad esam uzsākuši jaunu iniciatīvu - projektu konkursu “AS “Latvenergo” atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās” sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, lai eksakto mācību priekšmetu apguvi padarītu pieejamu un aizraujošu plašākam jauniešu lokam, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu skolu fizikas kabinetiem un skolotājiem apmācības par uzstādītā aprīkojuma izmantošanu, sniedzot iespēju skolēniem apgūt fiziku mūsdienīgā veidā. Konkursa kopējais balvu fonds (210 000 EUR) dod iespēju 10 Latvijas vispārizglītojošajām skolām aprīkot savus fizikas kabinetus ar mūsdienīgu, mācību procesa apgūšanai nepieciešamo aprīkojumu. Balvā iekļauta arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu. Konkursā piedalīties varēja ikviena Latvijas vispārizglītojošā pamatskola un vidusskola/ģimnāzija.

Būtiskākie kritēriji:

  • skola ar lielāko fizikas eksāmena kārtotāju skaitu iepriekšējos trīs gados kopā;
  • skola ar padziļināto fizikas kursu;
  • skola, kurā pedagogiem ir augstākie nopelni bērnu sagatavošanai fizikas olimpiādēs;
  • AS “Latvenergo” erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālistu skolas.

Dalībai konkursā tika saņemti 48 skolu pieteikumi. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja ekspertu komisija, kurā bija pārstāvji no Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Ekonomikas ministrijas, AS “Latvenergo” un nodibinājuma “Iespējamā misija”.

Konkursa uzvarētāji - Talsu Valsts ģimnāzija, Ventspils 1. pamatskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Mežciema pamatskola, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Pūres pamatskola, Siguldas Valsts ģimnāzija, Apes pamatskola, Daugavpils 3. vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija.

AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns: “Apsveicu aktīvākos un veiksmīgākos konkursa dalībniekus! Mēs “Latvenergo” apzināmies, ka mācību vide ir ļoti svarīga, lai radītu skolēnos interesi par fiziku un iedrošinātu arvien vairāk jauniešu studēt eksaktās zinātnes un kļūt par nākamajiem inovatīvu risinājumu veidotājiem. Tādēļ - mācīsimies fiziku, atcerēsimies, ka zināt ir stilīgi, bet fizika var būt aizraujoša, īpaši - moderni iekārtotos kabinetos!”

Konkursa rezultātā līdz 2021. gada beigām atbilstoši mūsdienu prasībām tiks pilnveidoti 10 skolu fizikas kabineti ar nepieciešamo aprīkojumu skolēnu veiksmīgai fizikas apgūšanai un nodrošinātas skolotāju apmācības par uzstādītā aprīkojuma izmantošanu.

Ramona Urtāne, nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāja:

“”Iespējamā misija” augstu novērtē ikviena uzņēmuma un sabiedrības locekļa iesaistīšanos skolēnu izglītošanā un Latvijas izglītības sistēmas attīstībā. Organizācijas darbība ir vērsta uz lielāku sabiedrības iesaisti izglītības kvalitātes nostiprināšanā. Tādēļ “Iespējamā misija” aicina negaidīt, ka problēmas atrisinās citi, bet uzņemties iniciatīvu un ar atbildību censties ietekmēt izglītības sistēmu. Daudzpusīgas zināšanas un prasmes, jo īpaši to sasaiste ar dzīvi ārpus skolas, ir tas, kas veido pamatu šodienas skolēnu spējām nākotnē ne tikai pielāgoties paredzami mainīgajai pasaulei, bet arī aktīvi iesaistīties un virzīt pārmaiņas sabiedrībā un valstī. Mūsu pieredze rāda, ka arvien vairāk atbildīgu uzņēmumu saprot sava ieguldījuma būtiskumu Latvijas skolēnu izglītošanā, vai tas būtu atbalsts skolas mācību vides uzlabošanā, kā tas ir “Iespējamās misijas” sadarbības projektā ar AS “Latvenergo” par izcilu fizikas kabinetu izveidi desmit Latvijas skolās, vai arī citu mūsu sadarbības partneru - uzņēmumu un valsts iestāžu - ieguldījums mācību satura dažādošanā mūsu skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros. Un mēs esam pateicīgi ikvienam no šiem uzņēmumiem, jo kopā mēs noteikti varam paveikt vairāk nekā katrs atsevišķi!”

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Manos darba pienākumos ietilpst tikšanās ar dažādiem uzņēmējiem, un es novērtēju, cik ļoti lielu pienesumu dažādās nozarēs dod tieši tehniskie speciālisti. Tāpēc kopā ar AS “Latvenergo” un “Iespējamo misiju” uzsākām projektu jauniešu izglītošanai un intereses radīšanai par eksaktajiem priekšmetiem, jo tieši šādas prasmes un zināšanas jau tagad un arī nākotnē darba tirgū būs pieprasītas un labi apmaksātas.

Šobrīd tiek aprīkoti 10 Latvijas vispārizglītojošo skolu fizikas kabineti, lai jauniešiem būtu labākas iespējas un motivācija apgūt zināšanas par dažādiem inovāciju un dabaszinātņu procesiem mūsdienīgā un interesantā veidā. Un es jau ar nepacietību gaidu, kad varēšu apmeklēt jaunos kabinetus, lai tiktos ar skolēniem un iedrošinātu viņus kļūst par nākamajiem inovatīvu risinājumu veidotājiem.

Es ceru, ka kopā ar mūsu partneriem turpināsim atbalstīt izcilu fizikas kabinetu izveidi, lai skolā iegūtās zināšanas kļūst ne vien par aizraujošu dzīves sastāvdaļu, bet arī par nākotnes karjeras pamatu.”

Skolotājam un mācību materiālajai bāzei ir ļoti liela, pat izšķiroša nozīme, lai eksakto un STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics jeb zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvē rastos interese. Skolotājam mūsdienīgs fizikas kabineta aprīkojums ir svarīgs palīgs darbā un paver daudz plašākas iespējas motivēt skolēnus izzināt, izprast. Praktiskā darbošanās, eksperimentu veikšana veicina skolēnu interesi par sarežģīto mācību priekšmetu un palīdz apgūt mācību vielu. Ļoti novērtējams ir skolotāju ieguldītais laiks, darbs un radošā pieeja jauniešu intereses veicināšanai par eksaktajiem priekšmetiem. Zinoši uzņēmēji un uzņēmumu darbinieki ir liela vērtība Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

“Pēdējos gados sabiedrībā aktualizējas vajadzība pēc speciālistiem inženierzinātnēs un STEM jomā,” saka Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas domes priekšsēdētāja, LU FMOF zinātniskā asistente Ludmila Belogrudova. “Lēmums par profesijas izvēli bieži veidojas vidusskolā, tāpēc svarīgi veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, rosinot mērķtiecīgu profesijas izvēli. Ir būtiski, ka fizikas stundās skolēniem ir iespēja būt aktīvi iesaistītiem izziņas procesā, darbojoties praktiski. Arī jaunajā pieejā mācību saturam akcents tiek likts uz pētnieciskās darbības prasmēm. Tomēr Latvijas skolās situācija ar fizikas kabinetu aprīkojumu ir ļoti atšķirīga. Bieži nācies strādāt ar ierīcēm, kuras palikuši vēl no padomju laikiem (un labi, ka ir vismaz tādas). Tomēr sanāk, ka fizikas stundās skolēni neiegūst priekšstatu par mūsdienu tehnoloģijām. “Latvenergo” iniciatīva par fizikas kabinetu aprīkojumu ir izcils piemērs tam, kā sabiedrība var aktīvi iesaistīties izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Aizraujošas fizikas stundas nav iespējamas bez skolotājiem entuziastiem, un man ir prieks, ka šīs iniciatīvas ietvaros tieši skolotājiem bija iespēja rakstīt pieteikumus un parādīt savu gatavību un vēlmi modernizēt fizikas kabinetu. Zinu, ka dažās skolās iegūtais finansējums arī skolas administrācijai un pašvaldībām kļuva par ierosinātāju, lai pievērstu uzmanību fizikas kabineta aprīkojumam un iespējai to uzlabot. Cerams, ka tāda veida iniciatīvas kļūs par labu tradīciju, kas demonstrē visas sabiedrības ieinteresētību eksakto zinātņu popularizēšanā.”

AS “Latvenergo” kā sociāli atbildīgs uzņēmums jauniešiem ik gadu piedāvā iespēju sacensties erudīcijas konkursā 8. un 9. klašu skolēniem “FIZMIX Eksperiments”, savukārt mācību portāls “FIZMIX.lv” ir aizraujoša vide fizikas apguvei ilustratīvā un interaktīvā formā. Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru AS “Latvenergo” atbalsta arī Latvijas komandas dalību starptautiskajā fizikas olimpiādē, sniedz atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu vidusskolas attīstībai un RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai.

Par ziedošanu (dāvināšanu):

AS “Latvenergo” ziedo mantas un finanšu līdzekļus, lai sniegtu savu ieguldījumu sabiedrības labklājības, tajā skaitā vietējās kopienas, attīstībā atbilstoši valsts sociāli ekonomiskajiem mērķiem. Ziedošana ir viens no AS “Latvenergo” korporatīvās sociālās atbildības veidiem, un kopš 2009. gada uzņēmums ziedo izglītības un zinātnes, kultūras un sociālā jomā. Lai veicinātu pārskatāmību, nodotu ziedošanas lēmumu pieņemšanu attiecīgo jomu ekspertiem un paplašinātu ieinteresēto pušu iesaisti ziedojumu lēmumu pieņemšanā, atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS “Latvenergo” 2018. gadā uzsāka finanšu līdzekļu ziedojumus sadarbības organizācijām projektu konkursu organizēšanai.

AS “Latvenergo” 2021. gada sākumā ir pieņēmusi jaunu ziedošanas stratēģijas redakciju:

Tajā aktualizēti jauni ziedošanas uzdevumi, tajā skaitā:

  • papildināt mācību bāzi skolotājiem un pasniedzējiem eksakto zinātņu jomā, tajā skaitā veicināt izcilu fizikas kabinetu izveidi Latvijas vispārizglītojošās skolās;
  • atbalstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes;
  • atbalstīt bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu, tajā skaitā energoefektīvu risinājumu jomā.

Atbilstoši šiem uzdevumiem AS “Latvenergo” turpina sadarbību konkursu organizēšanā ar nodibinājumu Fonds “Ziedot.lv” un ir piesaistījusi jaunus partnerus - nodibinājumu “Iespējamā misija” un biedrību “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”. Partneri ir izraudzīti, ievērojot to pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu.