Katrs piektais bezdarbnieks ir ar augstāko izglītību

No 54 500 bezdarbniekiem 11 500 jeb 21% darba meklētāju ir augstākā izglītība, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotā statistika par septembri. Gada laikā šis skaits nedaudz sarucis – bija 23%.
29.11.2021. Helmuts Nikandrovs Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Andrejs Terentjevs/F64

Tas gan nenozīmē, ka visi 11 500 bezdarbnieku šo diplomu saņēmuši nesen, daļai tas iegūts pirms vairākiem desmitiem gadu. Un nereti darba meklējumu procesā “iegriež” tieši kandidāta vecums, neraugoties uz to, kāda viņam ir izglītība. Vecuma diskriminācija darba tirgū pastāv - to nevar noliegt. To apliecina arī statistika - 42% no darba meklētājiem ir cilvēki 50 gadu vecumā un vecāki, turklāt 58% no reģistrētajiem bezdarbniekiem 50 un vairāk gadu vecumā ir ilgstošie bezdarbnieki.

Lielākais bezdarbnieku 50 un vairāk gadu vecumā skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās bija palīgstrādnieks - 1514, apkopējs - 1134, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs - 731, sētnieks - 492, automobiļa vadītājs - 364, pārdevējs konsultants - 289, pavārs - 287, kravas automobiļa vadītājs - 280, aprūpētājs - 266, apkures/krāšņu kurinātājs - 226.

Ilgstošo bezdarbnieku sarakstā ir arī bezdarbnieki ar invaliditāti (24,4% no ilgstošo darba meklētāju kopskaita) un jaunieši (15-24 gadi) - nieka 1,7%. Salīdzinot ar 2020. gada attiecīgo periodu, ilgstošu bezdarbnieku īpatsvars palielinājies par 4,2%, visstraujāk Kurzemē un Vidzemē - pieaugums 20%. Bet Rīgā par 17% sarucis.

Galvaspilsētā un Rīgas rajonā arī kopumā ir zemākais bezdarba līmenis - 4,1%, turpretī augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā - 14,1%. Zemgales reģionā bezdarba līmenis septembrī bija 5,4%, Vidzemes reģionā - 6,0% un Kurzemes reģionā - 6,0%.

No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita (54 524) 2021. gada septembra beigās 55,9% (30 469) bija sievietes un 44,1% (24 055) vīrieši.

2021. gada septembra beigās gandrīz puse reģistrēto bezdarbnieku bija bez darba līdz 6 mēnešiem - 27 144 jeb 49,8%, mēneša laikā bezdarbnieku skaits šajā grupā samazinājies par 814 personām jeb 2,9%.

Vidējais bezdarba ilgums 2021. gada septembra beigās bija 200 dienas jeb gandrīz 7 mēneši, kas, salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, ir par 40 dienām vairāk.

Reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā septembra beigās lielāko īpatsvaru veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību - 18 487 bez darba palikušie. 14 201 bija bezdarbnieki ar vispārējo vidējo izglītību, 9057 (16,6%) - ar pamatizglītību.