LLU – darba tirgum nepieciešamā kvalifikācija un prasmes

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir viena no lielākajām universitātēm Latvijā, kas sagatavo spējīgus, darba tirgū pieprasītus speciālistus 53 studiju programmās inženierzinātnēs, biozinātnēs un sociālajās zinātnēs. Mūsdienīga studiju vide, atbalsta programmas, iespēja iesaistīties pētniecībā un starptautiskajos projektos, kā arī plašs brīvā laika pavadīšanas piedāvājums – tie ir tikai daži aspekti, kāpēc studēt Jelgavā, kas izsenis zināma kā studentu pilsēta.
22.02.2022. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Plašs studiju programmu piedāvājums

LLU iegūstamā izglītība ir unikāla Latvijā - tikai Jelgavā ir pieejama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē, kokapstrādē.

Arī inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās izveidoti tādi specializācijas virzieni, kam Latvijā nav līdzvērtīgu. Programmās un studiju kursos daudz uzmanības veltīts praktisko iemaņu un kompetenču attīstīšanai.

Daudz tiek domāts par studiju vides modernizāciju un jaunu starpdisciplināru programmu veidošanu. 2021. gada decembrī tika atklātas atjaunotās LLU Veterinārmedicīnas fakultātes telpas, kurās izveidots arī moderns Klīnisko pētījumu centrs un mācību laboratorijas. Kopējais investīciju apmērs - 2,8 miljoni eiro. Savukārt nesen izveidotas divas jaunas programmas: profesionālā bakalaura studiju programma un akadēmiskā maģistra studiju programma “Ģeomātika un tālizpēte”. Inženieri, kuri pārzina ģeotelpisko datu ieguves un apstrādes tehnoloģijas, kā arī prot izstrādāt dažādus ģeotelpiskos risinājumus, ir ļoti pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Publicitātes foto

Runājot par studentiem, kuri mācās valsts apmaksātajās studiju vietās, LLU rektore Irina Pilvere akcentē: “Lai apgūtu daudzas mūsu studiju programmas, nepieciešams zināt ķīmiju, fiziku un matemātiku. Ja vajadzīgs, piedāvājam papildināt zināšanas kursos. Esam atjaunojuši arī kuratoru sistēmu - katram kursam ir savs pasniedzējs, kas apzina un palīdz risināt problēmas, ja tādas rodas. Mēģinām strādāt individuāli, jo studentu kļūst mazāk un katrs students pie mums ir vērtība.”

Darba tirgū ļoti pieprasīti

LLU ik gadu absolvē nepilns tūkstotis jauno speciālistu, kas veido aptuveni 6% no visiem augstākās izglītības iestāžu absolventiem Latvijā. Lielākā daļa no viņiem darba piedāvājumus saņem jau studiju laikā. LLU rektore Irina Pilvere atklāj: “Jau septiņus gadus esam darba devēju ieteikto augstskolu TOP 5. Ikdienā mēs sastopamies ar tādu tendenci, ka uzņēmēji pieprasa visu studiju programmu absolventus un faktiski ir gatavi viņus pieņemt darbā jau studiju laikā.”

Publicitātes foto

Būtiskākais speciālistu trūkums jau tuvākajā nākotnē prognozēts inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, dabaszinātnēs, matemātikā un IT. Lauksaimniecības nozarē vairāk nekā puse ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar nozarei atbilstošu augstāko izglītību ir vecumā virs 50 gadiem, bet absolventu skaits šajā izglītības tematiskajā grupā nav pietiekams, lai nodrošinātu šīs nozares pilnvērtīgu paaudžu maiņu.

91,2% LLU absolventu vienu vai divus gadus pēc studijām ir nodarbināti. Šis ir trešais augstākais nodarbinātības rādītājs augstskolu konkurencē un atspoguļo visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām Latvijas universitātēm. Vislabāk darba tirgū klājas lauksaimniecības virziena, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena, kā arī dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena absolventiem.

Publicitātes foto

Starptautisks novērtējums un pieredze

LLU ir starptautiski atzīta zinātnes universitāte, ko apliecina dalība dažādos augstākās izglītības iestāžu starptautiskajos reitingos - “Times Higher Education”, “Multirank”, “QS World University rankings”. Reitingos augstu novērtēta LLU īstenotā pētniecība un zināšanu pārnese, kas ierindota starp 1000 labākajām universitātēm pasaulē.

Starptautisko vidi Jelgavā veido “Erasmus+” mobilitātes programmas studenti un viesprofesori, kā arī pilna laika studenti no ārvalstīm. Latvijas studentiem LLU piedāvā “Erasmus+” studijas 161 partneraugstskolā. Tā ir iespēja gan papildināt profesionālās zināšanas, gan uzlabot arī valodu prasmes. Starptautisku pieredzi studējošie var iegūt, izvēloties arī studijas angļu valodā LLU maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”, kas tiek īstenota sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu.

Pētniecības prasmju attīstīšana

LLU kā zinātnes universitāte rūpējas, lai studenti jau no pirmā studiju gada iesaistītos pētniecībā, līdz ar to būtisku daļu no studiju procesa veido studentu pētnieciskie darbi, dalība zinātniskajās konferencēs, darbs pētījumam nepieciešamo datu vākšanā un eksperimentēšana laboratorijās. Tādēļ it īpaši biozinātņu un inženierzinātņu studiju programmu vajadzībām ir izveidotas mācību laboratorijas. Turklāt LLU mazo studentu grupu dēļ mācībspēki spēj veltīt laiku katram studentam un kļūt par viņu padomdevēju, sperot pirmos soļus pētniecībā. Iespējams, “lielā zinātne” sākumā studentam vēl ir ļoti tāla, bet pirmie soļi ļauj saprast, cik daudz jaunu zināšanu vēl ir neatklātas, un, iespējams, tieši tas motivē studijām pievērsties ar lielāku atdevi.

Publicitātes foto

Absolvējot augstskolu, par zinātniekiem kļūst tikai aptuveni 1% no visiem studentiem, taču, kas vienreiz iemācījies pētīt, nekad neuzticēsies virspusējai informācijai. I. Pilvere uzsver: “Jo vairāk mācībspēku darbojas zinātnē, jo vairāk viņi var dot studentiem. Attīstot zinātni, mēs noteikti ceļam arī studiju kvalitāti. Pasniedzēji, kuriem ir pieredze pētniecībā, spēj dot daudz dziļākas zināšanas. Studentu iesaiste pētniecībā norit daudz sekmīgāk, ja viņus iedvesmo pasniedzēji. Mūsu studentiem ir iespēja pieteikties dažādām stipendijām. Taču, lai pretendētu uz daļu no šim stipendijām, jāveic pētījums kādā jomā.”

Saturīgs brīvais laiks un ērti dzīves apstākļi

Studiju laiks nav tikai studijas un pieredzes gūšana pētniecībā. LLU studiju un īpaši ārpusstudiju laiks piešķir studentu dzīvei īpašu garšu. Dzīve studentu viesnīcās, kultūras pasākumi, sportiskās aktivitātes rada pievienoto vērtību studijām.

LLU mērķtiecīgi ir saglabājusi studentu koru, deju kolektīvu un teātra tradīcijas, kas palīdz studējošajiem izkopt prasmi iedvesmot citus, motivēt un pārliecināt. Līdztekus tam no pirmās studiju dienas ikvienam studentam ir iespēja startēt LLU dažādu sporta veidu izlasēs. Kopumā ir pārstāvēti aptuveni 20 sporta veidi, no kuriem elitārākais ir jātnieku sports. I. Pilvere stāsta: “Sporta aktivitātes mūsu studentiem ir bez maksas un dod to, ko nespēj neviena lekcija - labu veselību, prasmi pārvarēt sevi un sasniegt mērķi, prasmi uzvarēt un arī zaudēt, disciplīnu un fizisko izturību. Iespējas dažādām pašizpausmēm un izklaidei piedāvā arī Jelgavas pilsēta, kurā kultūras dzīve neapstājas visa gada garumā un kurā vienmēr iesaistās LLU studenti.”

LLU saviem studentiem piedāvā arī ērtus un ekonomiski izdevīgus dzīves apstākļus studiju laikā.

Nāc studēt, kur tevi gaida! Vairāk par studiju iespējām informāciju meklē www.llu.lv.

Publicitātes foto