Liepājas Valsts tehnikumam jaunas mācību programmas

Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Valsts tehnikums (LVT) Latvijā ir vadošais partneris trīs jomās – enerģētika, telemehānika un loģistika un komerczinības. Tehnikums ik gadu nāk klajā ar jaunām mācību programmām, kas ir tiešā saskaņā ar Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēm.
Tehnikuma laboratorijas aprīkotas ar mūsdienīgām iekārtām, kas ļauj audzēkņiem jau mācību laikā apgūt darbu ar praksē izmantotajām iekārtām ©Publicitātes foto

Par esošo situāciju un attīstības plāniem “Neatkarīgā” vaicā Liepājas Valsts tehnikuma direktoram Agrim Rupertam.

Runājot ar izglītības iestāžu vadītājiem, nevaru nepajautāt: kā skola sadzīvo ar Covid-19 pandēmiju?

Nevaru teikt, ka ļoti daudz skolēnu slimotu, taču līdz pagājušajā pirmdienā pieņemtajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumu atvieglojumiem nereti puse grupu mācījās attālināti. Taču ļoti cenšamies profesionālos moduļus un praktiskās nodarbības realizēt klātienē. Lielākās problēmas šobrīd rodas pedagogiem, kuriem ir mazi bērni, jo atšķirībā no skolēniem, kuri, kaut arī ir kontaktpersonas statusā, drīkst iet uz skolu, bērnudārznieki, ja bijuši kontaktā ar Covid-19 pozitīvu personu, uz dārziņu doties nedrīkst. Tas nozīmē, ka kādam no vecākiem ir jāpaliek mājās. Mūsu tehnikumā ir salīdzinoši daudz gados jaunu pedagogu, tāpēc mēs šo problemātiku sajūtam. Šādos gadījumos pedagogs ar grupu, kas atrodas skolas kabinetā, strādā tiešsaistē no mājām.

Cik lielā mērā attālinātās mācības būs ietekmējušas izglītības kvalitāti?

Šobrīd precīzi to pateikt nevar, taču iepriekšējā gada centralizēto eksāmenu un valsts profesionālās sagatavotības pārbaudījumu rezultāti parāda, ka situācija nav īpaši pasliktinājusies. Mums kā profesionālās izglītības iestādei vissvarīgākais ir nodrošināt augsta līmeņa profesionālo sagatavotību. Ir profesijas, ko var apgūt attālināti, piemēram, programmētāji var strādāt un mācīties no jebkuras vietas pasaulē, taču metinātājs savās mājās nevar mācīties metināt.

Tomēr gribu uzsvērt, ka šis laiks mums ir iemācījis arī pozitīvas lietas, ko varam izmantot nākotnē. Piemēram, pedagogi un vieslektori, kuri nedzīvo Liepājā, varēs strādāt attālināti tiešsaistē, netērējot laiku samērā ilgajam ceļam no Rīgas. Protams, šādas sistēmas ieviešana arī no skolas vadības prasa veikt virkni pasākumu.

Nav noslēpums, ka, pārejot uz attālinātajām mācībām, no skolu redzesloka pazuda salīdzinoši daudz skolēnu. Vai arī Liepājas tehnikums saskārās ar šādu problēmu?

Jā, ir diezgan daudz audzēkņu, kuri atzina, ka nespēj mācīties attālinātā režīmā, un no skolas izstājās vai uz laiku pārtrauca mācības. Tas ir saprotams, jo skolēniem ļoti svarīga ir savstarpējā komunikācija un viedokļu apmaiņa, kas veicina interesi par apgūstamo profesiju un motivē mācīties. Ar daudziem no šiem audzēkņiem esam runājuši, un viņi ir gatavi atgriezties skolā, kad mācības pilnā apmērā tiks atsāktas klātienē.

Pirms dažiem gadiem uzsākāt gaisa kuģu mehāniķu apmācību. Vai šī profesija ir izpelnījusies jauniešu interesi?

Gaisa kuģu mehāniķu profesija Latvijā daudzus gadus netika realizēta, tāpēc ir saprotams, ka daudzi pat nav dzirdējuši par šādu iespēju. Pirmos uzņēmām cilvēkus ar vidējo izglītību - viņi mācījās pusotru gadu, un jau 2021. gada oktobrī bija šīs programmas pirmais izlaidums.

Gaisa kuģu mehāniķu programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem. Pēc Profesionālās izglītības likuma grozījumu stāšanās spēkā LVT piedāvās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus visās tehnikumā īstenotajās programmās, kas dos iespēju saņemt 5. kvalifikācijas līmeņa diplomu / Publicitātes foto

Šajā mācību gadā gaisa kuģu mehāniķu programmā uzņēmām jau 15 jauniešus ar pamatskolas izglītību, kuri mācīsies četrus gadus. Tie ir jaunieši gan no Rīgas, gan Alūksnes, gan citām Latvijas pilsētām. Tas liecina, ka viņi šo profesiju ir izvēlējušies ļoti mērķtiecīgi, un arī mācību procesā redzams, ka šie jaunieši ir labi motivēti. Arī šajā vasarā ir izsludināta uzņemšana gaisa kuģu mehāniķu programmā, jo arī nacionālajā aviokompānijā “airBaltic” ir nepieciešami jauni profesionāļi. Piebildīšu, ka līdz ar jaunā Profesionālās izglītības likuma stāšanos spēkā Liepājas Valsts tehnikums būs tiesīgs realizēt arī profesionālās pilnveides programmas, kas ļaus izsniegt diplomus ar 5. profesionālās izglītības kvalifikācijas līmeni, kas ir augstāks par vidējo profesionālo izglītību. Tas attiecas uz visām Liepājas Valsts tehnikumā realizētajām programmām. Tas nozīmē, ka arī pieaugušie šeit varēs paaugstināt savu kvalifikāciju un sekmīgāk kāpt pa karjeras kāpnēm.

Vai arī šajā vasarā jaunieši varēs izvēlēties kādu jaunu mācību programmu?

Jā, mēs sekojam līdzi darba tirgus vajadzībām un gandrīz ik gadu piedāvājam apgūt kādu jaunu programmu. Šogad tās būs trīs jaunas programmas pēc pamatskolas: agrārā sektora komercdarbinieks, elektrotehniķis ar specializācijām un atjaunojamās enerģētikas tehniķis, un viena jauna programma pēc vidusskolas: programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs. Tās ir reģionā un kopumā Latvijā ļoti nepieciešamas profesijas. Piemēram, lauksaimniecības sektorā ir vajadzīgi ne tikai cilvēki, kuri prot izaudzēt kartupeli, bet to arī pārdot. Vienlaikus Liepājā ir daudz ražošanas uzņēmumu, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešami elektroiekārtu tehniķi. Savukārt līdz ar atjaunojamo energoresursu lomas pieaugumu Latvijas tautsaimniecībā mums ir vajadzīgi atbilstoši izglītoti profesionāļi. Esmu pieķēris sevi pie domas, ka tehnikums vienmēr ir gatavs pieņemt jaunus izaicinājumus - par to liecina arī jaunās, Latvijas profesionālajā izglītībā reti sastopamas mācību programmas.

Gaisa kuģu mehāniķa specialitātē zināšanas iegūt iespējams vien Liepājas Valsts tehnikumā, tāpēc uz to dodas jaunieši no visas Latvijas / Publicitātes foto

Tehnikuma materiāli tehniskā bāze un pasniedzēji ir augstā līmenī. Vai saskatāt iespēju paplašināt savu darbības jomu?

Pēdējā pusotra gada laikā ļoti aktīvi veidojam tehnikuma attīstības un investīciju stratēģiju periodam līdz 2027. gadam. Stratēģijā liels uzsvars ir likts uz zaļo prasmju attīstīšanu, dabas resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kas tiks integrētas jau esošajās mācību programmās, kā arī daudz strādāsim saistībā ar pieaugušo profesionālo pilnveidi. Jau šobrīd aktīvi iesaistāmies Valsts izglītības attīstības aģentūras realizētajos projektos, kā arī piedāvājam savus pakalpojumus Valsts nodarbinātības dienestam. Sadarbojamies arī ar uzņēmumiem un nodrošinām darbinieku profesionālo izglītību, kāda ir nepieciešama tieši konkrētam uzņēmumam. Pieaugušo tālākizglītībā mums jau ir laba pieredze, tāpēc redzam labu potenciālu šajā jomā strādāt vēl aktīvāk.

Vai tehnikums iesaistās arī pašvaldības izglītības iestāžu koordinētā darbā?

Liepājas pilsētas izglītības pārvalde veido Dienvidkurzemes metodisko centru. Pirms divām nedēļām tehnikumā viesojās jaunveidojamā metodiskā centra darbinieki, lai iepazītos ar tehnikuma piedāvātajām iespējām. Tikos arī ar pārējo divu Dienvidkurzemes profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu iespējamo sadarbību. Šobrīd vidusskolas izstrādā tā sauktos izvēļņu grozus, kuros piedāvās padziļināti apgūt kādu no interesējošajām jomām. Mēs piedāvājām vidusskolas audzēkņiem izmantot tehnikuma laboratorijas un metodiskos materiālus, tādējādi skolām nebūtu jārada no jauna materiāli tehniskā bāze. Šobrīd gaidām ziņas no izglītības pārvaldes par ieplānotajiem izvēļņu groziem un tad jau vērtēsim precīzāk, ko varam piedāvāt.

Vai sekojat līdzi tehnikuma audzēkņu karjerai?

Iespēju robežās interesējamies - zinām, ka ap 30% audzēkņu turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs, liela daļa uzsāk darba gaitas apgūtajā profesijā, diemžēl ir arī tādi, kuri aizbrauc uz ārzemēm. Mēs ļoti vēlētos, lai informācija par mūsu audzēkņu turpmākajām gaitām nonāktu vienotajā Izglītības informācijas sistēmā, kas būtu savienota ar VID un VSAA datu bāzēm. Datos balstīta informācija ļautu mums objektīvi novērtēt sava darba kvalitāti.

Vai tehnikuma telpu un dienesta viesnīcas kapacitāte ļauj palielināt audzēkņu skaitu?

Patlaban norit tehnikuma ēkas divu stāvu rekonstrukcija, ko plānots pabeigt jau maijā. Līdz ar to tehnikumam būs vairāk brīvu telpu. Viena no dienesta viesnīcām ir rekonstruēta, bet otras viesnīcas rekonstrukcija ir paredzēta jau pieminētajā attīstības stratēģijā. Pēc otras ēkas rekonstrukcijas vietas pietiktu ne tikai tehnikuma audzēkņiem, bet arī citu Liepājas izglītības iestāžu skolēniem un studentiem.

Mūsu darbs virzīts uz to, lai jaunieši varētu apgūt konkurētspējīgas profesijas augstā kvalitātē tuvu mājām, kas ir kā garants, ka jaunie speciālisti paliek reģionā un veicina tā ekonomisko izaugsmi.