Rīgas Valsts tehnikums: dzelzceļnieku programmas tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas un Eiropas dzelzceļa vajadzībām

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) “Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) ir viena no modernākajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm. Cieši sadarbojoties ar darba devējiem, tehnikums izglītības ieguves iespējas sniedz jau vairāk nekā 100 gadu garumā. Sistemātiski atjaunojot esošās un izstrādājot jaunas profesionālās izglītības programmas, RTV darba tirgum piedāvā labi sagatavotus jaunos speciālistus.
Dagnija Vanaga ir gandarīta, ka Rīgas Valsts tehnikums ir nemitīgā attīstības stadijā un spēj gan saturā, gan formā iet līdzi laikam, tādējādi nodrošinot Latvijas tautsaimniecību ar darba tirgū pieprasītiem jaunajiem speciālistiem ©Ģirts Ozoliņš/F64

Sagatavo speciālistus “Rail Baltica” un Eiropai

RVT piedāvājumā jau daudzus gadus ir iespēja jauniešiem apgūt vairākas dzelzceļnieku profesijas. RVT ir veicis visu izglītības programmu aktualizāciju, nodrošinot audzēkņiem tādu teorētisko un praktisko zināšanu bāzi, kas jaunajiem profesionāļiem dos iespēju strādāt gan topošajā “Rail Baltica” dzelzceļa tīklā, gan arī citviet Eiropā. RVT direktore Dagnija Vanaga uzsver: “Rail Baltica” speciālisti ir atzinīgi novērtējuši mūsu tehnikuma materiāli tehnisko nodrošinājumu, piedāvātās izglītības programmas un to saturu. Lai sagatavotu jaunos profesionāļus, kuri pilnvērtīgi var iekļauties starptautiskajā dzelzceļu sistēmā, mācību procesā ir akcentēta angļu valoda, jo ļoti būtiski ir apgūt ne tikai sarunvalodu, bet arī darba veikšanai nepieciešamo profesionālo valodu, kas ļauj mūsu audzēkņiem integrēties Eiropas dzelzceļu sistēmā. Tā būs iespēja jauniešiem veidot savu profesionālo karjeru kādā no Eiropas vadošā dzelzceļa uzņēmuma “Deutsche Bahn”” uzņēmumiem. “Karjera transporta nozarē sniedz plašas iespējas, un nozares uzņēmumi gaida savās rindās jaunus, kvalificētus un aizrautīgus jomas speciālistus, īpaši aktuāla mūsdienīgi izglītotu speciālistu piesaiste tuvākajos gados būs dzelzceļa nozarē,” viesojoties Rīgas Valsts tehnikumā, pauda satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Dzelzceļa jomā jau pašlaik un tuvākajos gados paredzētas ievērojamas investīcijas infrastruktūrā, piemēram, “Rail Baltica” līnijas būvniecība un esošo dzelzceļa sistēmu modernizācija, tajā skaitā pasažieru satiksmē ieviešot jaunos elektrovilcienus un ar 2026. gadu arī akumulatoru vilcienus.

“Rail Baltica” izveides kontekstā jau no 2025. gada būs nepieciešami tehniķi infrastruktūras pārvaldībai - sliežu ceļu, elektrifikācijas, signalizācijas un radiosakaru sistēmu ekspluatācijai un apkopei.

Pēdējos gados tehnikums lielus resursus ir investējis mācību vides modernizēšanā un jauna aprīkojuma uzstādīšanā RVT Tehnoloģiju un inovāciju centrā, kas dod iespēju audzēkņiem sniegt ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Vienlaikus liels darbs ieguldīts sadarbības veicināšanā ar starptautiska mēroga nozares uzņēmumiem, kuri labprāt pieņem audzēkņus praksē un saskata jauniešos potenciālos darbiniekus. Būvniecības nozares asociācijas vadība un darba devēju speciālisti, izvērtējot tehnikuma materiāli tehnisko, pedagoģisko un metodisko potenciālu, ir aicinājuši tehnikumu īstenot nozarei divas ļoti svarīgas, līdz šim Latvijā neīstenotas izglītības programmas: “Sliežu ceļu būvtehniķis” un “Tiltu būvtehniķis”. Lai attīstītu šo piedāvājumu, tehnikums plānojis izbūvēt praktisko mācību poligonu, tajā kompleksi paredzot izveidot uz zemes izvietotus saules enerģijas kolektorus (PV paneļi, fotovoltu paneļi utt.), kas noderīgi arī programmas “Enerģētika un elektrotehnika” praktiskajām mācībām. Tāpat plānots uzstādīt mācību satiksmes mezglu ar gaismas signāliem, dzelzceļa pārmijām, barjerām un samazinātiem tiltu metāla konstrukciju paraugiem izglītības programmu “Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķis”, “Sliežu ceļu būvtehniķis” un “Tiltu būvtehniķis” praktiskajām mācībām un vietu elektromobiļu uzlādei, kas piemērota arī programmas “Enerģētika un elektrotehnika” vajadzībām. RVT ir ieceres dronu parka attīstībai.

“Rail Baltica” otrā līmeņa speciālistus varētu sagatavot sadarbībā ar “Deutsche Bahn” un uzņēmuma izstrādātajām mācību programmām, aktualizējot arī pieaugušo kvalifikācijas celšanu atbilstoši darba profilam.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atzinīgi novērtējis gan RVT īstenotās un plānotās izglītības programmas transporta jomā, gan to apguvei izveidoto Tehnoloģiju inovāciju centru / Publicitātes foto

Multifunkcionāla halle sportam, mācībām un atpūtai

2021. gada 20. septembrī RVT Tehnoloģiju un inovāciju centrā Rīgā, Dārzciema ielā 70, tika svinīgi atklāta jaunā multifunkcionālā halle, kurā tehnikuma audzēkņiem ir plašas sporta nodarbību iespējas. Ēkā praktisko mācību nodrošināšanai Auto nodaļas audzēkņiem ir izveidotas arī mācību telpas un darbnīcas, kas aprīkotas ar modernām iekārtām un ļauj nodrošināt modernu mācību procesu autotransporta izglītības programmā.

Jaunā multifunkcionālā halle jauniešiem dod iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm, sportiski pavadīt brīvo laiku, kā arī topošajiem automehāniķiem mācību autoservisā apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas. Tajā norisinās ne tikai sporta aktivitātes, bet arī pasākumi, kas saistīti ar mācību procesa organizēšanu, un arī plaša spektra kultūras aktivitātes. Jaunā multifunkcionālā halle Dārzciema ielā ir viens no RVT kampusa elementiem, kas mācības tehnikumā jauniešiem padara vēl aizraujošākas.

Jaunā multifunkcionālā halle ir vēl viens elements, kas šā mācību gada sākumā papildinājis RVT kampusu Dārzciema ielā / Publicitātes foto

Dagnija Vanaga uzsver: “Dārzciema ielā pakāpeniski ir izveidojies RVT Tehnoloģiju un inovāciju centrs, kurā vienuviet atrodas dienesta viesnīca, mācību korpuss, laboratorijas, multifunkcionālā halle, sporta laukumi. Drīzumā taps arī āra mācību poligons, kas būs piemērots gan dzelzceļnieku un enerģētiķu, gan citu profesiju apguvei. Lai gan Dārzciema ielas kampuss strauji attīstās, RVT nepametīs vēsturiskās telpas K. Valdemāra ielā - tehnikuma “sirds” vēl arvien būs tieši šeit. Jau vairākus gadus īstenojam Valdemāra ielas ēku kompleksa atjaunošanas darbus - daļa jau ir pabeigta, bet ne viss. Tuvākajā laikā sāksim tehnikuma muzejam paredzēto telpu remontu un iekārtošanu Noliktavas ielā, kā arī plānojam iekārtoties Datorikas nodaļas atjaunotajās telpās.”

Atvērto durvju dienas Rīgas Valsts tehnikumā 2022. gadā:

20.aprīlis - MS teams 18:00

18.maijs - MS teams 18:00

3.- 4.jūnijs - Dārzciema ielā 70 plkst.12:00-15:00

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā