Liepājas Universitātē strādā ar mākslīgo intelektu, lietu internetu un atjaunojamiem energoresursiem

Liepājas Universitātes daudzveidīgajā studiju piedāvājumā tiek gatavoti pilsētai, novadam un valstij nepieciešamie IT speciālisti, pētnieki pievēršas mākslīgajam intelektam, lietu internetam un atjaunojamajiem energoresursiem.
12.05.2022. Simona Laiveniece, Liepājas Universitātes pārstāve Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
Mākslīgais intelekts tiek izmantots arī Dabas un inženierzinātņu fakultātes asistenta Andreja Kukušina pētījumā, kurā tiek radīta laiviņa – akvatoriju vides monitoringa ierīce jeb peldošs robots, kas veic sensoru rādījumu nolasījumus. ©Publicitātes foto

Liepājas Universitātes zinātnieku pētījumos - mākslīgais intelekts un atjaunojamie energoresursi

Liepājas Universitātes mācībspēki lepojas ne tikai ar savu zinātnieku pētījumiem, bet vislielāko prieku sagādā studenti, kuru bakalaura un maģistra darbos tiek radīti inovatīvi un pieprasīti produkti. Bakalaura studiju programmas “Viedās tehnoloģijas” students Sebastians Štāls-Aploks bakalaura darbā izstrādājis ar mākslīgo intelektu darbināmu rokas protēzi, ko piedāvāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sebastiana bakalaura darbu vada pasniedzējs Uldis Žaimis, kurš ir pārliecināts, ka rokas protēzi varēs patentēt un tā nonāks tirgū tuvāko divu gadu laikā, kā arī būs pieprasīts produkts.

Inovatīvo tehnoloģiju institūta direktors Uldis Žaimis pašlaik izstrādā biogāzes izstrādes konceptu, lai optimizētu biogāzes ieguvi, izmantojot mākslīgo intelektu. Šobrīd ir zināms, ka darbs biogāzes projektā turpināsies projektā “Eurostars 3”, kurš ir kā astoņdesmitais atbalstītais 1641 pieteikuma konkurencē. Par saviem projektiem, kuri tiek realizēti Liepājas Universitātē, Uldis Žaimis saka: “Savā darbībā mēs vadāmies pēc Latvijas viedās stratēģijas līdz 2027. gadam, pilsētas stratēģijas mērķiem izglītības jomā, kurās fokuss ir uz tām lietām, ko dara mūsu fakultāte un zinātņu institūts - mākslīgo intelektu, lietu internetu un atjaunojamiem energoresursiem.”

Mākslīgais intelekts tiek izmantots arī Dabas un inženierzinātņu fakultātes asistenta Andreja Kukušina pētījumā, kurā tiek radīta laiviņa - akvatoriju vides monitoringa ierīce jeb peldošs robots, kas veic sensoru rādījumu nolasījumus. IT dati tiek pārraidīti uz serveri, vizualizēti, tālākajā analīzē pēc datiem iespējams veidot grafikus un izdarīt aprēķinus un secinājumus.

Liepājas Universitāte izmantos studentes radītu papīru no aļģēm

Maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” maģistrante Sintija Ozoliņa pabeidz maģistra pētījumu - papīra izstrādi no jūras aļģēm. Sintija ir pārliecināta, ka šo pētījumu ir iespēja pārvērst par biznesu. Pieredzes apmaiņā studente bija Tesālijas Universitātes Mežsaimniecības, koksnes tehnoloģiju un zinātņu fakultātē Grieķijas pilsētā Karditsā, par ko stāsta: “Dalījāmies ar mūsu laboratorijas pieredzi papīra pārstrādē viedo tehnoloģiju jomā. Galvenais brauciena mērķis bija stiprināt esošās prasmes, paplašināt skatījumu uz citām tehnoloģijām, veidot sadarbību vides un kokapstrādes jomā, pilnveidojot pārstrādes procesu Liepājas Universitātes papīra pārstrādes laboratorijā.” Maģistra darba vadītājs Uldis Žaimis priecājas par iespēju kādreiz universitātē izmantot šeit izgatavoto papīru, jo “aļģu jau Liepājā netrūkst”, un ir pārliecināts, ka īpašajam marķējumam “izgatavots Liepājas Universitātē” ir nozīme. Šajās dienās pasniedzējs ar maģistranti savus pētījumus prezentē Spānijā.

Jaunākie sadarbības partneri Meksikā

Uldis Žaimis nesen ir atgriezies no vizītes Verakrusas Universitātē Halapā, kur, meklējot līdzīgi domājošus pētniekus, iepazinās ar Mākslīgā intelekta centru, Mehānikas un elektronikas un Vides pētījumu institūtu darbību, par ko saka: “Viņi ir stiprāki par mums mākslīgā intelekta jomā, bet lietu internetā mēs esam pārāki. Sapratām, ko varam darīt kopīgi - Vides pētījumu institūts nodarbojas ar vulkanoloģiju un seismoloģiju, mūs neinteresē vulkāni, bet datu apstrādē mēs esam stipri. Mūs ļoti interesē vulkanoloģijas dati, kas noder, mācot matemātisko statistiku un datu apstrādi. Meksikas partnerus interesē klimata izmaiņas, mums ir vides monitoringa laivas. Šeit redzam labas sadarbības iespējas.” Verakrusas Universitātes pārstāvji jau ieradušies Liepājas Universitātes organizētajā Starptautiskajā nedēļā, un kopā ar desmit citu valstu speciālistiem iepazīst Liepājas Universitāti un Liepājas pilsētu.

Strādājam ar inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumiem

Liepājas Universitāte darbojas arī Latvijas Investīciju aģentūras izstrādātajā vaučeru programmā, kuras mērķis ir stiprināt sadarbību starp uzņēmējdarbību un zinātni. Inovāciju vaučerus saņem mazie un vidējie komersanti, kas attīsta jaunus produktus vai tehnoloģijas. Pēdējo trīs gadu laikā Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts ir strādājis ar septiņiem šādiem uzņēmumiem - tepat, Liepājā, sadarbībā ar SIA Liepājas RAS tiek veikta jaunā produkta eksperimentālā izstrāde, kā rezultātā tiks izgatavots smalcinātājs - maisītāja prototips siltināšanas materiālu veidiem (berams materiāls, loksnes) un izstrādātas optimālās receptes. Pabeigts eksperimentālo izstrādņu projekts (vaučers), kurā pēc SIA Liepājas RAS pasūtījuma izstrādāts siltumizolācijas materiāla (fibrola) prototips. Arī pārējos projektos Liepājas Universitātes pētnieki, laboranti un maģistranti strādā gan pie elektriska skrejriteņa transporta dizaina izstrādes, gan pie elektronikas un programmatūras izstrādes dzinējiem. Abas puses ir gandarītas, jo uzņēmējs iegūst inovatīvu produktu, bet zinātnieki pārliecību, ka viņu veikums kādam ir bijis noderīgs.

Liepājas Universitātes zinātnieki aprobē pētījumus

Viens no Dabas un inženierzinātņu fakultātes un Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniecības virzieniem ir saistīts ar Valsts pētījumu programmu perspektīvām tehnoloģijām noturīgiem un drošiem serveriem. Citu augstskolu izstrādātais produkts - e-studiju tehnoloģijas, tika aprobēts Liepājas Universitātē. E-paraugus veidoja un izmēģināja pētnieces Dr.sc.comp. Anita Jansone un Dr.paed. Lāsma Ulmane-Ozoliņa. Pētījuma aktualitāti noteica Covid-19 situācija un attālinātās mācības, kuru kvalitāte bija jānodrošina. Dekāne Anita Jansone uzsver: “Pētījums paver iespēju e-studijas transformēt no apgrūtinājuma par izcilu palīgu skolotājiem ar iespējām, kas tālu pārsniedz tradicionālās informācijas krātuves veida e-studiju vides.” Par šo darbu abas autores ir saņēmušas LZA atzinības rakstu.

Iekļaujamies Liepājas IT kopienā

Liepājā pēdējo gadu laikā ir izveidojusies spēcīga IT kopiena, lai apkopotu spēkus un veidotu Liepāju par tehnoloģiju pilsētu. Liepājas Universitātei ir nozīmīga loma šajā kopienā - izglītot jaunos speciālistus, savukārt uzņēmumiem - līdzdarboties speciālistu sagatavošanā. Sadarbībā ar lielākajiem Latvijas IKT uzņēmumiem Accenture, Emergn, Tietoevry, TestDevLab un Liepājas pašvaldību studenti iegūst zināšanas un prasmes jaunajās tehnoloģijās, kuras izmanto uzņēmumi, nodrošina prakses vietas. Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne, maģistra studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” direktore Anita Jansone lepojas: “Mūsu fakultāte nodrošina visu trīs līmeņu studijas IT jomā un sagatavo programmēšanas, mehatronikas un vides inženierus. Liepāja ir ideāla vieta, lai veidotu IT karjeru - moderna pilsēta darbam, ģimenei un atpūtai. Turklāt Liepājā uz apmēram 70 000 iedzīvotāju ir 91 IKT uzņēmums. Savu vietu šajā sistēmā ir atradusi arī Liepājas Universitāte.”

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā