Mērķtiecīgi attīstām jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem

Latvijā šobrīd jauniešu vidū ir novērojams intereses trūkums par eksaktajiem priekšmetiem.
16.06.2022. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Atbilstoši Valsts izglītības satura centra datiem, centralizēto eksāmenu fizikā kārtotāju skaits Latvijas vispārizglītojošajās skolās ir samazinājies no 1753 skolēniem 2011. gadā uz 570 skolēniem 2021. gadā jeb par 67%. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2020. gada ziņojumu “Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” līdz 2027. gadam iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) virzienos var pieaugt līdz ~14 tūkst. Savukārt augstākās kvalifikācijas darbaspēka pārpalikums ar izglītību sociālās, komerczinātnēs un humanitārās zinātnēs var pieaugt līdz ~17 tūkst. 2027. gadā.

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā eksaktās zināšanas ir nepieciešamas dažādās profesijās un ikviena uzņēmuma vērtība ir izglītoti un zinoši darbinieki. Lai jaunieši saistītu karjeru ar eksaktajām zinātnēm, ir svarīgi radīt interesi par tām jau no mazotnes. AS “Latvenergo” turpina īstenot ilggadējus un uzsāk arī jaunus projektus ar mērķi veicināt skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, zinātnēm un enerģētikas industrijas attīstību, kā arī stiprināt inženierzinātņu profesijas reputāciju, lai nākotnē nodrošinātu inovatīvi domājošus jaunos speciālistus STEM virzienos.

To, ka fizika nav tikai mācību stunda, jau 27 gadu garumā veiksmīgi pierāda AS “Latvenergo” rīkotais erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem “FIZMIX Eksperiments”. Konkursa uzdevumi tiek veidoti mūsdienīgi un atšķirīgi no mācību grāmatās pieejamajiem un palīdz jauniešiem rast stimulu modernākai fizikas apgūšanai. Ar konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša.

Populārs kļuvis AS “Latvenergo” portāls www.fizmix.lv, kurā saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei. Portālā ir pieejami īsi un saprotami fizikas tematu skaidrojumi, kas dod iespēju ātri iepazīties ar konkrēta fizikas temata pamatprincipiem un atrast informācijas avotu, kur par to uzzināt vairāk. Te atrodami gan dažādi testi, lai pārbaudītu savas zināšanas, gan interaktīvi eksperimenti. Portālā izveidota īpaša sadaļa skolotājiem https://skolotajiem.fizmix.lv/#/, kur skolotāji paši var ievietot savus mācību materiālus un lejupielādēt kolēģu veidotos mācību materiālus.

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru kopš 2017. gada atbalstām Latvijas skolēnu dalību starptautiskajās fizikas olimpiādēs (International Physics Olympiad - IPhO). Starptautiskā fizikas olimpiāde ir augstākais skolēnu fizikas olimpiāžu posms, kurā Latvijas skolēniem ir teicami sasniegumi, piemēram, 2021. gadā izcīnītas divas bronzas medaļas, viens atzinības raksts. Atbalstījām arī Latvijas skolēnu dalību 6. Eiropas fizikas olimpiādē, kas no 2022. gada 20. līdz 24. maijam norisinājās klātienē Ļubļanā (Slovēnijā).

Lai pilnveidotu mācīšanās daudzveidību fizikas un saistītajās eksakto zinātņu jomās, atbilstoši Latvijas vispārizglītojošo skolu pamata un vidējās izglītības mācību standartam nodibinājums “Iespējamā misija” otro gadu organizē konkursu “AS “Latvenergo” atbalsts fizikas kabinetu pilnveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās”. Konkursa rezultātā katra Latvijas reģiona viena pamatskola un viena vidusskola/ģimnāzija jeb 10 skolas Latvijā saņems nepieciešamo fizikas kabineta aprīkojumu līdz 21 000 EUR apmērā un mācības skolotājiem par uzstādītā aprīkojuma izmantošanu. Konkursa ekspertu komisijas sastāvā ir iesaistīts plašs ekspertu loks no vairākām nevalstiskajām organizācijām. Šī gada konkursa rezultāti būs zināmi līdz 28. jūnijam.

Tā kā šobrīd Rīgā skolēniem nav iespēju inženierzinātņu un dabaszinātņu likumus iepazīt atraktīvā veidā klātienē un tuvāko gadu laikā Rīgā nav gaidāmi izglītojoši inženierzinātņu un dabaszinātņu centri bērniem un ģimenēm, AS “Latvenergo” atbalsta jaunu iniciatīvu - Rīgas Tehniskās universitātes bērnu un jauniešu zinātnes centra (turpmāk - RTU zinātnes centrs) izveidi. RTU zinātnes centra aprīkojumā būs dažādi interaktīvi eksponāti, lai bērniem un jauniešiem radītu izpratni par inženierzinātnēm, veicinot iesaisti dažādās aktivitātēs. Eksponāti būs izglītojoši, interaktīvi un tiks iekļauti izglītības un mācību programmās kā svarīga sastāvdaļa eksakto zinību apguvē. RTU zinātnes centrā plānota ekspozīcija par enerģētikas industrijas attīstību, atjaunīgiem energoresursiem un atbildīgu patēriņu, kā arī radošas laboratorijas un izglītojošas darbnīcas bērniem un jauniešiem.

AS “Latvenergo” starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore Ingrīda Lāce: “Izglītība un zinātne ir AS “Latvenergo” prioritārs korporatīvās sociālās atbildības virziens. Vairākas aktivitātes šajā virzienā īstenojam jau trešo gadu desmitu, savukārt dažas esam uzsākuši pavisam nesen. Tas ir mūsu ieguldījums, lai veicinātu jauniešu ieinteresētību un izcilību eksaktajos priekšmetos, kā arī tuvinātu mācību vidi un citus izglītības aspektus darba devēju vajadzībām eksaktajās jomās. Zināt ir stilīgi!”

Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors Artūrs Zeps: “Rīgas Tehniskās universitātes viens no lielākajiem sadarbības partneriem ir AS Latvenergo. Uzņēmums ir nodrošinājis nozīmīgu ieguldījumu vienā no labākajām Latvijas skolām - RTU Inženierzinātņu vidusskolas infrastruktūras pilnveidošanā, RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes “Latvenergo” Radošās laboratorijas izveidošanā un darbības nodrošināšanā, kā arī tika sniegts atbalsts digitālās laboratorijas izveidē, nodrošinot studentiem iespēju veikt laboratorijas darbus attālināti. Tāpat abas organizācijās turpina kopā meklēt efektīvākos risinājumus bērnu intereses radīšanā par inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, tādēļ tiek plānota sadarbība zinātkāres centra veidošanā, kurā bērniem būs iespēja darboties ar dažādiem interaktīviem eksponātiem, kā arī piedalīties tematiskās radošās laboratorijās.”

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā