Izglītība Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – garantija darba tirgū

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas no 2022. gada 1. septembra kļūs par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, ir viena no lielākajām universitātēm Latvijā, kas sagatavo spējīgus, darba tirgū pieprasītus speciālistus 59 studiju programmās biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Šīs ir trīs lielās jomās, kurās, piedāvājot dažādas studiju programmas, specializējas universitāte, daudz strādājot arī pie visu šo jomu sinerģijas.
16.06.2022. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Daudz ieguvumu un garantija nākotnei

Mūsdienīga studiju vide, atbalsta programmas, iespēja iesaistīties pētniecībā un starptautiskajos projektos, kā arī plašs brīvā laika pavadīšanas piedāvājums - tie ir tikai daži aspekti, kāpēc studēt Jelgavā, kas izsenis zināma kā studentu pilsēta. LLU ir zinātnes un tehnoloģiju universitāte, kuras darbība gan augstākajā izglītībā, gan pētniecībā saistīta ar dabas resursu inovatīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kas arvien pieaugošo klimata pārmaiņu kontekstā kļuvusi par universitātes identitātes kodolu. Lai gan savas vēsturiskās attīstības pirmsākumos tā pārstāvējusi tikai divas nozares - lauksaimniecību un mežsaimniecību -, no kurām viena nes universitātes vārdu, mūsdienās LLU kļuvusi par daudznozaru universitāti. LLU rektore Irina Pilvere uzsver: “Universitāte ir gājusi līdzi laikam, un jau ilgstoši piedāvā daudzveidīgu programmu klāstu biozinātņu un tehnoloģiju jomā un nu sperts solis, lai gan latviešu, gan angļu valodā universitātes nosaukums visaptveroši atspoguļotu darbības jomas.”

Universitātē iegūstama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē un kokapstrādē. Arī inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās izveidoti tādi specializācijas virzieni, kam Latvijā nav līdzvērtīgu. Programmās un studiju kursos daudz uzmanības veltīts praktisko iemaņu un kompetenču attīstīšanai.

Darba tirgum tehnoloģiski atbilstoša studiju vide

Daudz tiek domāts par studiju vides modernizāciju un jaunu starpdisciplināru programmu veidošanu. 2021. gada decembrī tika atklātas atjaunotās LLU Veterinārmedicīnas fakultātes telpas, kurās izveidots arī moderns Klīnisko pētījumu centrs un mācību laboratorijas. Kopējais investīciju apmērs - 2,8 miljoni eiro. Savukārt nesen izveidotas divas jaunas programmas: profesionālā bakalaura studiju programma un akadēmiskā maģistra studiju programma “Ģeomātika un tālizpēte”. Inženieri, kuri pārzina ģeotelpisko datu ieguves un apstrādes tehnoloģijas, kā arī prot izstrādāt dažāda veida ģeotelpiskos risinājumus, ir ļoti pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Publicitātes foto

Universitāti ik gadu absolvē nepilns tūkstotis jauno speciālistu, kas veido aptuveni 6% no visiem augstākās izglītības iestāžu absolventiem Latvijā. Lielākā daļa no viņiem darba piedāvājumus saņem jau studiju laikā. LLU rektore Irina Pilvere atklāj: “Jau septiņus gadus esam darba devēju ieteikto augstskolu TOP 5. Ikdienā mēs sastopamies ar tādu tendenci, ka uzņēmēji pieprasa visu studiju programmu absolventus un faktiski ir gatavi viņus pieņemt darbā jau studiju laikā.”

Darba tirgū gaidīti speciālisti

Būtiskākais speciālistu trūkums jau tuvākajā nākotnē prognozēts inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, dabaszinātnēs, matemātikā un IT. Lauksaimniecības nozarē vairāk nekā puse ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar nozarei atbilstošu augstāko izglītību ir vecumā virs 50 gadiem, bet absolventu skaits šajā izglītības tematiskajā grupā nav pietiekams, lai nodrošinātu šīs nozares pilnvērtīgu paaudžu maiņu.

Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni starp zinātnes universitātēm un spēj sev nodrošināt labi atalgotas darba vietas jau gada laikā pēc universitātes absolvēšanas. LLU absolventi vienu, divus vai trīs gadus pēc studijām ir nodarbināti 89,67% gadījumu. Ļoti augsti nodarbinātības rādītāji ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventiem, kuru nodarbinātības līmenis ir 90,9%. Savukārt lauksaimniecības virziena absolventi (lauksaimniecība, mežsaimniecība un veterinārmedicīna) ir nodarbināti 89,5% gadījumos, savukārt sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virziena absolventi nodarbināti 85,8% gadījumos.

Publicitātes foto

“Augstais mūsu absolventu pieprasījums darba tirgū ir skaidrs apliecinājums gan pieaugošajai augstākās izglītības nozīmei sabiedrībā, gan LLU piedāvāto studiju programmu nepieciešamībai dažādās tautsaimniecības nozarēs, tostarp bioekonomikā. Mūsu mācībspēki spēj iedot jaunajiem speciālistiem tādu zināšanu un kompetenču bagāžu, kas ļauj viņiem veiksmīgi konkurēt darba tirgū un augt profesionālajā karjerā,” norāda I.Pilvere.

Starptautiskais novērtējums un pieredze

LLU ir starptautiski atzīta zinātņu universitāte, ko apliecina dalība dažādos augstākās izglītības iestāžu starptautiskajos reitingos - Times Higher Education, Multirank, QS World University rankings. Reitingos augstu novērtēta LLU īstenotā pētniecība un zināšanu pārnese, kas ierindota starp 1000 labākajām universitātēm pasaulē.

Starptautisko vidi Jelgavā veido Erasmus+ mobilitātes programmas studenti un viesprofesori, kā arī pilna laika studenti no ārvalstīm. Latvijas studentiem LLU piedāvā Erasmus+ studijas 161 partneraugstskolā. Tā ir iespēja gan papildināt profesionālās zināšanas, gan uzlabot arī valodu prasmes.

2018. gadā LLU Senāts pieņēma lēmumu par universitātes nosaukuma maiņu starptautiskajā vidē - toreizējo Latvia University of Agriculture mainot uz Latvia University of Life Sciences and Technologies. Tas būtiski stiprināja universitātes starptautisko atpazīstamību, tostarp iekļūšanu pasaules universitāšu reitingos, kur augstu novērtēta ne tikai universitātes kopējā darbība, bet arī sasniegumi tematiskajās zinātņu grupās - dzīvības zinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Saturīgs brīvais laiks

Studiju laiks nav tikai studijas un pieredzes gūšana pētniecībā. LLU studiju un īpaši ārpusstudiju laiks piešķir studentu dzīvei īpašu garšu. Dzīve studentu viesnīcās, kultūras pasākumi, sportiskās aktivitātes rada pievienoto vērtību studijām.

LLU mērķtiecīgi ir saglabājusi studentu koru, deju kolektīvu un teātra tradīcijas, kas palīdz studējošajiem izkopt prasmi iedvesmot citus, motivēt un pārliecināt. Līdztekus tam no pirmās studiju dienas ikvienam studentam ir iespēja startēt LLU dažādu sporta veidu izlasēs, kopumā ap 20 sporta veidos. I.Pilvere stāsta: “Sporta aktivitātes mūsu studentiem ir bezmaksas un dod to, ko nespēj neviena lekcija - labu veselību, prasmi pārvarēt sevi un sasniegt mērķi, prasmi uzvarēt un arī zaudēt, disciplīnu un fizisko izturību. Iespējas dažādām pašizpausmēm un izklaidei piedāvā arī Jelgavas pilsēta, kurā kultūras dzīve neapstājas visa gada garumā un kurā vienmēr iesaistās universitātes studenti.”

Nāc studēt, kur Tevi gaida! Vairāk par studiju iespējām informāciju meklē www.llu.lv.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā