Latvijas Universitātē nākusi pasaulē daudzsološā digitālā Digne

Sadarbojoties Latvijas vadošo augstskolu mācībspēkiem un uzņēmējiem, Latvijas Universitātē radīta studiju virtuālā asistente ''Digne'', pilnībā digitalizēts studiju kurss "Civilā aizsardzība". Studenti var spēlēt datorspēles pielāgotā "Minecraft" vidē, kā arī īpaši akadēmiskā personāla vajadzībām ir pielāgots mašīntulks. Izstrādātie risinājumi orientēti uz straujāku studiju vides transformāciju, pilnveidojot esošo studiju kvalitāti, padarot to mūsdienīgāku, konkurētspējīgāku un veicinot augstākās izglītības eksportspēju.
No kreisās: SIA "Tilde" biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore Signe Bāliņa, virtuālās asistentes Dignes trenere Madara Mieriņa  un lektore Kristīne Parasiga-Parasiņa prezentē virtuālo asistenti Digni  ©Publicitātes foto

Pārņemot pasaules augstskolu un Latvijas IKT nozares pieredzi, ar mērķi stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, Eiropas Sociālā fonda projekta "Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās" gaitā ieviestas vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās.

Projektu "Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās" īsteno no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Tā finansējums ir 2 060 395 eiro.

Projekta "Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās" konsorcijā ir iesaistītas piecas Latvijas augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" un AS "Transporta sakaru institūts" , kā arī trīs komersanti - SIA "Tilde", SIA "Baltijas datoru akadēmija" un SIA "Datorzinību centrs".

Digne mācīs civilo aizsardzību

Radītie digitālie rīki sniedz iespēju veicināt studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot to nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām.

"Digitalizācija ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa, un tās loma arvien pieaugs. Īstenojot iniciatīvas, kas stiprina Latvijas augstākās izglītības iestāžu digitālo kapacitāti, veidojot integrētu un uz nākotni vērstu izglītības saturu, pastarpināti tiek paaugstināta arī augstskolu konkurētspēja starptautiskajā arēnā.

Projektā tapušie risinājumi ir uzskatāms piemērs tam, ka, sadarbojoties augstākās izglītības iestādēm un vadošajiem IKT nozares uzņēmumiem, varam sniegt būtisku ieguldījumu mūsdienīgas un konkurētspējīgas studiju vides izveidē un nozīmīgu atbalstu studiju kursu pilnveidei. Spējam radīt jaunus, unikālus rīkus - Latvijas veiksmes stāstus, par kādu uzskatāma virtuālā asistente Digne," norāda Latvijas Universitātes rektora padomniece digitalizācijas jautājumos, LU Inovāciju centra LUMIC direktore, profesore Signe Bāliņa.

Viņa paskaidroja, ka vārds "Digne" radies no angļu valodas vārda "dig", kas nozīmē "rakt", kā arī no vārda "digitāls". "Digne ir laipna, grib visiem palīdzēt, "rakt" informāciju," piebilda S. Bāliņa.

"Mēs esam patiesi priecīgi un lepni, ka sadarbībā ar Latvijas Universitātes vadīto konsorciju izdevies radīt unikālu rīku studentu un mācībspēku atbalstam, kurā izmantotas jaunākās paaudzes mākslīgā intelekta valodas tehnoloģijas," uzsver SIA "Tilde" biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.

"Es nebaidos teikt, ka Latvija atrodas vadošā vietā pasaulē digitālo asistentu izmantošanā publiskajā sektorā. Kopš "Tilde" 2012. gadā izgatavoja savu pirmo virtuālo asistentu, nekur citur nav tik daudz virtuālo asistentu," piebilda K. Kauliņš.

Virtuālā asistente Digne ir integrēta LU studiju kursā "Civilā aizsardzība". "Tagad "Civilā aizsardzība" ir obligāts kurss, kas jāapgūst studentiem visās augstskolās. To veicinājuši pēdējo gadu notikumi pasaulē, kas parādījuši, ka nedrīkstam nedomāt par to. Mēs nepietiekami novērtējam civilās aizsardzības nepieciešamību, ilgus gadus pret to izturoties vieglprātīgi. Turklāt jādomā, kā to pasniegt mūsdienu studentam," kursa izvēli skaidroja S. Bāliņa. Digni plānots izmantot arī citu iepriekš minēto augstskolu civilās aizsardzības kursos.

Studenti ar Digni nejoko

Digne spēj atbildēt ne tikai uz jautājumiem par civilo aizsardzību. Studentiem Digne sagatavos individuālus datus par studiju progresu un rezultātiem, palīdzēs sagatavoties eksāmeniem, motivēs studiju procesā, kā arī sniegs informāciju par studiju kursa organizāciju.

Žurnālistiem rīkotajās mediju brokastīs virtuālās asistentes Dignes trenere Madara Mieriņa demonstrēja, kā virtuālā asistente atbild uz tādiem studentu jautājumiem kā “kad man rīt ir lekcijas” un “kas ir mans pasniedzējs”.

"Vienam studentam pietiek, ja viņš izlasa grāmatu. Citam vajadzīgi multimediji, bildes. Trešajam vajag pasimulēt, bet ceturtajam pietiek, ja viņš izpildīs testu. Mums ir tas viss, studentam ir tikai jāizvēlas," sacīja Dignes trenere Madara.

Vai studenti joko ar virtuālo asistenti Digni? Madara teica, ka neko tādu neesot redzējusi. Studenti tiešām nopietni mācās. Kāds students vien pajautājis, kurā gadā mākslīgais intelekts kļūs gudrāks par cilvēku, bet vēl citu interesējis, ar kādu paroli var izpildīt testu.

Savukārt pasniedzējiem virtuālā asistente palīdzēs sazināties ar studentiem, izlikt atzīmes, lai tas nebūtu jādara manuāli, kā arī veidot pārskatus. Tādējādi mācībspēki būs atslogoti no administratīvajiem uzdevumiem un vairāk laika varēs veltīt pētniecībai.

Digne pasniedzējiem var palīdzēt atlasīt parādniekus, norādot arī, tieši par kuru testu. Tad pasniedzējs, piemēram, var nosūtīt ziņu uzreiz visiem 133 parādniekiem vai lielām studentu grupām paziņot par atceltu lekciju. Gan pasniedzēji, gan studenti var iesniegt atsauksmes.

Augstskola var šo rīku izmantot, lai pārvaldītu savu iekšējo informāciju, veiktu meklējumus, iekšējās mācības un zināšanu pārbaudes, kā arī jauno darbinieku ievadīšanai darbā.

"Ticu, ka Digne ir labs sākums, kas parādīs tehnoloģiju iespējas un sekmēs digitālo prasmju attīstību augstākajā izglītībā, kurai sekos citi virtuālie palīgi dažādu mācību kursu apguves atbalstam," piebilst Kaspars Kauliņš.

Studentiem piedāvā uzspēlēt "Minecraft"

Lai zināšanu iegūšana nebūtu tikai formāla iepazīšanās ar kursa saturu, pilnībā digitalizētajā studiju kursā "Civilā aizsardzība" integrētas modernākās mācību metodes, piemēram, spēļošana.

Pielāgotā "Minecraft" vidē izspēlējot dažādas situācijas, studenti apgūtās teorētiskās zināšanas var nostiprināt arī praktiski. Tādējādi kursa saturs padarīts interesantāks studējošajiem, atvieglots arī pasniedzēju darbs vidē, kurā vienlaikus jāapmāca liels studentu skaits. Tas ir īpaši svarīgi šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos, kad būtiska ikviena sabiedrības locekļa izpratne un zināšanas par rīcību krīzes situācijās, uzskata šī studiju kursa veidotāji.

Studenti var izspēlēt četras "Minecraft" spēles. Vienkāršākā piedāvā uzlikt logo. Otra piedāvā iejusties katastrofas lomā, kaut ko izpostot. Trešā piedāvā apskatīties, kas ir noticis, un definēt katastrofas veidu. Bet ceturtā spēle ir par pirmās palīdzības sniegšanu.

Jaunāko valodas tehnoloģiju apvienojums

Projekta gaitā akadēmiskajai videi pielāgots arī mašīntulkošanas rīks, iekļaujot terminoloģijas pārvaldības risinājumu, kas ļauj veidot terminu kolekcijas precīzākiem tulkošanas rezultātiem. Šo rīku vienlaikus var izmantot ne vien ārzemju satura tulkošanai, bet arī Latvijā radīto kursu tulkošanai angļu valodā. Tāpat pasniedzēji varēs veidot savas terminu vārdnīcas.

Šis rīks, pēc K. Kauliņa teiktā, ir visu jaunāko valodas tehnoloģiju apvienojums, kurā ietilpst vadītie dialogi, kā arī var sazināties brīvā tekstā, ko nodrošina dabīgās valodas saprašanas tehnoloģijas, tiek sniegta personalizēta atlase.

Turklāt K. Kauliņš uzsvēra, ka tas ir unikāls risinājums Eiropas mērogā, jo viņš nezinot nevienu citu rīku, kas būtu tik veiksmīgi integrēts ar e- mācību vidi, kas LU ir "Moodle".

Viņš arī pastāstīja, ka Digne ir pirmais virtuālais asistents Baltijā, ģeneratīvais mākslīgais intelekts, kurā izmantoti lielie valodas modeļi, zināšanu bāzi padarot plašāku. Zināšanu bāzē ietilpst mācību materiāli, instrukcijas, rokasgrāmatas. Savukārt, uzdodot jautājumu, mākslīgais intelekts atbildi sagatavo automātiski. Tā var būt arī nepilnīga, bet vienmēr būs norādīts, kur var atrast pilnīgu informāciju.

Digni gaida nākamie darbi

Digni varēs izmantot arī citu augstskolu studenti, pirms tam salāgojot ar katrā konkrētajā augstskolā izmantoto e- mācību vidi. Digni iespējams pielāgot arī citiem mācību kursiem.

LU lektore, ķīmiķe Kristīne Parasiga-Parasiņa, kura sadarbojas ar virtuālo asistenti Digni, pastāstīja, ka līdz šim augstskolā vairāk uzmanības tika pievērsts darbam auditorijā, taču "Mooodle" vidē students paliek viens pats. Dignes uzdevums bija padarīt šo vidi pilnvērtīgāku.

"Studentiem patīk runāt ar Digni. Šoruden šim kursam ir reģistrējušies 1100 studentu. Tas ir vislielākais kompliments," sacīja pasniedzēja. Arī S. Bāliņa atzina, ka jaunu digitālo rīku ieviešanai īsta jēga ir tad, ja daudzi cilvēki to izmanto. Ja grib izmantot tehnoloģijas, mērogam ir nozīme, un Latvijā tie būtu 70-80 000 studentu.

Kristīne Parasiga-Parasiņa un otrs civilās aizsardzības kursa pasniedzējs Romualds Ražuks īpaši meklējuši un atlasījuši video, lai kurss studentiem būtu interesantāks.

Kas būs nākamie kursi, kuros tiks izmantota virtuālā asistente Digne? S. Bāliņa pieļauj iespēju, ka varbūt tā būs vides aizsardzība, bet tikpat labi tā varētu būt arī latviešu vai angļu valoda, jo studentiem esot grūtības pareizi rakstīt un salikt komatus, tādēļ ļoti noderētu kurss, kā pareizi rakstīt akadēmisko darbu.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā