Masku krājumi – lielā jautājuma zīme

Latvijas medicīnas iestādēm nav jāuztraucas par sejas aizsargmasku krājumiem, jo to krājumi ir “apmierinoši”, šādu īsu atbildi Neatkarīgā saņēma veselības iestādē. Slimnīcām pašām jāturpina iepirkt medicīniskās maskas un citus aizsardzības līdzekļus un pašām jāseko, vai respiratoru, cimdu un masku krājums jau nav sasniedzis kritisku brīdi.
15.10.2020. Inga Paparde
 
MASKU krājumi var izbeigties dažu dienu laikā, ja lielākā daļa iedzīvotāju ievēros obligāto prasību sabiedriskā vietā lietot maskas un ja nebūs pašuvuši sev vairākkārt lietojamas auduma maskas ©Dmitrijs Suļžics/F64

Tajā pašā laikā kopumā par Latviju praktiski neviena institūcija nevar pateikt, vai un cik lieli ir mūsu valsts aizsarglīdzekļu krājumi. Tāpēc Valsts kontroles revīzijās konstatētais atbilst patiesībai - ne tikai nav ticamu datu par masku krājumiem, bet arī datu - cik šādu masku vajag kritiskā situācijā, īpaši, ja maskas no šīs nedēļas jānēsā ne tikai mediķiem un citu iestāžu pārstāvjiem darba vietā, bet arī ikvienam cilvēkam sabiedriskā vietā. Vai masku pietiks - pašlaik tas ir neatbildams jautājums.

Slimnīcām jādomā pašām

Individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas, respiratori, aizsargtērpi, cimdi) krājums slimnīcās ir vērtējams kā apmierinošs, un tas ir novērtējams atkarībā no slimnīcas. “Kopumā ar to pietiktu no viena līdz diviem mēnešiem,” Neatkarīgajai saka Veselības ministrijas speciāliste Anna Strapcāne. Ja kādā slimnīcā pēkšņi būtu papildus nepieciešams lielāks apjoms, to varētu operatīvi novirzīt no citām slimnīcām. Pašām ārstniecības iestādēm ir jāturpina iepirkt aizsardzības līdzekļi un jārēķinās, ka šīs preces atkal sadārdzinās pieaugošā pieprasījuma dēļ. Vēl jāņem vērā, ka piegādes var kavēties. “Ārstniecības iestāžu uzdevums ir sekot līdzi šim krājumam un visus nepieciešamos aizsarglīdzekļus iepirkt laikus,” norāda Veselības ministrijā. Tomēr kopumā vērtējot situāciju, Veselības ministrija pašlaik nesaskata riskus, ka no šiem aizsarglīdzekļiem kādu varētu nepietikt vai aptrūkties. Kopumā to, cik lieli vispār ir masku krājumi Latvijā, Veselības ministrija pateikt nevar, jo par to ir atbildīga cita iestāde.

Rezerves krājumus uzskaita arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, taču uzzināt to, kādi tad pašlaik ir šie krājumi, vakar neizdevās. Savukārt Aizsardzības ministrijas paspārnē veidotie krājumi ir pietiekami diviem mēnešiem, tomēr atšķiras pieejamā informācija par to, cik daudz ir nepieciešams masku vai respiratoru un cik to vispār ir.

Neskaidrais masku jautājums

STEIGA. Tā pavasarī Latvijā “ieradās” masku krājumi, iepirkumi, kuri notika lielā steigā. Vai tāds pats scenārijs sagaidāms tagad? / Kaspars Krafts/F64

Masku iepirkumi un krājumi ir sāpīgs jautājums Latvijai, jau sākot no pašiem pirmajiem iepirkumiem. Ir virkne institūciju, kuras vienā vai otrā veidā atbild par krīzes situācijai nepieciešamajiem uzkrājumiem, šajā gadījumā aizsardzības līdzekļiem. Atceroties pavasari, jāsecina, ka arī šobrīd ar nepieciešamo aizsarglīdzekļu uzskaiti un sagādi nemaz neklājas labāk. Kā izriet no Valsts kancelejas, kuras paspārnē darbojas Starpinstitūciju koordinācijas grupa, kā arī no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un vēl arī Aizsardzības ministrijas informācijas, Latvijai ir divu mēnešu masku un citu aizsarglīdzekļu rezerve jeb krājumi. Pateikt, vai ar šo krājumu pietiks, ņemot vērā pašreizējo Covid-19 situāciju, neviens neņemas.

Vai pareizas aplēses?

Valsts kontrole atzinusi, ka pašlaik nav saprotams, vai un kā ir noteikti nepieciešamie masku apjomi, kuriem jābūt krājumā. Kontrolieri nav guvuši pārliecību, ka ir apzinātas visas vajadzības pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to, kāda šī vajadzība būs kritiskā situācijā, palielinoties, piemēram, saslimušo skaitam. Valsts kontrole atgādina veiktās revīzijas rezultātus par masku iepirkumiem un uzdod jautājumu, vai pašlaik šis jautājums ir sakārtots, proti, vai iepirkumi atkal netiks veikti steigā, vai iepirkumi būs atklāti un caurspīdīgi, vai ir mazināti jebkādi korupcijas riski?

Ja dienā ir nepieciešams vismaz miljons masku, tad to krājumi varētu izsīkt ļoti ātri. Kā Neatkarīgā noskaidroja, arī aptiekas un zāļu lieltirgotavas veido savus masku krājumus, tomēr, pastāvot obligātai prasībai maskas nēsāt praktiski visās sabiedriskās vietās, masku krājumi var izbeigties vienā dienā.