Lielākas pensijas tikai maijā

Lai arī tiesības saņemt minimālās pensijas palielinātā apmērā likums paredz jau no nākamā gada 1. janvāra, realitātē Labklājības ministrija ir paredzējusi pārejas posmu šo pensiju pārrēķinam.
15.12.2020. Inga Paparde
 
MINIMĀLĀS pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalsta palielinājums skar vismaz 115 000 Latvijas iedzīvotāju, kuri pensijas pielikumu saņems aprīlī ‒ maijā ©Ilze Zvēra/F64

Pārrēķinātās pensijas seniori saņems nākamā gada maijā. Labklājības ministrija mierina, ka pensionāri saņems arī visu viņiem pienākošos pensijas palielinājumu par gada pirmajiem mēnešiem.

Jauni algoritmi pensijām

Pašlaik minimālās vecuma pensijas pamata apmērs ir vien 80 eiro (pamata minimālā pensija), taču nākamgad minimālās pensijas apmēri tiek palielināti un vismazākā minimālā pensija būs 149 eiro. Minimālās pensijas tāpat kā pašlaik, arī nākamgad atšķirsies katram senioram - atkarībā no darba stāža.

Labklājības ministrijas aplēses rāda, ka kopumā izmaiņas ietekmēs aptuveni 115 000 cilvēku.

Ņemot tik lielu senioru skaitu, kuriem ir jāpārrēķina pensijas, jauninājumu ieviešanai ir nepieciešams pārejas periods. Labklājības ministrijā skaidro, ka šajā laika posmā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra likumos noteiktās izmaiņas ieviesīs pašas administrētajās informācijas sistēmās. Pensiju un pabalstu piešķiršanas un pārrēķināšanas operācijās nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus algoritmus.

Pārejas periods četri mēneši

Neatkarīgā

Jāatgādina, ka no nākamā gada 1. janvāra tiks paaugstinātas minimālās vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma apmēri, nosakot jaunus, augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. “Taču visiem to saņēmējiem ir jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir noteikts pārejas periods,” Neatkarīgajai pastāstīja Labklājības ministrijā. Attiecībā uz minimālās vecuma pensijas, minimālās invaliditātes pensijas un minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem pārejas perioda noteikumi nosaka, ka par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprīlim šīs pensijas, kas nosakāmas minimālās pensijas apmērā, izmaksās pēc aprēķiniem, kādi bija noteikti līdz 2020. gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada maijam tiks veikts šo minimālo pensiju pārrēķins, un starpību ‒ naudu par iepriekšējiem mēnešiem kopš janvāra ‒ izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.

Izmaksās maijā

Līdzīgi notiks arī ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ‒ pārejas noteikumi nosaka, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, kā to noteica normatīvi līdz 2020. gada 31. decembrim. Savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprīlim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās starpības izmaksu maijā.

Vienlaikus Labklājības ministrija skaidro, ka šo sociālā nodrošinājuma pabalstu maijā maksās pēc jaunas kārtības, proti, maijā notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (pašlaik maksā par esošo), nodrošinot, ka cilvēkam izmaksātais apmērs (starpība par gada pirmajiem mēnešiem) nav mazāks par 2021. gada aprīlī piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Sākot ar jūniju, nodrošinājuma pabalsts tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi. Nodrošinājuma pabalsta apmērs personai ar pirmās un otrās invaliditātes grupu būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad persona ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

No 2021. gada par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15 gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim pabalstam noteikts pārejas periods - to piešķirs par periodu no 2021. gada 1. janvāra un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. aprīlim.