Saeima nekaunīgi maldina sabiedrību par ministru algu iesaldēšanu

Saeima pagājušajā nedēļā atbalstīja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, ar kuriem, kā paši saka, atbalstīja valdības locekļu, tas ir Ministru prezidenta, ministru un ministriju parlamentāro sekretāru algu iesaldēšanu šā gada līmenī. Patiesībā šis apgalvojums ir klaja un nekaunīga sabiedrības maldināšana, jo ar šo savu balsojumu Saeima nolēma piešķirt valdības locekļiem algas pieaugumu.
©Vladislavs Proškins/F64

Valsts amatpersonām (izņemot Valsts prezidentu) algas aprēķina, pamatojoties uz Valsts kancelejas aprēķināto bāzes mēnešalgu, piemērojot katram amatam attiecīgu koeficientu, piemēram, Ministru prezidentam tas ir 4,93, Ministru prezidenta biedram, ministram un īpašu uzdevumu ministram - 4,68, parlamentārajam sekretāram - 3,63. Šī gada bāzes mēnešalga amatpersonu algu aprēķinam ir 976 eiro. Līdz ar to premjera alga uz papīra šogad ir 4814 eiro mēnesī, ministru - 4570 eiro mēnesī, parlamentāro sekretāru ‒ 3545 eiro mēnesī.

Neatkarīgā

Saeimas deputātu vairākuma atbalstītie un prezidenta izsludinātie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot Ministru prezidenta, ministru un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 2018. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (1004 eiro). Tas nozīmē, ka premjera alga nākamgad būs 4950 eiro uz papīra, ministru alga ‒ 4699 eiro, parlamentāro sekretāru alga ‒ 3645 eiro, tas ir par 100 līdz 136 eiro mēnesī vairāk nekā šogad.

Šie likuma grozījumi ir pretstatā šī likumprojekta anotācijā paustajam, proti, ka apstākļos, kad vīrusa Covid-19 izplatība ir ekonomiski negatīvi ietekmējusi plašu sabiedrības daļu, valsts augstākajām amatpersonām ir jābūt solidārām un jāatsakās no likumā paredzētā atalgojuma pieauguma.

To, ka Saeima apzināti un nekaunīgi maldina sabiedrību par valdības locekļu algu iesaldēšanu, apliecina fakts, ka šajos grozījumos ir iestrādāta norma, kas tiešām nosaka atalgojuma iesaldēšanu atsevišķām amatpersonām. Tikai tā attiecas nevis uz ministriem, bet gan uz valsts kontrolieri un Valsts kontroles padomes locekļiem. Viņiem saskaņā ar likuma grozījumiem bāzes mēnešalgas apmērs ir Valsts kancelejas publicētais bāzes mēnešalgas apmērs 2020. gadam (976 eiro). Līdz ar to šīs amatpersonas tiešām nesaņems algas pieaugumu. Kā šogad, tā arī nākošgad Valsts kontroles padomes locekļu alga uz papīra ir 3240 eiro mēnesī, valsts kontroliera alga - 4860 eiro.