Juceklis vakcīnu iegādē turpinās, bet vainīgie netiek sodīti

Izgaisusi veselības ministra Daniela Pavļuta apņēmība atrast un sodīt vainīgos par jucekli Covid-19 vakcīnu iegādē. Ministrs aprobežojies ar disciplinārlietas rosināšanu pret savas ministrijas valsts sekretāri un Nacionālā veselības dienesta zema ranga ierēdni.
01.03.2021. NNeatkarīgā
 
Veselības ministrijas valsts sekretāres Dainas Mūrmanes-Umbraško (attēlā) pārziņā esošā saimniecība joprojām netiek galā ar vakcīnu iegādēm, bet neviens no atbildīgajiem ierēdņiem par neizdarībām tā arī netiek sodīts ©Rūta Kalmuka/F64

Stājoties amatā, D. Pavļuts solīja būt bargs pret vaininiekiem, kuri pieļāva atteikšanos no pērnā gada nogalē piedāvātājām vakcīnām. Disciplinārlietas ierosināšanu vēl nevar vērtēt par sodu. Balstoties uz disciplinārlietu komisijas secinājumiem, ierēdnis var tikt sodīts sākot no rājiena beidzot ar atstādināšanu no amata, bet var arī tikt attaisnots.

Publiski pieejamā informācija pagaidām neliecina, ka pēc 3. februāra ministra paziņojuma disciplinārlieta par pieļautajiem pārkāpumiem vakcīnu iegādē pret ministrijas valsts sekretāri Dainu Mūrmani-Umbraško un Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieku Aināru Lācbergu būtu guvusi tālāku virzību.

Par pirmo “špricēšanas biroju” noklusēts

Būtisks aspekts - ministrs ar paziņojumu par disciplinārlietas rosināšanu nāca klajā 3. februārī - dienā kad tika publiskots “Dienesta pārbaudes komisijas ziņojums” saistībā ministrijas rīkojumu izpildi par vakcīnu iegādes organizēšanu. Nedz ministra izteikumos, nedz arī komisijas ziņojumā ne pušplēsta vārda nav teikts par pirmā vakcinēšanas biroja, jeb ar veselības ministra rīkojumu Nr.209 izveidotās darba grupas visas sabiedrības nodrošināšanai ar vakcināciju pret Covid-19 un tā vadītāja Zāļu valsts aģentūras direktora Svena Henkuzena rīcību vakcīnu iegādes organizēšanas procesā.

Dienesta pārbaudes komisija sastāvēja no Veselības, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas ierēdņiem. Lai arī komisijas ziņojumā pieminēti gandrīz visi S. Henkuzena vadītās darba grupas locekļi, tajā ar līkumu apieta šīs darba grupas rīcības vērtēšana.

Vēl trakāk - ziņojumā norādīts: “Komisija konstatē un secina ... Veselības ministrija nav izdevusi rīkojumu par darba grupas izveidi Covid-19 vakcīnas iegādes jautājumu koordinētai apspriešanai un gala lēmumu pieņemšanai.”

No minētā izriet, ka vai nu komisija nav pamanījusi tā laika veselības ministres Ilzes Viņķeles rīkojuma Nr. 209 esamību, vai arī, komisijas ieskatā, bija jāveido vēl viena darba grupa, jeb vēl viens “špricēšanas birojs” speciāli “vakcīnas iegādes jautājumu koordinātai apspriešanai un gala lēmumu pieņemšanai”.

Lēmumi “pašpieņēmušies”

Cita starpā, norādīts, ka “Komisija dienesta pārbaudē nav ieguvusi pierādījumus, ka Veselības ministrijas vadība būtu devusi rīkojumu kādai amatpersonai/ām vai darba grupai pieņemt lēmumu par BioNTech/Pfizer noteiktu vakcīnas devu iegādi, kā arī nav guvusi pierādījumus par to, kura amatpersona pieņēma lēmumu par BioNTech/Pfizer noteiktu vakcīnas devu iegādi”.

Tādējādi no Komisijas konstatētā izriet, ka lēmums atteikties no plānotā apjoma vakcīnu iegādes pieņēmies pats no sevis bez konkrētu amatpersonu līdzdalības.

Tomēr Komisija rūpīgi pētot situāciju konstatējusi, ka “Veselības ministrija kā vadošā iestāde veselības nozarē nav savlaicīgi noteikusi sasniedzamos mērķus (tai skaitā nav definējusi Covid-19 vakcīnu portfeļa veidošanas principus), lēmuma pieņemšanas procesu un amatpersonas, kuras pieņem lēmumus par konkrētu vakcīnu iegādi un to apjomu. Turklāt arī procesa norise netika dokumentēta. Minētais neatbilst labas pārvaldības principam”.

No šī secinājuma izriet, ka vainīgais par šādu nespēju organizēt ministrijas darbu ir valsts sekretāre D. Mūrmane-Umbraško, kurai acīmredzot vajadzēja papildus izveidot vēl divas darba grupas - vienu “sasniedzamo mērķu noteikšanai” un otru - lēmumu pieņemšanas procesa dokumentēšanai.

Ministrijā valsts sekretāram ir galvenā loma ministrijas darba organizēšanā, tostarp neizdarīgu ierēdņu atstādināšanā no amatiem. Tikmēr ierēdņi turpina savas neizdarības. Tā, piemēram, ministrijas valsts sekretāram vienam no pirmajiem būtu jāceļ trauksme par neseno vakcīnu ražotāja “AstraZeneca” paziņojumu par Latvijas paredzēto vakcīnu termiņu pārcelšanu un piegāžu apjoma samazināšanu.

Kamēr ierēdņu neizdarības turpinās, no Covid-19 turpina mirt cilvēki, taču neviens no atbildīgajiem netiek atstādināts un netiek kā citādi sodīts. Nav tiešām saprotams, cik cilvēku nāves ir tas kritiskais punkts, pie kura veselības ministrs sapratīs, ka tieši valsts sekretāres D. Mūrmanes-Umbraško rīcības dēļ viss ir nogājis tik greizi, ka tas robežojas ar krimināllikuma pantu par slepkavību aiz neuzmanības? Ir saprotams, ka laiku nevar tagad pagriezt atpakaļ, lai pasūtītu BioNTech/Pfizer vakcīnas, bet krīze jau turpinās un kā redzams, ar vakcinēšanu labāk nesokas. Vakcinēšanas biroja izveide jau nenoņem jautājumu, ka Veselības ministrijas darbību vada tam acīmredzami nepiemērots ierēdnis. Neatkarīgā jau iepriekš rakstīja, ka laikā, kamēr visus spēkus vajadzēja veltīt vakcinēšanas jautājumam, valsts sekretāre D. Mūrmane-Umbraško savu enerģiju veltīja likumdošanas normu izgudrošanai, lai apkarotu vietējos farmaceitus un slēgtu daļu no aptiekām.

Zudušās iespējas

Gada sākumā pēc klajā nākušā skandāla par atteikšanos iegādāties apjomīgu vakcīnu partiju Neatkarīgā vērsa uzmanību, ka atbildība par jucekli ar Covid vakcīnām prasāma no ierēdņa bez profesionālās izglītības S. Henkuzena.

Neatkarīgā informēja, ka jau pērnā gada novembrī veselības ministre I. Viņķele izdeva rīkojumu, saskaņā ar kuru par sabiedrības vakcinācijas darba grupas vadītāju iecelts S. Henkuzens. Darba grupas uzdevums bija “izstrādāt visu potenciālo vakcīnu pret Covid-19 loģistikas plānošanas procedūru no vakcīnu pasūtīšanas brīža pie vakcīnas ražotāja līdz vakcinācijas procesa veikšanai vakcinācijas iestādē, paredzot vakcīnu plānošanas procesu un atskaitīšanos par vakcīnu izlietojumu”.

Tāpat ministres rīkojumā bija noteikts “izstrādāt procedūru vakcinācijas fakta reģistrācijai un ziņošanai par nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas”.

Tādējādi kopš 2020. gada novembra tieši S. Henkuzens bija nozīmēts par valstī atbildīgo amatpersonu Covid-19 vakcīnu iepirkšanā, procesu koordinēšanā un plānošanā. Minētais norāda, ka S. Henkuzenam jāuzņemas daļa no atbildības par traģisko kļūdu, atsakoties no papildu “Pfizer” vakcīnām 2020. gada decembrī un sekojošajām haotiskajām valsts darbībām vakcīnu pasūtīšanā, kas būtiski aizkavēja un joprojām bremzē sabiedrības vakcinēšanu. Ierēdņu haotisko lēmumu dēļ zuda iespējas izglābt daudzu cilvēku dzīvības, tai skaitā dot cerību aprūpes centros mītošiem senioriem.