Covid-19 pabalsti sāk ceļu pie ģimenēm un senioriem

Līdz ar Saeimas atbalstošo lēmumu par vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā ģimenēm martā sāksies šo pabalstu izmaksa par katru bērnu. Lai arī par pabalstu senioriem vēl gala lēmums ne Saeimā, ne valdībā nav pieņemts, visticamāk, aprīlī vienreizēju pabalstu saņems arī visi pensionāri.
PENSIJU saņēmējiem pabalstu varētu izmaksāt aprīlī, bet konkrēti datumi nav zināmi, tāpat nav skaidrs, vai tas notiks ierastajā pensijas ieskaitīšanas dienā vai citos datumos ©Inga Paparde

Valdību veidojošo partiju koalīcija vienojusies, ka vienreizēju pabalstu 200 eiro tomēr piešķirs visiem pensiju saņēmējiem, nedalot pēc pensijas apmēra.

Ne visi saņem ģimenes valsts pabalstu

Neatkarīgā pētīja, cik ģimeņu saņems šo vienreizējo pabalstu 500 eiro apmērā. Lai arī tas tiks piešķirts par katru ģimenē augošu bērnu, tomēr, tā kā šī vienreizējā pabalsta izmaksa ir sasaistīta ar ģimenes valsts pabalstu, tad gadījumā, ja ģimene tādu nesaņem, garām varētu paiet arī šis vienreizējais pabalsts.

Vienreizēju pabalstu par katru bērnu izmaksās visām ģimenēm, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu, un tieši šo pabalstu saņemšanas fakts būs pamats, lai ģimenei piešķirtu vienreizējo pabalstu. Bērna kopšanas pabalsts līdz viena gada vecumam pašlaik tiek izmaksāts par 13 539 bērniem (statistika gan var mainīties no dienas uz dienu), bet

ģimenes valsts pabalsts tiek izmaksāts par aptuveni 344 800 bērniem katru mēnesi.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem bērnu skaits, par kuriem ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bet vecāks to nav pieprasījis, ir 2900 bērni. Labklājības ministrija plāno, ka arī šo bērnu vecāki var pieteikties ģimenes valsts pabalstam, lai varētu saņemt vienreizējo pabalstu. Tāpat aprēķinos iekļauti arī tie bērni un ģimenes, kuras pašlaik saņem maternitātes pabalstu pēc bērna piedzimšanas, un tādu pašlaik 1103. Jāatgādina, ka ģimenes valsts pabalstu nevar saņemt uzreiz pēc bērna piedzimšanas. Kopējais prognozējamais bērnu skaits, par kuriem tiks izmaksāts atbalsts, ir 364 097, sarēķinājusi Labklājības ministrija.

Izmaksu datumi atšķirsies

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Neatkarīgajai skaidro, ka vienreizējo 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās marta beigās. Līdz 31. martam 500 eiro atbalstu izmaksās personām, kuras laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim saņem vienu no šiem piešķirtajiem pabalstiem: bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

500 eiro par katru bērnu aģentūra ieskaitīs automātiski bez personas iesnieguma kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu, bet tas nenotiks ierastajā pabalsta izmaksas datumā - atbalstu vecāki saņems marta beigās.

Par katru bērnu veiks atsevišķu maksājumu, piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs pa 500 eiro.

Var atšķirties izmaksas datumi, piemēram, par vienu bērnu 500 eiro saņems 23. martā, par diviem citiem 24. martā. Izmaksa notiks pakāpeniski pēc bērna dzimšanas gada, sākot no vecākajiem bērniem.

ĢIMENES vienreizējo pabalstu saņems martā - bet dažādos datumos, sākot ar pabalstu vecākajam bērnam ģimenē / Reinis Hofmanis/F64

Martā dzimušajiem mazuļiem cita sistēma

Citos termiņos 500 eiro atbalstu izmaksās vecākiem, kuriem tikko piedzimuši bērni vai piedzims līdz ārkārtējās situācijas beigām. Ja laikposmā no 1. marta līdz 6. aprīlim māmiņa saņem maternitātes pabalstu par 56 vai 70 dienām, tad bērna kopšanas pabalstu par šo mazuli māmiņai vai tētim piešķirs vēlāk, kad beidzas maternitātes pabalsta izmaksas periods. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, piešķirs arī 500 eiro atbalstu. To izmaksās atsevišķi no bērna kopšanas pabalsta 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta piešķiršanas.

Šādā kārtībā atbalstu izmaksās arī tad, ja māmiņa nav strādājoša un nesaņem maternitātes pabalstu, bet mazulis būs piedzimis līdz 6. aprīlim. Šajā gadījumā bērna kopšanas pabalstu aģentūra piešķirs no bērna dzimšanas dienas un 500 eiro atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no brīža, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts.

Vienojas pensijas apmēru nevērtēt

Lai arī galīgais valdības un Saeimas lēmums par vienreizēju atbalstu pensionāriem vēl nav pieņemts, tomēr var apgalvot, ka politiķi izteikto solījumu pildīs un jau šīs vai nākamās nedēļas valdības sēdē izskatīs konkrētu lēmumprojektu. Pašreizējā informācija liecina, ka vienreizēju pabalstu paredzēts piešķirt pensionāriem, invaliditātes pensijas saņēmējiem, cilvēkiem, kuri saņem pensiju par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai īpašas kopšanas pabalstu. Vienreizējo pabalstu saņems arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji.

Iepriekš izskanēja priekšlikums, ka vienreizējo pabalstu varētu piešķirt daļai pensionāru, ņemot vērā pensijas apmēru, taču no šīs idejas politiķi atteicās, visticamāk, divu iemeslu dēļ: pensionāru sadalīšana prasītu papildu administratīvos resursus, bet otrs - un svarīgākais - tas radītu neapmierinātību pensionāru vidū, īpaši to, kuru pensijas apmērs atrastos kaut vienu eiro virs noteiktās robežas, lai vienreizējo atbalstu saņemtu. Precīzs pabalsta izmaksas laiks nav vēl zināms, tomēr tiek lēsts, ka pabalstu varētu sākt maksāt aprīlī un to saņems Latvijā deklarētas personas. Kopā pabalstu izmaksai būs nepieciešami 112,5 miljoni eiro, liecina Labklājības ministrijas informācija.

Jāizmaksā pusmiljonam cilvēku

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, 2021. gada janvārī Latvijā ir aptuveni 511 900 pensiju saņēmēji, no kuriem vecuma pensiju saņem 431 300, invaliditātes pensijas - 73 000, atlīdzību - 9800, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu - 21 800, bērna īpašas kopšanas pabalstu - 2600, bet pilngadīgas personas ar invaliditāti, kuras saņem īpašas kopšanas pabalstu, ir aptuveni 16 200.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vienreizējo pabalstu visām noteiktajām mērķa grupām izmaksās 2021. gada aprīlī un piegādās to pabalsta saņēmēja norādītajā dzīvesvietā bez maksas vai pārskaitīs uz kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontu. Ja persona vienlaikus saņem vairākus pabalstus vai pensijas, piemēram, apgādnieka zaudējuma pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai vecuma pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, personai piešķirs vienu vienreizējo pabalstu. Īpašās kopšanas pabalsta saņēmējiem vienreizējais pabalsts 200 eiro apmērā tiks izmaksāts neatkarīgi no tā, ka par bērnu piešķirts vienreizējais pabalsts 500 eiro apmērā vai personai kā valsts pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam piešķirts 200 eiro vienreizējais pabalsts.

Labklājības ministrijā uzsver, ka no vienreizējā pabalsta netiks veikta parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī to neņems vērā, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai, skaidro ministres pārstāvis.

UZZIŅA

Kā maksās vienreizējo pabalstu par bērniem?

Piemērs, ja mazulis piedzimis februārī un ģimenes valsts pabalstu ģimene vēl nesaņem

Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada 12. aprīlim. Bērns piedzimis 2021. gada 15. februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6. aprīlim, un laikā no 1. marta līdz 6. aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksas periodam, no 13. aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.

Piemērs, ja bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts nav pieprasīts, bet ir tiesības uz to no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim

Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3. marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5. maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu, ko izmaksās 30 dienu laikā.

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā