Daļai vecāku 500 eiro pabalsts par bērnu būs jādeklarē

Pēc “Nekā personīga” sižeta, kas vēstīja, ka 2017. gadā Ventspils peldbaseinā noslīkušā zēna vecākiem draudēja cietumsods par saņemtās kompensācijas nedeklarēšanu gada ienākumu deklarācijā, daļa no 500 eiro pabalstu saņēmējiem ir noraizējušies, vai arī viņi netiks atzīti par aizdomās turamiem kaitējuma nodarīšanā tautsaimniecībā, ja viņi nākamgad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu, aizmirsīs vai nebūs iedomājušies deklarācijā ierakstīt šo pabalstu.
©Ilze Zvēra/F64

Šomēnes vecāki saņem vienreizēju 500 eiro pabalstu par katru bērnu. Pabalstu izmaksa notiek pakāpeniski pēc bērna dzimšanas gada, sākot no vecākajiem bērniem. Šobrīd pabalstus jau sāk saņemt pagājušā gadā dzimušo bērnu vecāki.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro, ka iedzīvotājiem, kas saņem pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, nav pienākums deklarēt šo pabalstu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Taču amatpersonām, kurām saskaņā ar likumu ir jāiesniedz valsts amatpersonas deklarācija, šis pabalsts, tāpat kā citi pabalsti, ir jādeklarē. “Aizpildot valsts amatpersonas kārtējo gada deklarāciju par 2021. gadu, valsts amatpersonām būs jānorāda visi pārskata periodā gūtie ienākumi, arī šogad saņemtie vienreizējie bērnu pabalsti,” Neatkarīgajai uzsvēra VID galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja.

Ja amatpersona kaut kādu iemeslu dēļ neierakstīs saņemto pabalstu savā amatpersonas deklarācijā (vai nu aizmirsīs, vai neiedomāsies to izdarīt), amatpersonai draud administratīvā atbildība, kas ir noteikta likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 32. pantā. Tas paredz, ka par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā tiek piemērots naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma viena naudas soda vienība ir 5 eiro. Tātad amatpersonai par aizmāršību, nezināšanu vai apzinātu rīcību var nākties samaksāt soda naudu 150 eiro apmērā. Parasti gan VID tik bargi nerīkojas, jo, kā liecina VID pieejamā informācija par valsts amatpersonu pārkāpumiem, par ienākumu nepilnīgu norādīšanu VID atsevišķas amatpersonas ir sodījis ar naudas sodu no 20 līdz 50 eiro, un dažos gadījumos piemērojis vien mutvārdu brīdinājumu.

Lielākā daļa vecāku pabalstu jau saņēmuši

Pirmo maksājumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veica 18. martā, otro - 19. martā, trešo - 22. un 23. martā. Vecāki šo maksājumu savos kontos saņems ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārskaitījuma veikšanas. 500 eiro atbalsts kopumā izmaksāts par 363 320 bērniem.

Vienreizējais 500 eiro tiek piešķirts vienam no bērna vecākiem, kurš saņem kādu no šiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtajiem pabalstiem - bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, atgādina Labklājības ministrija.

500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu. Bet tas var nenotikt ierastajā pabalsta izmaksas datumā. Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu. Piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs 500 eiro. Var atšķirties datumi, kad nauda ienāks kontā - var būt tā, ka par vienu bērnu maksājums tiks saņemts vienā dienā, par pārējiem nākamajā.

Tas tāpēc, lai nebūtu kļūdu atbalsta piešķiršanā. Informācijas sistēma informē, ka atbalsts tiek piešķirts katram bērnam, piemeklējot personu, kura par šo bērnu saņem atbilstošo pakalpojumu. Jo var būt situācijas, ka, piemēram, par vienu bērnu pabalstu saņem māte, bet par otru - tēvs. Ņemot vērā, ka pabalstu saņēmēji var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, šādi tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem saņēmējiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots atbalsts par vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to tiks veidoti individuāli maksājumi par katru bērnu.

Atbalsts paredzēts par visiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem un no 15 līdz 20 gadu vecumam tiem, kuri mācās, un arī par bērniem, kuri piedzims līdz pašlaik noteiktajām ārkārtējās situācijas beigām - 6. aprīlim. Par bērniem, kas dzimuši tikko vai piedzims līdz ārkārtējās situācijas beigām, vecāki atbalstu saņems citos termiņos.

Ja bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts nav pieprasīts, bet ir tiesības uz to periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim, un kāds no bērna vecākiem to pieprasīs vēlāk, VSAA piešķirs attiecīgo pabalstu, vienlaikus piešķirot 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.