Latvija Covid-19 ceļošanas pasi grasās ieviest pēdējā no ES valstīm

Patlaban Eiropas Savienībā (ES) tiek izstrādāts tā sauktais zaļais sertifikāts jeb Covid-19 pase, kas atvieglos pārvietošanos. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) rīcībā esošo informāciju, vairākas Eiropas valstis ir gatavas šo sertifikātu ieviest jau maija sākumā, bet Latvija tikai augustā – visvēlāk no visām ES valstīm. Vai tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji līdz tam laikam nevarēs spert kāju ārpus Latvijas?
10.04.2021. Ilze Šteinfelde
 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Veselības ministrs Daniels Pavļuts ceturtdienas Ministru kabineta sēdē kolēģus informēja, ka Latvija gatavo tehnisko risinājumu tā dēvētā zaļā sertifikāta ieviešanai, kas tostarp atļautu ceļot pret Covid-19 vakcinētajiem vai šo slimību izslimojušiem.

“Šis risinājums paredz izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību cilvēks var pierādīt un apliecināt to, ka viņš ir vai nu pārslimojis un atveseļojies no Covid-19, vai ir vakcinēts pret Covid-19 vai arī viņam ir spēkā esošs negatīvs Covid-19 tests. Eiropas Savienības institūcijās jau vairāku mēnešu garumā tiek diskutēts par šīs sistēmas jeb zaļā sertifikāta izveidi. Esam izsūtījuši ministrijām saskaņošanai nacionālās pozīcijas projektu par šo tiesisko regulējumu, un paralēli mēs strādājam pie tehniskā risinājuma sagatavošanas. Plānots, ka šis sertifikāts vienādi darbotos kā digitālā formātā, tā papīra formātā. Un tas būs izmantojams gan Latvijā, gan ārpus tās,” skaidroja D. Pavļuts.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs mudināja pasteigties ar šī sertifikāta izveidi, jo vairākas valstis, tostarp Francija to grasās ieviest jau maijā, bet saskaņā ar Eiropas Komisijas rīcībā esošo informāciju Latvijā šis sertifikāts sāktu darboties tikai augustā - visvēlāk starp visām Eiropas Savienības valstīm. Kā liecina EK apkopotā informācija par zaļā sertifikāta ieviešanu, visātrāk to plāno ieviest Francija, tad Nīderlande, Zviedrija, Igaunija un Horvātija. Savukārt Latvija EK sniegusi informāciju, ka sistēmu plāno ieviest tikai augustā. Visas citas ES dalībvalstis to jau būs izdarījušas. Nedaudz agrāk nekā Latvija šo sertifikātu ieviesīs Luksemburga, Slovēnija, Slovākija un Somija.

“Tas ir ne tikai jautājums par ceļošanu, bet arī noteiktu nozaru atkopšanos,” pauda E. Rinkēvičs.

Sertifikāta trūkums pārvietošanos neaizliegs, bet sarežģīs gan

Lai atvieglotu iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā, 2021. gada 17. martā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot digitālo zaļo sertifikātu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs gan noraidīja bažas, ka bez zaļā sertifikāta Latvijas iedzīvotāji nevarēs spert soli ārpus Latvijas. Taču tas ļauj dalībvalstīm pašām noteikt, kā kontrolēt iedzīvotāju kustību.

Tā, piemēram, varētu būt prasība ceļotājam ievērot pašizolāciju, ja nav šāda sertifikāta. Arī pārvadātājs varētu liegt izmantot savu pakalpojumu, ja pasažieris nevarēs uzrādīt šo sertifikātu u. tml.

Austrālijas aviokompānijas “Qantas” vadītājs licis saprast, ka atsevišķas starpkontinentālās aviokompānijas varētu atļaut ceļošanu tikai vakcinētajiem, pārējiem - liegums.

EK skaidro, ka ikvienam ES pilsonim vai trešās valsts valstspiederīgajam, kurš likumīgi uzturas vai dzīvo ES un ir saņēmis digitālo zaļo sertifikātu, ir jābūt tiesībām brīvi pārvietoties. Ja kāda dalībvalsts digitālā zaļā sertifikāta turētājam tik un tā pieprasīs ievērot pašizolāciju vai testēties, tai par šādu lēmumu jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis, un šāds lēmums būs jāpamato.

Vienlaikus EK uzsver, ka iedzīvotāji, kuri vēl nav vakcinēti, varēs doties uz citu ES valsti.

“Digitālajam zaļajam sertifikātam būtu jāveicina brīva pārvietošanās ES. Tas nebūs priekšnoteikums pārvietošanās brīvībai - vienai no pamattiesībām Eiropas Savienībā. Digitālajā zaļajā sertifikātā var norādīt arī testēšanas rezultātus, kas bieži vien ir nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem ierobežojumiem, kuri noteikti, lai aizsargātu sabiedrības veselību. Sertifikāts sniedz dalībvalstīm iespēju pielāgot spēkā esošos ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ,” atklāj EK.

Dati būšot drošībā

Digitālajā zaļajā sertifikātā tiks norādīta nepieciešamā pamatinformācija - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sertifikāta izdošanas datums, attiecīgā informācija par vakcīnu, testu vai atveseļošanos un unikālais identifikators. Šī informācija tiks saglabāta QR kodā, ko vajadzības gadījumā ar attiecīgām ierīcēm varēs nolasīt.

“Sertifikātā būs norādīta tikai ierobežota informācija, kas ir nepieciešama. Valstis, kuras ceļotājs apmeklējis, šo informāciju nevar saglabāt. Verifikācijas nolūkā pārbauda tikai sertifikāta derīgumu un autentiskumu, proti, kas to ir izdevis un parakstījis. Visi veselības dati paliek to dalībvalstu ziņā, kuras digitālo zaļo sertifikātu ir izdevušas,” skaidro EK.

Vairākās valstīs vakcinētajiem jau ir priekšrocības

Islande jau kopš marta Covid-19 pretpoti saņēmušajiem ceļotājiem neprasa ievērot pašizolāciju. Visiem pārējiem, iebraucot Islandē, ir jāveic Covid-19 tests un jādodas pašizolācijā. Pēc piecām dienām ir jāveic otrs tests. Ja tas ir negatīvs, tikai tad tūrists var doties aplūkot krāšņo Islandes dabu. Testus apmaksā Islandes valsts, bet pašizolācija viesnīcā ir jāapmaksā tūristam pašam.

Savukārt Grieķija un Kipra vienojušās ar Izraēlu, ka ļaus to pilsoņiem, kuri ir vakcinēti pret Covid-19, ceļot starp šīm valstīm bez karantīnas ievērošanas un bez testu veikšanas. Tas būs atbalsts visu trīs valstu tūrisma industrijām.

Arī Igaunijā vakcinētajiem pret Covid-19 nav jādodas pašizolācijā.