Skandālu Krapes skolā uzjundījusi Ogres mēra protežē pilnvaru ierobežošana

Pilnvaru ierobežošana Krapes skolas projektu vadītājam Mārcim Zaneripam, Ogres mēra Egila Helmaņa (Nacionālā apvienība) partijas biedram, ir bijis viens no galvenajiem skandāla iemesliem saistībā ar līguma uzteikšanu mācību procesa nodrošinātājam Krapes skolā SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”, liecina Valsts policijā un Administratīvajā rajona Valmieras tiesā iesniegtie dokumenti.
28.04.2021. NNeatkarīgā
 
Krapes skolas vadības strīdā ar Ogres mēru Egilu Helmani un viņa partijas biedru Mārci Zaneripu galvenie cietēji, visticamāk, izrādīsies skolas audzēkņi un viņu vecāki ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Šā gada februārī, martā Latvijas plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija par to, ka Ogres novada dome lauzusi līgumu ar pērn vasarā Krapes skolā darbu uzsākušo izglītības procesa nodrošinātāju SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”. Ogres domes amatpersonas skaidroja, ka esot atklājušies vairāki iespējamie pārkāpumi “Universum” darbā un domes piešķirto līdzekļu izlietojumā. Līdz šim publikācijās netika apgaismoti visi skandāla iemesli.

Pazeminājums amatā

“Universum” valdes priekšsēdētāja Anda Apsīša iesniegumā Valsts policijai lasāms, ka skandāls starp domi un “Universum” uzsācies pēc tam, kad šā gada 20. janvārī Krapes skolas sapulcē nolemts atstādināt M. Zaneripu no skolas projektu vadītāja amata un pārcelt viņu citā, mazāk atbildīgā amatā. Pēc lēmuma pieņemšanas uz skolas vadības lūgumiem sazināties ar skolu M. Zanerips neesot atbildējis. Kad 22. janvārī A. Apsītis lūdzis M. Zaneripam nodot skolas “WhatsApp” darbinieku un bērnu vecāku grupas administrēšanas tiesības, jau vakarā saņēmis zvanu no E. Helmaņa, uz kuru tajā brīdī nav varējis atbildēt. 23. janvārī M. Zanerips, savu rīcību nesaskaņojot ar skolas vadību, esot “WhatsApp” darbinieku un bērnu vecāku grupā nosūtījis ziņu, ar kuru tiek paziņots, ka Ogres novada domes priekšsēdētājs Egīls Helmanis uzaicina skolas darbiniekus, vecākus uz kopēju sapulci Krapes skolā pirmdien 25. janvārī 8.30. Sapulcē ieradies un ar runu uzstājies arī E. Helmanis.

Iesniegumā Valsts policijai A. Apsītis vaino E. Helmani, ka viņš esot vienpersoniski pieņēmis lēmumu par finansējuma apturēšanu Krapes skolai: “...mani uztrauc Egila Helmaņa nepamatotais un vienpersoniskais paziņojums par finansējuma pārtraukšanu Krapes skolai, kas izraisīja vecāku un skolotāju neizpratni un konfliktsituāciju ar “Universum” skolas personālu, kad es to paziņoju, un tas stipri sarežģīja skolas turpmāko darbību, kā arī sašķēla kolektīvu. Tas apdraud bērnu tiesības saņemt pirmsskolas un pamatizglītību bērnu vecāku izvēlētajā veidā. Lūdzu izvērtēt domes priekšsēdētāja rīcības atbilstību veicamajam amatam.”

A. Apsītis arī lūdzis policiju izvērtēt viņa iesniegumā minēto un saukt pie likumā paredzētās atbildības personas, kuras pārkāpušas normatīvos aktos noteikto kārtību.

Līgumu laušana

Gan “Universum” pieteikumā Administratīvajai tiesai, gan publikācijās Ogres novada pašvaldības mājaslapā, kā arī citos plašsaziņas līdzekļos lasāms, ka pēc M. Zaneripa pazemināšanas amatā Ogres novada dome, pamatojoties uz izglītojamo bērnu vecāku iesniegumiem, veikusi pārbaudes Krapes skolā.

Dome 17. februārī nākusi klajā ar ziņojumu par skolā konstatētajiem pārkāpumiem - izglītības funkciju deleģējuma un telpu izmantošanas līgumu nosacījumu pārkāpšanu, kā arī skolai piešķirtā finansējuma izlietojuma neatbilstību. Dome pieņēmusi lēmumu ar 19. februāri pārtraukt deleģējuma līgumu.

Kā pieteikumā tiesai norādījis “Universum”, “Ogres novada pašvaldības norādītie pārkāpumi deleģēšanas līguma izpildē nav pamatoti, un līdz ar to deleģēšanas līgums nevarēja tikt izbeigts”. Tiesa pieņēmusi lēmumu lietu skatīt slēgtā sēdē šā gada 4. augustā.

Rožainais sākums

Jau pirms vairākiem gadiem mazā bērnu skaita dēļ Krapes skolai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas normatīviem draudēja slēgšana. Ogres novada dome meklēja izeju, kā saglābt skolu. M. Zanerips piedāvājis izeju - slēgt deleģējuma līgumu ar izglītības pakalpojumu sniegšanā pieredzējušo “Universum”. Lai iepazītos ar “Universum” nodrošināto izglītības darbu Mūzikas un mākslas solā Valmierā, 2020. gada janvārī delegācija no Ogres M. Zaneripa vadībā apmeklējusi Valmieru.

Rezultātā 16. jūlijā Ogres dome ar “Universum” noslēgusi divus līgumus - vienu par bezatlīdzības telpu lietošanu un otru deleģēšanas līgumu izglītības jomā. 21. jūlijā, pildot Ogres domes vadības vēlmi, “Universum” noslēdzis lūgumu ar M. Zaneripu, kuram uzticēts Krapes skolas projektu vadītāja amats.

Pašvaldības portāls septembrī ziņoja: “Jaunais mācību gads Krapes skolā atnācis ar lielām pārmaiņām - tur šogad darbosies gan pirmsskolas grupa, gan varēs apgūt zinības pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programmā, kurā mācīsies vairāk nekā četrdesmit bērnu. Zinību diena šajā skolā patiešām bija īsta svētku dienu - tik kuplu cilvēku pulku skolas zāle 1. septembrī sen nebija piedzīvojusi. Pārmaiņas notikušas, pateicoties šī gada 16. jūlijā pieņemtajam Ogres novada pašvaldības domes lēmumam par Krapes skolas telpu nodošanu Valmieras privātajai pamatskolai “Universum”, kas ar sociālā uzņēmuma SIA “Izglītības un attīstības centrs “Universum”” atbalstu ir izveidojusi šīs izglītības iestādes filiāli - alternatīvās izglītības iestādi “Krapes skola Universum”. No domes lēmuma pieņemšanas dienas līdz jaunā mācību gada sākumam ir pagājis vien pusotrs mēnesis, bet paveikts ir ļoti daudz, lai Krapē atkal skanētu skolas zvans - ir sakārtotas telpas mācību procesa nodrošināšanai, ir pieteikti bērni zinību apguvei šajā skolā, ir pedagogi, kas, izmantojot Marijas Montesori pedagoģiskās metodes, ir apņēmības pilni audzēkņiem sniegt kristīgajās vērtībās balstītu izglītību.”

Melnais kaķis

To, kāds kaķis izskrējis starp “Universum” un M. Zaneripu, noprotams vien no dokumentiem un anonīmiem stāstītājiem. M. Zanerips Krapes skolā projektu vadītāja amatā, ignorējot skolas vadību, vēlējies aizvien patstāvīgāk pieņemt lēmumus finanšu jomā, par ko gala rezultātā nāktos atbildēt A. Apsītim kā “Universum” valdes priekšsēdētājam. Savukārt E. Helmanis, neiedziļinoties detaļās, pie pirmā būtiskā skolas vadības un M. Zaneripa konflikta meties talkā partijas biedram, ar kuru viņi kopā kandidējuši iepriekšējās domes vēlēšanās, panākot domē balsojumu par līgumu laušanu ar “Universum”.