VARAM: Koksnes pielīdzināšana oglēm bija kļūda

Izrādās tomēr, ka, sadedzinot koksni, nekādi sēra dioksīda izmeši neveidojas, cilvēki nemirst un mazo katlumāju noteikumos vienkārši pieļauta dumja kļūda. Pēc Neatkarīgās publikācijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija labo brāķi “Noteikumos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”.
30.04.2021. Imants Vīksne
 
©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Jaunos noteikumus, kas regulē emisiju aprēķināšanas kārtību un tātad arī maksājamā dabas resursu nodokļa aprēķinu, valdība pieņēma šī gada sākumā. Tie attiecas uz mazajām katlumājām, kas pamatā tiek kurinātas ar šķeldu. Pilna Latvija ar tādām - aptuveni 1500. Viens no svarīgākajiem vides tiesiskās aizsardzības principiem ir: piesārņotājs maksā. Taču piesārņotājam nav jāmaksā par piesārņojumu, kas netiek radīts. Atšķirībā no oglēm, sadedzinot koksni, sēra dioksīda izmeši nerodas. Taču brāķa noteikumos viss cietais kurināmais ir sabāzts vienā maisā vai kurtuvē, un koksne kaitīguma ziņā pielīdzināta oglēm un mazutam.

Noteikumus grozīs

Uz šo absurdu Neatkarīgās uzmanību vērsa Andis Vaičulis - vides eksperts, kurš profesionāli nodarbojas ar katlumāju emisiju aprēķiniem. Eksperts brīdināja, ka tagad uz papīra pasliktināsies gaisa kvalitāte. Agrāk malku dedzinošām katlumājām SO2 emisijas nerēķināja vispār, savukārt tagad tās radīs lielas emisijas un rezultātā izrādīsies, ka mazā ciema katlumāja pēkšņi būtiski piesārņo gaisu. Attiecīgi “Emisiju pārrēķinu dēļ iespējams apkures sadārdzinājums”.

Neatkarīgā vērsās pie vides ministrijas pēc pamatojuma, kādēļ noteikumos iestrādātas šādas aplamības. Vispirms saņēmām skaidrojumu, ka no prasības maksāt par neesošajiem izmešiem var visādi izvairīties - pērkot jaunus apkures katlus vai regulāri analizējot izmešu sastāvu. Bet vēl pēc dažām dienām ministrijas mājaslapā tika ievietots paziņojums par izstrādes stadijā esošiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”. Sabiedrība līdz 7. maijam ir aicināta sniegt komentārus.

Malkā sēra nav

Grozījumu projekta anotācijā atzīts, ka pēc Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas tika atklāta kļūda 1. pielikumā iekļautajos emisiju faktoros, kurus izmanto, lai aprēķinātu katlumājas emisijas un aprēķinātu dabas resursu nodokli:

“Kopumā sēra līmenis biomasā parasti ir ļoti zems un ir ievērojami mazāks nekā fosilā kurināmā veidiem, piemēram, oglēm un mazutam. Tādēļ iekārtās, kurās kā kurināmo izmanto cieto biomasu, praktiski netiek radītas sēra dioksīda jeb SO2 emisijas. Arī Eiropas Savienības līmenī biomasas iekārtām netiek noteiktas SO2 emisijas robežvērtības.

Lai nebūtu jāmaksā dabas resursu nodoklis par emisijām, kas tiek radītas minimālā līmenī, un neveidotu dabas resursu nodokļa mākslīgu pieaugumu, noteikumu projekts paredz svītrot SO2 emisijas faktorus cietās biomasas izmantošanas gadījumā.”

Ministrija arī konstatējusi, ka Latvijā ir pārāk daudz katlumāju, lai tām visām reizē uztaisītu izmešu mērījumus - vienkārši nav tik daudz laboratoriju. Tāpēc šo prasību ministrija plāno atlikt līdz 2023. gadam.

Piesārņotājam, protams, ir jāmaksā. Taču jāmaksā tikai par to, ko viņš reāli piesārņo.