Komentāri: Pēterbaznīcas īpašumtiesību jautājumu uzraudzīs Vācijas likumdevējs

13.05.2021. Jānis Lasmanis
 
AAšerādens un Staķis saka
: "Visu čakarē mūsu nieze. Baznīcu, nekādā gadījumā negribas atdot baznīcai. Vajag di...ies tikmēr, kamēr Bundestāga miljoni atradīs citu pielietojumu."
13.maijs, 11:10 Atbildēt
DDostojevskis
Mani interesē ... kā būtu tad, ja Pētera baznīca WW2 būtu iznīcināta pilnībā - līdz pamatiem... un tad LPSR to atjaunotu pilnībā iepriekšējā veidolā... vai tad arī notiktu strīdi par šīs ēkas piederību ?
14.maijs, 11:44 Atbildēt
ppar izglītību
Bundestaga miljoni nekur neko neatradīs. Ir absolūīti slikts signāls, atdot baznīcu "vācvu minoritātei", ja ir zināms, ka visi baltvācieši, kuri bija Latvijas pilsoņi, no Latvijas pilsonības atteicās labprātīgi 1939 gadā. Tātad - tie, kas te uzstāj, ir no Krievijas, visbiežāk Pievolgas kopš Katrīnas II laikiem migrējušie "vācieši", kuriem sakara ar Latviju nav nekāda. Ja Bundestāgs saista Pēterbaznīcas - Reformatoru Lutera kustības centru Ziemeļeiropā, ar īpašumu no Latvijas pilsoņu īpašuma nodošanu "vācu minoritātes rokās", tad nu tiešām jāsaka, kas ir "kaput" un kas nav. Ievērojot Martina Lutera lielo ieguldījumu latviešu nācijas attīstībā (Bībeles tulkojums latviski, uz ko Luters pats pastāvāja) tā ir neatņemama latviesu kultūras sastāvdaļa, pie tam vēsturiska! Jābeidz tā locīšanās - mēs esam nabadzīgi, ne tāpēc, ka esam dumji vai slinki, bet tāpēc ka to pašu vāciešu dēļ nonācām krievijas impērijas skavās, kuri mūs par tādiem pataisīja.
13.maijs, 11:23 Atbildēt
jjaunais trends
izglītība = meli
13.maijs, 14:28 Atbildēt
AAmanda
Cerams, ka nenotiks šāda kultūras mantojuma būtībā jau "pārdošana".
13.maijs, 11:49 Atbildēt
ppar galveno
VAI UZ ATJAUNOTĀS BAZNĪCAS ALTĀRA TIKS PACELTS GALVASKAUSS?
13.maijs, 12:04 Atbildēt
NNepareizi
Nē,bet pavisam citā vietā gan- sātanisti upurēs slāvpaveida puspērtiķi!
13.maijs, 23:52 Atbildēt
VVēl viens īpašnieks
Ceru, ka vācieši šeit nevaldīs. Šai diskusijā mēs aizmirstam gadsimtu netaisnību - barbarisko katoļu īpašumu rekvizēšanu un vērtību iznīcināšanu. Ja par ekumeniskumu, tad tieši katoļu konfesijai būtu jāierāda konstants laiks, kad svinēt mises.
13.maijs, 12:30 Atbildēt
SShēma
Izskatās pēc shēmas - nodibinās organizāciju... ar no Vācijas saņemtajiem 33 miljoniem norestaurēs... tad organizācija izjuks... Pēterbaznīcas atgriezīsies valstij un tā ar skatu torni slauks naudiņu izremontētā dievnamā... kruta...
13.maijs, 13:11 Atbildēt
KKimi
Kaut kā nedzird vairs saukli "Kaut pastalās, bet brīvi!". Nu jau sāk iztirgot baznīcas?
13.maijs, 14:26 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Ja jau kristieši negrib vai nespēj apsaimniekot savu privātīpašumu, tad Pēterbaznīcu apsaimniekos pagāni. Vēsturiski tagadējas Latvijas teritorija piederēja pagāniem līdz brīdim, kad krustneši kopā ar kristīgajiem misionāriem iekaroja (atņēma) mūsu zemi un paverdzināja mūsu senčus. Pēc būtības visi ābramisko reliģiju piekritēji (jūdaisti, dažādu konfesiju kristieši un musulmaņi) ir tikai viesi mūsu zemē, kuri šeit uzvedas ļoti bezkaunīgi, valdonīgi un virsdegunīgi, jo viņi ir aizmirsuši, ka viņi šeit ir tikai viesi. Pagāniskā ticība ir mūsu zemes un tautas pamatticība. Pagāni ar prieku pārveidos Pēterbaznīcu par Latvju Dievu templi. Ēkas dizains nedaudz mainīsies. Krusti tiks aizvākti, vitrāžas tiks demontētas un ēkas interjers tiks pilnveidots. Pēc nelielas renovācijas Pēterbaznīca kļūs par Latvju Dievu templi. Vēsturiskā taisnība uzvarēs! Lai dzīvo pagāni! Lai dzīvo Latvju Dievi! Ar Dabas Mātes atklāsmēm, Skolnieciņš [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-( Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #LatvjuDievuTemplis #pagāni #sentēvi #rituāli #buršanās #tradīcijas #ticība #saticība #miers
13.maijs, 14:56 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Rīgas vēsturiskajā ainavā labāk iederētos Latvju Dievu templis nevis kārtējā baznīca. Saglabājot pagāniskās tradīcijas un ticību Latvju Dieviem, Rīga kļūtu tūristiem krietni pievilcīgāka. Tādējādi, veicinot tūrismu, mūsu valsts kļūtu bagātāka. Pagānisko ticību ir jāatjauno, jo sentēvu pagāniskais mantojums ir latvietības pamats. Lai dzīvo pagāni! Lai dzīvo Latvju Dievi! Ar Dievietes Laimas viedumu, Skolnieciņš [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-( Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #sentēvi #rituāli #buršanās #tradīcijas #ticība
13.maijs, 14:56 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Kad baltvācieši šeit bija pie varas, bija dzimtbūšanas (verdzības) laiki. Tagad Latvija ir brīva un spēcīga valsts. Mēs vairs neesam vāckungu kalpi, mēs esam brīvi. Kāpēc mums būtu jātic Bībeles viltus Dievam? Kāpēc mums būtu jātic ebreju cilts Dievam Jahvem? Mums ir savi Dievi, ko lūgt. Mums ir Latvju Dievi. Visas tās senās kristiešu baznīcas ir celtas uz mūsu senču asarām, asinīm un sviedriem. Šīs baznīcas stāv kā vergturības pieminekļi. Mēs esam Dievu bērni, mēs esam brīvi. Mums nevajag lūgt svešas cilts Dievu, jo mums ir savi Dievi. Lai dzīvo pagāni!!! Ar Pērkoņtēva viedumu, Skolnieciņš no svētezera [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-( Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #sentēvi #rituāli #buršanās #tradīcijas #ticība
13.maijs, 14:58 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Dievturība dod mūsu tautai drosmi un pašpārliecību, tā dod tautai stingru pamatu zem kājām. Dievturība veicina latviešu nācijas pašapziņu un dod spēku lepoties ar latvietību. Taču kristietība dara pretēji, tā nonivelē cilvēku kā vērtību, padarot to par aitu Tā Kunga ganāmpulkā. Nepaklausīgās aitas kristietība dēvē par āžiem. Kristietība grauj mūsu tautas pašapziņu, tā kultivē bailes un neziņu. Caur grēka jēdzienu baznīcēni laupa cilvēku pašcieņu un grauj pašvērtējumu. Ar Elli cilvēkus rupjā veidā iebaida. Manuprāt, infernāla izrēķināšanās ar cilvēka dvēseli pēc nāves ir visīstākais reliģiozais rekets. Pareizticība vergturībā ir gājusi dažus soļus pa priekšu gan katoļiem, gan luterāņiem, jo pareizticība dēvē cilvēkus par Dieva vergiem. Man, piemēram, ir pretīgi, ja mani nodēvē par ebreju cilts Dieva Jahves vergu. Tas izklausās kā visīstākais ebreju šovinisms. Dievturu skatījumā mēs esam Dievu bērni, kas nākuši šajā pasaulē, lai gūtu fiziskās pasaules pieredzi cilvēka veidolā. Es labāk esmu Latvju Dievu dēls, nevis ebreju cilts Dieva Jahves vergs! Latvijas katoļu dzīves uztveri es lieliski saprotu, tāpēc ka radio Marija (šo radiostaciju var klausīties uzstādot satelītšķīvi satelīta Astra 4A 4.8°E virzienā) ēterā var klausīties visas baznīcēnu būšanas. Pareizticīgo baznīcas būšanas var klausīties pa TV kanāliem Telekanal Spas un Soyuz. Tā kā kristiešu dzīves uztveri es saprotu.
Ar saticību, Skolnieciņš
13.maijs, 14:58 Atbildēt
LLatviešu zēns
Ļoti izsmeļoši un precīzi!
13.maijs, 22:08 Atbildēt
NNātre
Nevaru novērtēt, jo garos "palagus" komentāru sadaļā nelasu principā. Jo sevišķi, ja tos raksta Tvaika ielas iemītnieks "skolnieciņš".
14.maijs, 17:05 Atbildēt
iincanti
Vācu draudzei spīd kampiens? Priekšnieciņa muldēšana LR1 nepārliecināja ...
13.maijs, 15:22 Atbildēt
NNātre
Bet kāpēc ne, ja vācieši ir gatavi ieguldīt tur savus miljonus restaurācijai? Vismaz nesabruks šīs Rīgas simbols un rota. Tāpat jau mums te maz kas vairs pieder.
14.maijs, 17:09 Atbildēt
tto nātre
Vai par maz maksājam nodokļos, lai "nesabruktu šis Rīgas simbols un rota"? Vai maz vācieši mums uz kakla sēdējuši?
14.maijs, 22:44 Atbildēt
KKonfesionālsluterānis
Ja vācu draudze būtu no LELB neatkarīga organizācija, kura stigri pieturētos pie Mārtiņa Lutera reformācijas idejām ... tad Pētera baznīcas piederībai šai draudzei būtu ļoti laba ideja. JA ...
13.maijs, 15:55 Atbildēt
AAija
...ŠĶIET , KA RUNA NAV PAR KREKLIEM ... Luterānismu šodien apkaro kā Rietumos ( ASV un PAT Vācijā ) , tā Austrumos ( Krievija ) .Arī Latvijā to dara jaunās globālisma ( sātanisma ) reliģijas piekritēji . Lūgsim Dievu par mūsu arhibīskapu Jāni Vanagu .
13.maijs, 16:24 Atbildēt
SSkolnieciņš
Aija, jau iepriekš es Jums atvainojos par neērtu jautājumu. No kuras kristiešu sektas Jūs esat, ja Jums visur rēgojas sātanisms??? Es kaut kā vel neesmu redzējis legālu Sātana baznīcas filiāli Latvijā. Varbūt Jūs varat mani iepazīstināt ar savām atziņām pēc Sātana Bībeles izlasīšanas?
Ar cieņu, Skolnieciņš
13.maijs, 17:41 Atbildēt
MMaija
Sātanisms , mazais kurkulīt nav tad, kad lasa Sātana bībeli ( par kuras eksistenci neviens neko nezina) , sātanisms ir tad, kad atklāti ņirgājas par Jēzus Kristus glābjošo darbu , ko Viņš paveica nomirstot Tavā vietā. Tas, bērniņ, ir reālais "sātanisms"
13.maijs, 20:08 Atbildēt
SSkolnieciņš
Iesaku noskatīties!!! en.wikipedia.org/wik..ory:_Apocalypse#Main (seriāla "Amerikāņu šausmu stāsti 8. sezona")
Ar cieņu, Skolnieciņš
14.maijs, 7:06 Atbildēt
bbērnudārzs
Nu, ja vikipēdija un holivūda ir infoavoti...
14.maijs, 15:08 Atbildēt
SSkolnieciņš
Cienītā Maija, vai Antona Laveja vārds un uzvārds Jums neko neizsaka? Antons Lavejs ir viens no nozīmīgākajiem Sātana baznīcas domātājiem. Viņš ir sarakstījis Sātana Bībeles amerikānisko versiju. Pēc būtības viņa atklāsmes var kalpot par pamatu Bībeles trešajai un beidzamajai daļai. Mūsdienu Derība ir lielisks papildinājums Vecajai un Jaunajai Derībai. Sātanisms ir kristietības pamats, jo bez sātanisma nebūtu kristietības. Cilvēki taču ir ar kaut ko jāiebaida, vai ne? Te nu baznīcēniem kalpo ebreju cilts Dieva Jahves viendzimušais (pirmdzimtais) dēls Lucifers jeb Sātans. Vispār jau Bībeles viltus Dievam Jahvem ir daudz dēlu un meitu, viņš laikam ir ļoti piselīgs čalis. Vienkārši Sātans ir viens no populārākajiem Jahves saimes locekļiem. Baznīcēni Viņa Nešķīstību ir izreklamējuši vis kaut kur pasaulē. Bez Jahves mīlētā dēla Sātana baznīcai nebūtu tik daudz haipa (haips – lēta slava) un sekotāju…
Ar cieņu, Skolnieciņš
P.S. Kā tu domā, vai Latvijai vajag legālu sātanistu draudzi? Kaut gan es nešaubos, ka daļa mūsu baznīcu funkcionāru ir sātanisti. Viņa taču sludina Sātana vārdu latviešu valodā, vai ne?
14.maijs, 7:28 Atbildēt
PPūce
Nu,bļin.Pastalas jau baznīcas sit augšā
13.maijs, 19:09 Atbildēt
AAnss
Visp. par padomju rubļiem tika praktiski no jauna sūnaini bet uzcelta, atjaunota. Vāci sabumboja vē l1941 gadā,
13.maijs, 19:38 Atbildēt
PPareizaissecinājums
Reāli šī ēka bija tā nopostīta, ka tā pienākas valstij, jo tika atjaunota par tautas nopelnītiem līdzekļiem.
13.maijs, 20:10 Atbildēt
RRižskijs
Vāciešu īpašumu Rīgā ir krietni vairāk, kā vien baznīca. Plašāk vaļā jāverās Vācu likumdevēja acij un Latvijas budžeta kabatām.
13.maijs, 21:40 Atbildēt
LLatviešu zēns
Vācieši taisās atgūt savus īpašumus, kurus okupācijas laikā sabūvēja uz mūsu zemes. Medijos, ne reizi vien, ir dzirdēts atgādinājums par to, ka Rīga ir vāciešu pilsēta, tātad process ir sācies!
13.maijs, 22:15 Atbildēt
SSkolnieciņš
Krusta karos veiktā tagadējās Latvijas teritorijas okupācija un aneksija bija prettiesiska, jo tas bija klajš agresijas akts pret mūsu senčiem un viņu zemi, kas balstīts uz katolisko sektantu murgiem. Pēc būtības krusta kari bija mūsu senču genocīds. Diemžēl agresori, kas nodibināja šeit feodālismu un teokrātisko diktatūru, diezgan stipri noretušēja vēsturi. Patiesais cietušo skats diemžēl nav zināms.
Ar cieņu, Skolnieciņš
P.S. Pēc daudzu pareizticīgo domām katoļi ir sektanti.
14.maijs, 7:03 Atbildēt
rreālais fans
Lutera piekritēju kustībai bija iašķiroša nozīme nākamās Latvijas, toreizējās Livonijas iekļaušanai Eiropas kultūrtelpā, ko noteica Bībeles tulkojums latviešu valodā! Tas notika tikai 15 gadus pēc līdzīga tulkojuma parādīšanās toreizējās Vācijas zemēs! Luters personīgi pieprasīja šo tulkojumu latviski veikt, līdz ar to latvieši kļuva par jaunās, reformātoru Eiropas sastāvdaļu. Jautājums - cik latviešu toreiz prata lasīt, nav būtisks, jo ja nebūtu neviena, vietējie mācītāji atrunātu Luteru no šīs neprātīgās iedomas. Jo pat vācu zemēs, pēc vēsturnieku datiem, bija toreiz tikai 8% lasīt - un rakstītpratēju! Tas neatgriezeniski novērsa latviešus no Bizantiskās Moskovijas nagiem uz visiem laikiem.
14.maijs, 8:58 Atbildēt
SSkolnieciņš LV
Gan pareizticīgie, gan katoļi ir vergturi. Tik vien Krievzemē šo ļaunuma reliģiju - kristietību - ieviesa apmēram 988. gadā, tad Kijevas Krievzemes kņazs Vladimirs pieņēma kristietību un nodeva Slāvu Dievus. Tā teikt caur pareizticīgo baznīcu viņš kļuva par sava laika diktatoru un nodrošināja savus bērnus ar dzimtcilvēkiem (vergiem). Pie mums kristietības mēris ienāca vien 12. gadsimtā. Pēc gadsimta ilgas pretošanās vācu okupanti padarīja mūsu senčus par saviem dzimtļaudīm (vergiem). Manuprāt, vikingu vidū bija vairāk lasītpratēju, jo vikingiem bija rūnas. A, Tu proti lasīt rūnas? Ko Tu zini par Dievu Odinu?
14.maijs, 11:08 Atbildēt
hhistory
Ej tu dēt ar savu Putina "Krievzemes vēstures" falsifikāciju. Nevis Vladimirs, bet Kijevas Rūsu-vukraiņu ķēniņš Voldemārs (ukru valodā - Volodimirs).
14.maijs, 17:17 Atbildēt
iincanti
Kurš aizbrauca baroniem roku pabučot ? Paši jau no bundestāga visu neredz ...
14.maijs, 14:58 Atbildēt
nnekā personīga
Iespējams, kāds vietējais t.s. fon.....
14.maijs, 15:06 Atbildēt
vvards
Kad sāks pilis un muižas atdot
14.maijs, 15:09 Atbildēt