Vakcinācijas organizēšanai plānots algot vēl 5 darbiniekus; tam nepieciešami teju 100 tūkstoši eiro

Vakcinēšanas procesa organizēšanai un Zaļā sertifikāta ieviešanai Veselības ministrija prasa papildus teju 100 tūkstošus eiro piecu cilvēku nodarbināšanai līdz gada beigām. Šis jautājums iekļauts šodienas valdības sēdē.
18.05.2021. Ilze Šteinfelde
 
©Rūta Kalmuka/F64

Veselības ministrija iesniegusi izskatīšanai valdībā rīkojuma projektu “Par apropriācijas palielinājumu”, saskaņā ar kuru Nacionālajam veselības dienestam (NVD) tiktu novirzīti 93 747 eiro, lai nodrošinātu atlīdzību piecām amata vietām līdz šā gada beigām.

Veselības ministrija skaidro, ka NVD ir ievērojami palielinājies veicamā darba apjoms. Vislielākais papildu darba apjoms saistīts ar datu apstrādi un analīzi. Darbinieki ilgstoši strādā ar pārslodzi, lielāko daļu no papildu veicamajiem darbiem veic ārpus pamata darba laika, regulāri strādājot virsstundas, kas ilgtermiņā var rezultēties ar darbinieku izdegšanu un līdz ar to produktivitātes kritumu vai darba uzteikšanu no darbinieka puses.

No š.g. 19.aprīļa darbu uzsāka vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT). Ņemot vērā, ka normatīvie akti iepriekš neparedzēja NVD funkciju veidot un uzturēt šādu sistēmu (ViVaT), NVD nepieciešams uz noteiktu laiku izveidot divas informāciju sistēmu administratoru amatu vietas, lai nodrošinātu ViVaT produkcijas vides uzstādīšanu, uzturēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu.

Tāpat nepieciešams projekta vadītājs zaļā sertifikāta ieviešanai, kas plānos, koordinēs nepieciešamās darbības digitālā zaļā sertifikāta izveidei, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizēs zaļā sertifikāta risinājumu izveidi saskaņā ar noteiktajām prasībām. VM uzskata, ka NVD ir nepieciešams izveidot vadošā eksperta vakcinēšanas procesa jautājumos amatu, kurš sadarbībā ar Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja vietnieku / vakcinācijas procesa koordinatoru nodrošinātu minēto uzdevumu izpildi, kā arī papildu veiktu informācijas apmaiņu starp visu iesaistīto līmeņu sadarbības partneriem vakcinācijas procesa jautājumos, sagatavotu nepieciešamos pārskatus par vakcinācijas politikas īstenošanas jautājumiem, to izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī nepieciešamības gadījumā pārstāvētu NVD nacionāla un starptautiska mēroga darba grupās.

Informācijas sistēmu administratora mēnešalga paredzēta 1888 eiro, zaļā sertifikāta projektu vadītāja mēnešalga - 1647 eiro, datu analītiķa eksperta mēnešalga - 1287 eiro, vadošā eksperta vakcinācijas procesa jautājumos - 1382 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kopunā līdz gada beigām šādu darbinieku algošanai, ieskaitot VSAOI un 10% piemaksas, nepieciešami aptuveni 94 tūkstoši eiro.

Izdevumus šo darbinieku atalgošanai paredzēts segt no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021.gada gada sākuma. NVD ieņēmumus no maksas pakalpojumiem galvenokārt veido zāļu ražotāju vai lieltirgotavu gada maksa par zāļu un medicīnisko ierīču uzturēšanu kompensējamo zāļu sarakstā, ko veic gada beigās par nākošo gadu.

Neatkarīgā jau rakstīja, ka līdzīgu lūgumu par finansējuma piešķiršanu piecu jaunu darbinieku algošanai vakcinēšanas procesa organizēšanai Veselības ministrija bija iesniegusi valdībā jau arī iepriekš: Vakcinācijas projekta biroja reorganizācijai prasa papildu finansējumu