Vai un kas nosaka valsts augstskolu rektoru algu?

Atbild Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa:
19.07.2021. NNeatkarīgā
 
©f64.lv, Vladislavs Proškins

- Augstskolas ir publiskas atvasinātas personas, un būtiska daļa to finansējuma veidojas arī no pašu ieņēmumiem. Pasniedzēju un rektora minimālo atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, taču darba samaksas principus un rektora algu augstskolā nosaka senāts.

Rektors ir augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno augstskolas vispārējo administratīvo vadību, pārstāv augstskolu. Rektora ieņēmumus var veidot gan darba alga, gan arī atalgojums par citiem darbiem, piemēram, eksperta darbība, dalība projektos u.c. Augstskolu likums nosaka, ka universitātes rektoram obligāti jābūt profesoram, tātad, viņam jāveic arī profesora un zinātniskais darbs.

Tāpat jāpiebilst, ka,

ņemot vērā atbildību un darba apjomu, rektora atalgojumam jābūt konkurētspējīgam ar privāta sektora augsta līmeņa vadītājiem.

Konteksts

Valsts augstskolu rektori par savu darbu saņem dāsnas algas, kas mēnesī mērāmas tūkstošos. Rekordists šajā ziņā ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors Aigars Pētersons - gandrīz 12 000 mēnesī. Vairāk par rektoru algām var uzzināt rakstā " 12 000 eiro mēnesī par valsts augstskolas vadīšanu".