Referendums. Atbilde ģimenes jēdziena pārrakstītājiem

Liberāļu un LGBT ideologu organizētais seksa festivāls “Baltic Pride” ir fons, uz kura sabiedrības konservatīvā daļa sākusi cīņu par šķietami pašsaprotamu jēdzienu saglabāšanu – māte ir sieviete, tēvs ir vīrietis un dzimums ir bioloģiski noteikts fakts. Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegts rosinājums tautas nobalsošanai par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē.
©Publicitātes foto

Šī nav pēkšņa iniciatīva, bet likumsakarīga atbilde uzstājīgiem LGBT kopienas centieniem mainīt izpratni par dabisku ģimeni kā sabiedrības pamatu. Likumdevējs jau gadiem ar zināmu regularitāti spriež par viendzimuma partnerattiecību regulējumu, ko pieprasa seksuālās minoritātes un to politiskie lobisti. Faktiski diskusija ir par viena dzimuma personu tiesībām apprecēties, adoptēt bērnus, bet tiem, kuri negrib precēties, par tiesībām tāpat tikt uzskatītiem par ģimeni. No liberāļu puses šīs diskusijas uzturēšanas pamatā ir sauss aprēķins. LGBT kopiena kā kompakts, ietekmīgs un bagāts elektorāts spēj nodrošināt gan ievēlēšanai parlamentā nepieciešamās balsis, gan naudu politiskajai darbībai.

Tiesa atvēra Pandoras lādi

Vēl līdz pagājušā gada beigām Saeimas konservatīvais flangs bez lielām grūtībām noraidīja sistemātiskos rosinājumus pārdefinēt tradicionālo ģimenes izpratni atbilstoši LGBT kopienas pieprasījumam. Vienalga, vai tas iesniegts caur sabiedrības iniciatīvu platformu “Mana balss” vai nācis no tāda varas un bezmaksas labumus alkstoša politiķa kā Juris Pūce.

Taču viss mainījās pērnā gada nogalē, kad Satversmes tiesa ar savu lēmumu atvēra Pandoras lādi. Tēviem paredzētais paternitātes atvaļinājums ar tiesas spriedumu ir piešķirts sievietei, kura nav bērna māte un vēl jo vairāk nav bērna tēvs. Un šāds Darba likuma traktējums tagad liek principiāli mainīt izpratni par ģimeni visos saistītajos normatīvajos aktos un valstī kopumā. Tātad šobrīd runa ir jau par reālu apdraudējumu ģimenes un laulības institūtam.

LGBT līksmo pāragri

Pēc šāda lietu pavērsiena konservatīvā sabiedrības daļa reaģēja. Platformai “Mana balss” tika iesniegta iniciatīva “Par dabiskas ģimenes aizsardzību Latvijas Republikas Satversmē”, taču netika pieņemta, pamatojoties uz to pašu Satversmes spriedumu. Šādā nedemokrātiskā veidā cilvēkiem tika liegta iespēja vākt balsis kolektīva viedokļa paušanai. Vienlaikus Saeimā Nacionālā apvienība iesniedza priekšlikumu grozīt Satversmes 110. pantu, nostiprinot tajā ģimenes jēdzienu. Taču pēc likumprojekta nodošanas komisijām tālākā virzība ir apstājusies, jo parlamentam, izpildot Satversmes tiesas pavēli, tagad jādomā, kā nodrošināt viendzimuma partneru pieprasītās privilēģijas, vienlaikus nediskriminējot sabiedrības vairākumu. Visnotaļ iespējams, ka šis Saeimas sasaukums, kam līdz pilnvaru beigām gads vien atlicis, Satversmes grozīšanai nemaz neķersies klāt. LGBT kopiena jau sākusi svinēt uzvaru un par šā gada seksa festivāla “Baltic Pride” centrālo vēstījumu likusi saukli “Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi!” Taču viendzimuma pāri nespēj radīt bērnus.

Viendzimuma attiecību kultivēšana un pielīdzināšana ģimenes institūtam valsti vedīs demogrāfiskā strupceļā.

Šiem vīriem ir aizmugure

Pēdējā laika notikumu un apstākļu ietekmē ir tapusi īstena sabiedrības iniciatīva tautas nobalsošanai par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Formālais likumprojekta iesniedzējs Centrālajā vēlēšanu komisijā ir Latvijas Vīru biedrība, kas apvieno konservatīvi domājošus un sabiedrībā labi pazīstamus vīrus. Tādus kā vēsturnieks Harijs Tumans, psihoterapeiti Jānis Ozols un Viesturs Rudzītis, profesors Leons Taivans, arhitekts Ingurds Lazdiņš, uzņēmējs un biedrības vadītājs Andars Ignacs. Bet aiz šiem vīriem stāv daudz plašāka domubiedru grupa, kas atbalsta Memorandu par ģimenes vērtību stiprināšanu. Līdz jūnija beigām memorandam pievienojušās 105 nevaldības organizācijas, 78 draudzes, 59 uzņēmumi un 4675 privātpersonas. Tātad idejai par tautas nobalsošanu ir spēcīgs atbalsts. Iespējams, tas veicinās Saeimā jau iesniegto grozījumu virzību. Iespējams, ies patstāvīgu ceļu līdz rezultātam. Kādam? To rādīs laiks. Pirmais atskaites punkts būs Centrālās vēlēšanu komisijas atļauja sākt vākt parakstus par referenduma rīkošanu. Pozitīva lēmuma gadījumā pirmais pārvaramais slieksnis ir 155 tūkstoši balsu gada laikā.

Satversmes 110. panta spēkā esošā redakcija:

“Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Tautas nobalsošanai sagatavotā jaunā redakcija:

“Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību.

Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem.”

Likumprojekts

Likumprojekta anotācija