Mediķi glābj citus, bet pašiem veselības apdrošināšanas nav

Laikā, kad Latvijas mediķi glābj pacientus un cīnās arī ar koronavīrusa pandēmijas sekām, lielākajai daļai ārstu, māsu un sanitāru nav veselības apdrošināšanas.
22.07.2021. Inga Paparde
 
DAUGAVPILS reģionālajā slimnīcā veselības apdrošināšanas polises no šī gada ir nodrošinātas visiem mediķiem ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Neatkarīgās izpēte liecina, ka veselības apdrošināšanas nav nevienā no lielajām slimnīcām - valsts kapitālsabiedrībām, savukārt reģionālajās slimnīcās mediķiem veselības apdrošināšanu apmaksā darba devējs. Tajā pašā laikā ministrijās, piemēram, Veselības ministrijas darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises ir sagādātas.

Nevienā no lielākajām Latvijas slimnīcām - Bērnu slimnīcā, P. Stradiņa slimnīcā un Rīgas Austrumu slimnīcā - medicīnas darbiniekiem nav veselības apdrošināšanas. Tiesa, ik pēc kāda laika šis jautājums parādās gan pašu slimnīcu, gan Veselības ministrijas kā šo slimnīcu kapitāldaļu turētājas dienaskārtībā, tomēr, ņemot vērā nepietiekamo veselības nozares budžeta finansējumu, pozitīvs lēmums par veselības apdrošināšanas polišu iegādi vismaz mediķiem nav pieņemts.

Lielajām slimnīcām tik lielas naudas nav

STRADIŅA slimnīcā veselības apdrošināšanas darbiniekiem nav, tomēr mediķi var izmantot atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem pašu slimnīcā / Oksana Džadana/ F64

P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Personāla vadības daļas vadītāja Undīne Bušmeistere Neatkarīgajai apliecināja, ka Stradiņa slimnīcas darbiniekiem nav veselības apdrošināšanas polišu. “Tā vietā mēs saskaņā ar slimnīcas un arodbiedrības koplīgumu nodrošinām darbiniekiem atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem,” skaidro speciāliste. 2018. gadā tika izskatīts jautājums par apdrošināšanas polišu iegādi, tomēr uz slimnīcu attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktais ierobežojums apdrošināšanas polises apmēram naudas izteiksmē uz vienu darbinieku. Likumā teikts, ka neobligātās apdrošināšanas gadījumā veselības apdrošināšanas prēmija darbiniekam nedrīkst pārsniegt noteiktu apmēru, kas minēts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Pašlaik šī summa ir 213,43 eiro. Veselības apdrošināšanas prēmija var pārsniegt summu, ja starpību sedz pats darbinieks. “Jautājumu pārrunājām ar slimnīcas arodbiedrību, un mēs palikām pie vienošanās, ka tiek saglabātas atlaides ārstniecības pakalpojumiem,” skaidro U. Bušmeistere.

Arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ir apspriesta iespēja iegādāties veselības apdrošināšanas polises, tomēr viedokļi bijuši dažādi, un tas saistīts ar kopējo atalgojumam pieejamo finansējumu. Situāciju Bērnu slimnīcā skaidro slimnīcas Personāla vadības daļas vadītāja Gunta Tralmaka: “Regulāri dažādos formātos esam apzinājuši darbinieku viedokli, un diemžēl viedoklis par apdrošināšanas polišu nepieciešamību Bērnu slimnīcā nav vienprātīgs, līdz ar to pašlaik budžetu izmantojam atalgojuma pārskatīšanai un ikgadējā algu pieauguma nodrošināšanai.”

“Veselības apdrošināšanas izmaksas tiek segtas no tās pašas budžeta pozīcijas, kurā ir darbinieku atlīdzība, kas nozīmē to, ka, iegādājoties veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem, samazinātos iespējas palielināt algas,”

saka G. Tralmaka. Bērnu slimnīca ir veikusi tirgus izpēti un apzinājusi potenciālo apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu polisēm par summu, kas nepārsniedz 213,43 eiro, kas ir maksimāli noteiktā summa, par kādu veselības apdrošināšanas polises saviem darbiniekiem var iegādāties valsts un pašvaldību iestādes. Tomēr pat šādu līdzekļu Bērnu slimnīcai pašlaik nav, jo uz visiem darbiniekiem tam būtu nepieciešami aptuveni 400 000 eiro. “Ierobežotā finansējuma un darbinieku atšķirīgās nostājas dēļ izskatām iespēju piedāvāt iegādāties veselības apdrošināšanu interesentiem par pašu līdzekļiem,” atzina Bērnu slimnīcas pārstāve.

Arī Latvijas lielākajā slimnīcā - Rīgas Austrumu slimnīcā - ne mediķiem, ne citiem darbiniekiem veselības apdrošināšanas nav, bet, kā norāda slimnīcas pārstāve Ilga Namniece, slimnīcā strādājošajiem ir atlaides uz dažādiem laboratoriskiem izmeklējumiem, ārstēšanos stacionārā (pakalpojumiem tiek piemērota 50 procentu atlaide un 2019. gadā slimnīca par to samaksāja 116 277 eiro). Jautājums par apdrošināšanu ir izskatīts, taču, ņemot vērā, ka slimnīcā ir turpat 5000 darbinieku, slimnīcas izmaksas būtu ļoti lielas... .

Reģionālās slimnīcas parūpējušās

Cita situācija ir virknē reģionālo slimnīcu, kur ar dažādiem noteikumiem veselības apdrošināšanas polises mediķiem tomēr ir sagādātas. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veselības apdrošināšanas polises ir visiem darbiniekiem, kuriem ar slimnīcu ir noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku. Šāda kārtība ir spēkā no šā gada, taču iepriekš veselības apdrošināšana bija tikai arodbiedrību locekļiem un viņu radiniekiem, kuriem saskaņā ar arodbiedrību nosacījumiem tika piešķirtas atlaides veselības apdrošināšanas polišu iegādei.

“Mēs diezgan ilgi kopā ar arodbiedrībām meklējām iespēju paplašināt mūsu darbiniekiem sniedzamo atbalstu, bet diemžēl tam traucēja slimnīcas budžeta ierobežotība,” sarunā ar Neatkarīgo saka Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs. “Šogad, pateicoties papildus piešķirtajam finansiālam atbalstam no visu četru slimnīcas dibinātāju puses, slimnīca varēja uzņemties darbinieku apdrošināšanu. Gribētos cerēt, ka nākamā gada budžets ļaus mums turpināt šo atbalsta programmu arī turpmāk, tai kļūstot par pastāvīgo un neatņemamo daļu no koplīguma.”

Arī Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca saviem darbiniekiem - gan ārstniecības personām, gan pārējam personālam - nodrošina veselības apdrošināšanas polises, Neatkarīgajai apstiprināja slimnīcas speciāliste Linda Rudzroga. Bez līdzmaksājuma tiek piešķirtas divu līmeņu polises un papildprogrammas, ņemot vērā amata kategoriju un nodarbinātības ilgumu, bet darbiniekiem ir iespēja par personiskajiem līdzekļiem iegādāties arī augstāka līmeņa programmu. Vidzemes slimnīcā, savukārt, veselības apdrošināšana ir pieejama visiem darbiniekiem un pamatā to apmaksā darba devējs - tātad slimnīca, darbiniekam ir jāveic neliels līdzmaksājums. Slimnīcas speciāliste Benita Brila stāsta, ka kopumā slimnīcas darbinieki ir ļoti apmierināti ar iespēju saņemt veselības apdrošināšanu, turklāt darbiniekiem vecumā virs 63 gadiem darba devējs pilnībā apmaksā veselības apdrošināšanas polisi. Savukārt rezidentiem un jaunajām māmiņām neatkarīgi no slimnīcā nostrādātā laika tiek piemērots minimālais līdzmaksājuma apmērs. Jaunajiem darbiniekiem veselības apdrošināšana tiek piedāvāta pēc pārbaudes laika beigām.

Veselības ministrija: var pirkt, ja ir nauda

Veselības ministrijā norāda, ka slimnīcas ir kapitālsabiedrības un apdrošināšanas polisi saviem darbiniekiem var iegādāties, ja ir līdzekļi. Visbiežāk gan ārstniecības iestādēm līdzekļu darbinieku apdrošināšanai nav, tomēr valsts kapitālsabiedrībās ir ieviesta cita prakse - atlaides ārstniecības pakalpojumu izmaksām savā slimnīcām, ko tad mediķi var izmantot. Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki ir atbrīvoti no pacienta iemaksām, saņemot valsts apmaksātu veselības aprūpi. “Kopumā šis jautājums par mediķu veselības apdrošināšanu parādās periodiski, bet īpašu izmaiņu nav,” apliecina ministrijas speciālists Oskars Šneiders.

Tajā pašā laikā Veselības ministrijas darbiniekiem ir veselības apdrošināšana. “Līdzīgi kā citu iestāžu darbiniekiem valsts pārvaldē,” apstiprināja O. Šneiders.