Vakcinācijas loterija: par vienu poti 100 000 eiro

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi vakcinēties pret Covid-19, Veselības ministrija ir iecerējusi rīkot vakcinācijas loteriju, kurā varēs piedalīties visi, kas ir saņēmuši vismaz vienu poti. Šī loterija kopumā valstij izmaksās 1,2 miljonus eiro, no kuriem teju pusmiljons eiro ir paredzēts loterijas organizatoriskajām izmaksām un kārtējai reklāmas kampaņai.
©Neatkarīgā

Veselības ministrija skaidro, ka vakcinācijas loterijas uzdevums ir ar laimestu uzrunāt nevakcinētās personas, kuras līdz šim šaubījušās par vakcinācijas veikšanu vai atlikušas to uz vēlāku laiku, lai tās pēc iespējas ātrāk izdarītu savu izvēli par labu vakcinācijai.

“Vakcinācijas loterija uzskatāma par īpaši efektīvu informatīvu kampaņu, ņemot vērā, ka tās norise sistemātiski (katru nedēļu) tiks atspoguļota televīzijas programmā, kā arī informācija par to būs plaši pieejama sabiedriskajos medijos. Vakcināciju veicinošas loterijas ar dažādiem laimestiem tiek organizētas arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (piemēram, Polijā u.c.), kā arī ASV un citur. Vispārpieejama informācija liecina, ka šādi veicinoši pasākumi ir iedarbīgi,” norāda VM.

Likumprojekts paredz, ka vakcinācijas loterijā varēs piedalīties ikviena fiziska persona, kura Latvijas Republikā ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju vismaz ar vienu poti un par vakcinācijas faktu dati ir iekļauti Vakcinācijas informācijas sistēmā Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT) vismaz 48 stundas pirms izlozes.

Vakcinācijas loteriju organizē un administrē Nacionālais veselības dienests vakcinācijas kampaņas ietvaros.

Lielākais laimests - 100 000 eiro

Vakcinācijas loteriju organizēs nedēļas izložu un noslēguma izlozes veidā, un ir paredzēti vairāku veidu laimesti. Nedēļas izlozē katru nedēļu tiks izlozēti pieci dalībnieki  (pa vienam no katra reģiona, atbilstoši dalībnieka deklarētajai dzīvesvietai), kuru starpā pēc nejaušības principa tiks izlozēti pieci naudas laimesti - 2500 eiro, 2500 eiro, 5000 eiro, 5000 eiro un 10 000 eiro vērtībā. Izloze notiks televīzijas raidījuma laikā, kurā laimētājam ir jāpiedalās. Papildus katru nedēļu tiks izlozētas 150 naudas balvas, katra 100 eiro vērtībā.

Papildus katru nedēļu tiks izlozēti arī pieci dalībnieki, kuri līdz vakcinācijas brīdim ir sasnieguši pilnus 60 gadus (seniori) (pa vienam no katra reģiona atbilstoši dalībnieka deklarētajai dzīvesvietai), kuri katrs saņem naudas laimestu 1000 eiro vērtībā. Personas, kuras ir sasniegušas 60 gadus, ir atsevišķa papildu grupa ar tiesībām uz atsevišķu papildu laimestu, ņemot vērā, ka šo vecumu sasniegušām personām jau ir vairākas hroniskas slimības, kas saslimšanas ar Covid-19 infekciju gadījumā, izraisa smagas komplikācijas, ārstēšana norit ļoti smagi, tādēļ veselības aprūpes sistēmai rada būtisku slogu, Covid-19 infekcijas gadījumā šajā grupā ir augsta pacientu mirstība. Šī grupa ir arī viena no grupām, kas vakcinējama prioritāri, skaidro VM.

Loterijas noslēgumā notiks lielā laimesta izloze, kurā tiks izlozēti pieci dalībnieki (pa vienam no katra reģiona, atbilstoši dalībnieka deklarētajai dzīvesvietai), kuru starpā tiek izlozēti pieci naudas laimesti - 15 000 eiro, 15 000 eiro, 25 000 eiro, 25 000 eiro un 100 000 eiro vērtībā. Šī izloze notiks televīzijas raidījuma laikā, kurā laimētājam ir jāpiedalās.

Ar nodokli neapliks, taču laimests būs jādeklarē

Laimesti tiks izmaksāti, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus 10 darba dienu laikā no izlozes rezultātu apstiprināšanas uz norādīto laimētāja konta numuru. Laimestus izmaksās Nacionālais veselības dienests. Laimesti, kas izmaksāti saskaņā ar šo likumu, netiks ietverti gada apliekamajā ienākumā un netiks aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tai pašā laikā, saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ienākumu deklarācijā ir jānorāda visi maksātāja taksācijas periodā (kalendāra gadā) gūtie ienākumi, arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 eiro gadā, izņemot atsevišķus likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19. panta otrajā daļā minētos ienākumus. Tādējādi, ja fiziskā persona saņem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamu ienākumu, kas pārsniedz 10 000 eiro gadā, tai ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija un minētais ienākums jādeklarē.

Turklāt saskaņā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem ienākuma izmaksātājam, izmaksājot fiziskajai personai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamu ienākumu, ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām. Tādējādi Nacionālais veselības dienests par fiziskajai personai izmaksāto laimestu sniegs informāciju Valsts ieņēmumu dienestam likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā. Savukārt laimesta saņēmējam būs jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā.

Nacionālais veselības dienests informēs laimētāju, kas tiek uzaicināts pieteikties uz šādu laimestu, ka šāda laimesta saņēmējam ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju.

Reklāmas kampaņai - 51 tūkstotis eiro

Lai nodrošinātu Vakcinācijas loterijas norisi, VM ir aprēķinājusi, ka ir nepieciešams finansējums 1 218 078 eiro apmērā paredzētajam izlozes naudas balvu fondam un loterijas organizatoriskajām izmaksām. Papildus balvu fondam - 720 000 eiro, VM prasa 98 083 eiro izlozes IT sistēmas izstrādei, 299 995 eiro - izlozes atspoguļošanai Latvijas Televīzijā, 51 000 eiro publicitātes kampaņas organizēšanai, 49 000 eiro - auditoru pakalpojumiem.

Izlozes organizatoriskās izmaksas ietver izlozes IT sistēmas izstrādi, raidījuma producēšanu un izlozes atspoguļošanu Latvijas Televīzijā, kā arī publicitātes kampaņas organizēšanu. ViVaT sistēmas uzturēšanas ietvaros tiks iekļauts papildinājums datu nodošanai izlozes vajadzībām, līdz ar to IT sistēma tiks izstrādāta esošās sistēmas ietvaros un iepirkuma organizēšanu sistēmas nodrošināšanai nav nepieciešams veikt. Publicitātes kampaņai un auditoru pakalpojumam, tiks organizēti iepirkumi, lai noteiktu atbilstošāko un saimnieciski izdevīgāko pretendentu. Savukārt par raidījumu producēšanu un izlozes atspoguļošanu tiks slēgta vienošanās ar Latvijas sabiedrisko mediju - Latvijas Televīzija, kur papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins balstīts līdzvērtīgu raidījumu producēšanas izmaksās.

“Izmaksas ir noteiktas indikatīvi, un gala summa var mainīties, ņemot vērā faktisko situāciju,” uzsver VM.

Datu apstrāde

Likumprojekts paredz tiesības Nacionālajam veselības dienestam vakcinācijas loterijas nodrošināšanai veikt dalībnieku datu atlasi un apstrādi Vakcinācijas informācijas sistēmā Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT) un Vienotajā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēmā saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādi. Nacionālais veselības dienests apstrādā šādus personas datus: personas vārds, uzvārds, vecums (dzimšanas datums), personas kods, deklarētā dzīvesvieta, vakcinācijas pret Covid-19 infekciju fakts, norādītie tālruņu numuri, norādītā elektroniskā pasta adrese, laimētāja konta numurs, likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numuru, likumiskā pārstāvja pārstāvības vai pilnvarojuma pamats.

Likumprojekts nosaka, ka personai ir tiesības informēt Nacionālo veselības dienestu par savu atteikšanos no personas datu apstrādes vakcinācijas loterijai, iesniedzot iesniegumu šā likuma 8. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā. Tā rezultātā personas dati vakcinācijas loterijā netiks apstrādāti. Tāpat personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams Vakcinācijas loterijas nodrošināšanai.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā