Pe-2. Kremļa projekts Latvijas pašapziņas graušanai

Ar vietējo atbalstītāju starpniecību Kremlis sācis jaunu projektu pieminekļu karā pret Latviju. Jūnijā Kurzemē, Nīcas mežos uzietas padomju bumbvedēja Pe-2 atlūzas, un tagad sākta kampaņa šī atraduma glorifikācijai. Tiek vākti līdzekļi lidmašīnas vraka izrakšanai un iespējamajai eksponēšanai Liepājas memoriālā.
©Ekrānšāviņš/https://www.vesti.ru/video/2305568

Krievijas valsts medijos par šo notikumu izplatīts vēsturi falsificējošs sižets, sarkanās armijas okupācijas spēki tajā uzdoti par Latvijas atbrīvotājiem, bet lidmašīnas atrakšanā iesaistītie brīvprātīgie - “krievvalodīgie vīrieši un sievietes” cildināti par pašaizliedzību. Sižetu sagatavojis Krievijas valsts televīzijas kanāls “Rossija 24”, bet pēc tam to izplatījuši arī pārējie propagandas kanāli. Tajā iekļauts ne vien pastāsts par pašu lidmašīnu, bet arī citēti Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas pārmetumi par “Latvijas “patriotisko” vandalismu”:

“Pēdējā laikā Latvijā aktivizējušies spēki, kas par katru cenu tiecas iznīcināt savas valsts pagātni. Ar varasiestāžu nolaidību, bet atsevišķos gadījumos atbalstu, it visur notiek karavīriem - atbrīvotājiem veltīto pieminekļu un monumentu apgānīšanas akti.” Fonā šim tekstam manipulatīvi tiek rādīts Rīgā esošais “Piemineklis padomju karavīriem - Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem”.

Iesaistīti Kremļa ietekmes aģenti Osipovi

Sižeta noslēgumā ar atsauci uz kritušo karavīru meklētājiem no Liepājas izteikta cerība, ka viņu atradums piedzīvos otru dzīvi un lidmašīnas detaļas tiks novietotas memoriālā Liepājas Centrālkapos, kur atrodas padomju karavīru apbedījumi. “Galvenais uzdevums - saglabāt piemiņu un noskaidrot bojāgājušās ekipāžas vārdus”. Tātad priekšā arī pompoza pārapglabāšana, gan jau arī vēstnieka uzrunas, karogi, Georgija lentes, neļķes un visa pārējā atribūtika, kas Krievijai nepieciešams pieminekļu karā pret Latviju iedzīvotāju smadzeņu skalošanai.

Nav šaubu, ka Krievijas vēstniecība lidmašīnu Pe-2 jau iekļāvusi savā rūpju lokā - tautiešu politikas un pieminekļu propagandas ietvaros. Taču formāli ar to nodarbojas vietējie prokremliskie aktīvisti. Biedrība “Meklēšanas organizācija “Patriots””, ko vada Aleksandrs Borisovs, un Liepājā labi pazīstamie Kremļa draugi Jeļena un Jevgeņijs Osipovi, kas savu pretvalstisko aktivitāšu dēļ ne reizi vien nonākuši tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Jūlijā viņi sākuši līdzekļu vākšanas kampaņu lidmašīnas un bojāgājušo karavīru mirstīgo atlieku izcelšanai. Kā liecina Krievijas propagandas kanālu sižeti un informācija Jeļenas Osipovas un Jevgeņija Osipova sociālo tīklu profilos, darbi jau notiek un tiek veikti bez zemes īpašnieka “Latvijas valsts mežu” saskaņojuma.

Rakšana notikusi nelikumīgi

Izveidojušos situāciju Neatkarīgajai rakstiski izskaidroja uzņēmuma Dienvidkurzemes reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Dace Gūtmane:

“AS “Latvijas valsts meži” 10.06. ir saņēmusi iesniegumu no meklēšanas organizācijas “Patriots”. Tajā norādīts, ka, veicot izpētes darbus (šādas darbības ar LVM nav skaņotas), ir atrastas lidmašīnas Pe-2 drupas. Tā kā pastāv iespēja atrast ekipāžu, darbi būtu jāturpina, bet, jau iesaistot ekskavatoru. Lai veiktu lidmašīnas izcelšanu, būtu jānocērt arī 5 traucējoši koki. “Patriots” iesniegumam pievienota arī Brāļu kapu komitejas 26.05. izdota atļauja zondāžas un ekshumācijas darbu veikšanai attiecīgajā teritorijā.”

Uz organizācijas iesniegumu “Latvijas valsts meži” sniedza starpatbildi, kas nosūtīta arī Brāļu kapu komitejai:

“LVM, apsekojot minēto teritoriju, konstatēja, ka no nenoskaidrotu personu puses jau ir veiktas nesaskaņotas darbības. 213. kvartāla apgabala 279. kvartāla 4. nogabalā un 8. nogabalā veikti rakšanas darbi, kā rezultātā bojāta zemsedze un radīts kaitējums augošiem kokiem. Papildus minētā situācija rada bīstamību meža dzīvniekiem un meža apmeklētājiem. No Brāļu kapu komitejas atļaujas Nr. 1260-26 (no 24.05.2021. spēkā līdz 25.11.2021.) nav saprotams, vai tiek pieļauta arī kara tehnikas meklēšana un izcelšana.” Jāpaskaidro, ka pieminētā Brāļu kapu komiteja ir biedrība, ko Latvijas valsts ir pilnvarojusi apzināt, atjaunot, izkopt un turēt kārtībā pasaules karos un Latvijas atsvabināšanas karā kritušo un mirušo Latvijas karavīru un nacionālo partizānu, kā arī citu valstu karavīru brāļu kapus. Tāpēc šī biedrība drīkst kaut ko atļaut vai neatļaut.

Brāļu kapu komiteja klusē

Ņemot vērā neskaidro situāciju ar Nīcas mežos atrasto lidmašīnu, “Latvijas valsts meži” pieprasījuši Brāļu kapu komitejai un meklēšanas organizācijai “Patriots” papildu informāciju. Vai minēto darbību veikšana nav jāuzrāda izpētes darbu veicēja pieteikumā? Vai atļaujā nav jānorāda informācija par kara tehnikas meklēšanu? Vai šādu darbu veikšanai nav izsniedzami papildināti nosacījumi par tehnikas, kas nav kvalificējama kā “vieglā tehnika”, izmantošanu, un par darbu gaitā atsegtām un izraktām mantiskām vērtībām”? Pagaidām uz “Latvijas valsts mežu” vēstuli atbildējusi tikai meklēšanas organizācija “Patriots”. Tā skaidro, ka atraduma vietā veikta tikai kontroles rakšana ar lāpstu, lai pārliecinātos, ka tur ir lidmašīna, kurā iespējams atrodas ekipāžas mirstīgās atliekas. Tas īsti neatbilst patiesībai, jo Krievijas izplatītajos sižetos ir redzams, ka rakšana veikta daudz plašākā apmērā un jau tikušas izceltas liela izmēra lidmašīnas daļas, uz kuru fona pozēja prokremliskie aktīvisti. No Brāļu kapu komitejas atbilde tā arī nav saņemta, un tāpēc “Latvijas valsts meži” meklētājiem saskaņojumu nav izsnieguši:

“Pašreiz LVM nekādu atļauju vēl nav devuši, jo tiek gaidīta iespējamā papildu informācija par iespējamiem rakšanas darbiem.”

Zīmīgi, ka arī Neatkarīgajai vairāku dienu laikā tā arī nav izdevies saņemt skaidrojumu no Brāļu kapu komitejas. Taču tādu sniegusi Aizsardzības ministrija, kuras paspārnē biedrība darbojas, un Ārlietu ministrija. Protams, Neatkarīgo interesē ne tik daudz pašas lidmašīnas liktenis kā propagandas kampaņa, ko pret Latviju izvērš Krievija - tagad arī ar šī objekta palīdzību. Ko Latvijas varasiestādes domā likt pretī Krievijas izvērstajā pieminekļu karā? Un izrādās, ka pilnīgi neko.

Atbildību uzveļ pašvaldībai

Ārlietu ministrija norāda, ka likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā” iekļautas konkrētas apbedījumu vietas:

“Jūsu vēstulē minētie atradumi mežā Nīcas pagastā neskar šī likuma būtību, tā nav likumā fiksēta apbedījuma vieta, un tādēļ Ārlietu ministrija nevar komentēt situāciju pēc būtības. Jebkādas turpmākas darbības, kas ir saistītas ar atradumiem savā administratīvajā teritorijā un to izmantošanu, ir pašvaldības tieša kompetence. Aicinām Jūs vērsties konkrētajā pašvaldībā, kuras teritorijā notiek Jūsu vēstulē minētās darbības. Ārlietu ministrija šobrīd neplāno veikt darbības, kas būtu saistītas ar Jūsu minēto notikumu.”

Arī Aizsardzības ministrija norāda, ka jautājumi par konkrētajiem rakšanas darbiem adresējami Dienvidkurzemes novada pašvaldībai. Neatkarīgā tā arī darīja, un noskaidroja, ka ne Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, ne Nīcas pagastā par mežā atrasto lidmašīnu nekas nav dzirdēts. Nav arī brīnums, jo informācija par to tiek izplatīta tikai krievu valodā krievu auditorijai.

Tomēr fakts, ka pašvaldība neko nezina par tās teritorijā notiekošiem nelikumīgiem rakšanas darbiem, tos nepadara likumīgus.

Tāda lidmašīna nav vajadzīga

Teorētiski racējiem ar dažādām Latvijas iestādēm jāsaskaņo katrs solis. Kā skaidro Aizsardzības ministrija - pirmkārt, karavīru kapi ir Brāļu kapu komitejas kompetence, un pagaidām no tās nav saņemta informācija, ka lidmašīnas Pe-2 atlieku atrašanās vietā būtu atrastas karavīru mirstīgās atliekas. Otrkārt, atradumi ar iespējamu kultūrvēsturisku vērtību saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” piecu dienu laikā jāpiesaka Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. Un pat tad, ja rakšanas darbi būtu notikuši legāli, tas nenozīmē, ka atrasto lidmašīnu uzreiz drīkstētu likt uz postamenta Liepājā padomju okupācijas karaspēka slavināšanai un Latvijas pazemošanai.

Par jaunu pieminekļu uzstādīšanu un piemiņas vietu izveidi atzinums jāsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas un Aizsardzības ministrijas konsultatīvajai padomei. Šī padome nosaka kārtību, kādā tiek uzstādīti vēsturiskiem notikumiem un personām veltīti pieminekļi un piemiņas zīmes, kā arī izveidotas jaunas piemiņas vietas.

Latvijas teritorijā padomju okupācijas spēkiem jau ir uzstādīti vairāk nekā 300 pieminekļi, un vēl vairāk nekā 300 padomju varas artefakti atrodas apbedījumu vietās. Jā, krituši karavīri ir pelnījuši dusēt mierā neatkarīgi no tā, kurā pusē karojuši. Taču mūsdienās likt postamentā padomju okupācijas spēku bumbvedēju, kura mestās bumbas nogalināja Latvijas iedzīvotājus un karavīrus, būtu nepieļaujami.