Uzsākta likvidācija vienam no Ventspils tranzītbiznesa "atslēgas" uzņēmumiem – SIA "Ventrans Rīga"

Jau šā gada janvārī uzsākta Rudolfa Meroni kontrolētās SIA “Ventrans Rīga” likvidācija – liecina Uzņēmumu reģistra (UR) oficiālā informācija, kas publiski pieejama arī interneta vietnē “Firmas.lv”.
KURŠ IR PATIESAIS ĪPAŠNIEKS? Šveices tiesas nepārprotami ir atzinušas, ka SIA “Ventrans Rīga” līdzīpašnieces – kompānijas “Ost Services AG” – 98% akciju pieder Ansim Sormulim (attēlā pa kreisi). Turpretī Latvijas prokurori un tiesa uzskata, ka Latvijā šiem Šveices tiesas spriedumiem nav juridiska spēka, līdz ar to 53% šīs kompānijas akciju tomēr pieder Aivaram Lembergam. Tādējādi tiek panākts, ka “Ost Services AG” kontrolē “mantas glabātājs” Rudolfs Meroni ©Kaspars KRAFTS, Reinis Hofmanis/F64 Photo Agency

Kā Neatkarīgo informēja UR sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Zandfelde, pēc AS “Ventbunkers” prasības par SIA “Ventrans Rīga” likvidatoru iecelts Gints Laiviņš-Laivenieks.

Kā zināms, Gints Laiviņš-Laivenieks ir R. Meroni “labā roka”, proti, viņš ir padomes priekšsēdētāja vietnieks visos lielākajos Ventspils tranzītbiznesa uzņēmumos - AS “Ventbunkers”, AS “Ventspils tirdzniecības osta”, AS “Kālija parks” u.c., bet pats R. Meroni ir padomes priekšsēdētājs šajos uzņēmumos.

Faktam par SIA “Ventrans Rīga” likvidācijas uzsākšanu ir juridiskas konsekvences un ar to saistītas nopietnas peripetijas.

Likvidē “arestēto mantu”

Pirmkārt, SIA “Ventrans Rīga” ir “arestētās mantas” būtiska sastāvdaļa, jo uzlikts arests 27,853% “patiesā labuma guvēju tiesībām” šajā uzņēmējsabiedrībā. Šis nav pirmais uzņēmums, kas tiek likvidēts, neskatoties uz to, ka tas ir “arestētās mantas” sastāvdaļa.

Otrkārt, SIA “Ventrans Rīga” pieder 11,5% kapitāla daļu SIA “Ventspils ekspedīcija” un šajā uzņēmējsabiedrībā arī ir arestētas “patiesā labuma guvēju tiesības” (15,228%).

Turpretī pilnīgi nekas nav arestēts AS “Latvijas naftas tranzīts”, lai gan SIA “Ventrans Rīga” vismaz vēl nesen piederēja 11,47% AS “Latvijas naftas tranzīts” akciju.

Ņemot vērā, ka AS Latvijas naftas tranzīts” pamatkapitāls ir nepilni 105 miljoni eiro, SIA “Ventrans Rīga” pastarpināti pieder aktīvi nosacīti vismaz 12 miljonu vērtībā.

Tomēr svarīgāk ir pat tas, ka bez kontroles pār SIA “Ventrans Rīga” Rudolfs Meroni nevarētu pilnībā kontrolēt AS “Latvijas naftas tranzīts”, tāpēc par SIA “Ventrans Rīga” un vienu no tās mātesuzņēmumiem daudzu gadu garumā risinājās nežēlīgas cīņas, kas acīmredzot ir pašreizējās likvidācijas galvenais iemesls.

Nav šaubu, ka AS “Latvijas naftas tranzīts” akcijām jeb kaut vai “patiesā labuma guvēju tiesībām” arestu savulaik prokurori neuzlika tāpēc, lai R. Meroni būtu brīvas rokas rīkoties ar AS “Latvijas naftas tranzīts” līdzekļiem. Tie ir (vai vismaz pirms kāda laika bija) milzīgi - ņemot vērā, ka AS “Latvijas naftas tranzīts” nekādu saimniecisko darbību neveic, var secināt, ka vismaz šie kapitalizētie 105 miljoni bija naudas līdzekļi akciju sabiedrības kontos.

Ko tad īsti grib konfiscēt?

Treškārt, pirmās instances tiesa nolēma konfiscēt “Aivaram Lembergam, Anrijam Lembergam piederošās 27,853% patiesā labuma guvēja tiesības SIA „Ventrans Rīga”.” Tāpat pirmās instances tiesa nolēma konfiscēt SIA “Ventrans Rīga” mātesuzņēmuma - Šveices kompānijas “Ost Services AG” - 53 akcijas, uzskatot, ka tās pieder Aivaram Lembergam. Tiesas ieskatā konfiscējamas ir arī 45 Ansim Sormulim piederošās “Ost Services AG” akcijas.

“Ost Services AG” pieder 33,04% SIA “Ventrans Rīga” kapitāla daļu, bet atlikušie 66,96% pieder AS “Ventbunkers”.

Ceturtkārt, citā pirmās instances sprieduma sadaļā apgalvots, ka Aivaram Lembergam pieder pavisam cits skaits “Ost Services AG” akciju. Proti, 1999. gadā A. Lembergam esot piederējušas “ne mazāk kā” 22 “Ost Services AG” akcijas, bet 2005. gadā - vairs tikai “ne mazāk kā” 9 akcijas.

Neatkarīgā jau rakstīja, ka šādas pretrunas spriedumā ir tāpēc, ka viena sprieduma sadaļa ir vienkārši nokopēta prokuroru sarakstītā apsūdzība, bet otra sprieduma sadaļa - nokopēti prokuroru sastādītie lēmumi par aresta uzlikšanu mantai. Nedz prokurori, nedz tiesa šīs pretrunas nav vēlējušies novērst.

Te jums nav nekāda Šveice!

Piektkārt, Ansis Sormulis tiesu visās instancēs Šveicē ar dokumentiem pierādīja, ka A. Lembergam nepieder “Ost Services AG” akcijas, bet visas 98 akcijas (t.i., 98% akciju) pieder viņam - Ansim Sormulim.

Bet, lūk, ko šajā sakarā nosprieda Rīgas apgabaltiesa: “Lai gan tiesa krimināllietai ir pievienojusi trīs Šveices spriedumus, kuros ir konstatēts, ka Ansis Sormulis ir sabiedrības „Ost Services AG” 98 akciju īpašnieks, tomēr tiesa uzskata, ka šiem spriedumiem ir tikai informatīvs raksturs un tiem nav pierādījuma nozīmes lietā.

Tiesa atzīst, ka Latvijas Republikā Šveices spriedumi tiesai nav saistoši, tiem nav tāda paša juridiska spēka kā Šveicē, jo Latvijā tie nav atzīti atbilstoši Latvijas Republikas nacionālajām tiesību normām.

Vienas valsts tiesu un iestāžu pieņemtajiem nolēmumiem atbilstoši valsts suverenitātes principam ir saistošs spēks tikai tā pieņemšanas valstī.

Tāpēc, lai vienā valstī būtu iespējams atzīt un/vai izpildīt to, kas nodibināts ar citas valsts tiesas vai iestādes lēmumu vai spriedumu, šāds spriedumus vai lēmumus ir jāatzīst konkrētajā valstī, lai to, ja nepieciešams, būtu iespējams izpildīt šajā valstī. Sprieduma atzīšana nozīmē to, ka vienas valsts tiesas taisīts spriedums, piemērojot konkrētajai situācijai atbilstošajos tiesību aktos noteikto kārtību, citā valstī iegūst tādu pašu juridisko spēku un rada tādas pašas tiesiskās sekas kā valstī, kurā šis spriedums pasludināts.”

Tā, lūk, sprieda Latvijas tiesa.

Sestkārt, jāsaprot, kāpēc R. Meroni izdomāja (kā arī Latvijas prokurori un tiesa to akceptēja), ka 53 akcijas (t.i., 53% akciju) pieder Aivaram Lembergam, nevis Ansim Sormulim. Tas deva iespēju savulaik šīs 53 akcijas nodot glabāšanā R. Meroni, kas savukārt deva iespēju R. Meroni kontrolēt SIA “Ventrans Rīga” un deva arī pilnīgu kontroli pār AS “Latvijas naftas tranzīts”.

Septītkārt, jau pirms gada Rīgas apgabaltiesa nolēma, ka Rudolfam Meroni cita starpā 53 “Ost Services AG” akcijas ir jānodod Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Iespējams, ja šis Latvijas tiesas lēmums būtu izpildīts, SIA “Ventrans Rīga” nebūtu jālikvidē un “arestētā manta” būtu drošībā. Bet, tāpat kā Latvijas tiesai “nav saistoši” Šveices tiesas nolēmumi, tāpat droši vien Šveices pilsonim “nav saistoši” Latvijas tiesas lēmumi.

Protams, tas Latvijas prokuroriem un tiesnešiem bija jāsaprot jau tad, kad “mantas glabāšana” tika uzticēta Šveices pilsonim.

Meroni iniciatīva

Gan ieceltais likvidators, gan lietas būtība ļauj izdarīt secinājumu, ka SIA “Ventrans Rīga” likvidācija uzsākta pēc R. Meroni iniciatīvas.

Kā par lietas būtību Neatkarīgo informēja UR, 2019. gada 17. maijā UR galvenais notārs pieņēma galīgo lēmumu par SIA “Ventrans Rīga” darbības izbeigšanu, jo šīs uzņēmējsabiedrības dalībnieki ilgstoši nespēja ievēlēt valdi.

UR galvenā valsts notāra lēmums tika pārsūdzēts. Tomēr šā gada 15. aprīlī tiesvedība tika izbeigta. “Kā norādīts lēmumā par tiesvedības izbeigšanu, 2021. gada 14. aprīlī tiesā tika saņemts pieteicēju iesniegums, kurā norādīts, ka pieteicēji atsakās no sava prasījuma un lūdz tiesu izbeigt tiesvedību administratīvajā lietā Nr. … sakarā ar “Ventrans Rīga” likvidāciju.

Reģistrs paskaidro, ka “Ventrans Rīga” likvidācijas process tika uzsākts, pamatojoties uz “Ventrans Rīga” likvidācijā ieinteresētās personas akciju sabiedrības “Ventbunkers”, vienotais reģistrācijas Nr. …, pieteikumu,” Neatkarīgo informēja UR.

AS “Ventbunkers” nekādas darbības bez R. Meroni akcepta neveic, līdz ar to nav šaubu, ka SIA “Ventrans Rīga” likvidācija notiek pēc viņa iniciatīvas.