Jau pēc mēneša ar Latvijas kovida sertifikātu nevarēs ieceļot Austrijā un arī citviet

Kā liecina Neatkarīgās izpēte, Covid-19 sertifikāts nav mūžīgs. Gada sākumā saņēmušie poti nevarēs, piemēram, ieceļot Austrijā jau no 1. oktobra.
27.08.2021. Inga Paparde
 
©Inga Paparde

Vairākas valstis Eiropas Savienībā noteikušas derīguma termiņu Covid-19 vakcinācijas sertifikātam. Tas nozīmē, ka noteiktā brīdī šis sertifikāts vairs nedarbosies.

Piemēram, Austrija noteikusi, ka vakcinācijas sertifikāts vairs nebūs derīgs, ja būs pagājušas 270 dienas kopš vakcīnas saņemšanas brīža, un pastāv risks, ka cilvēks, kuram ir šāds sertifikāts, vairs nevarēs izmantot šī sertifikāta priekšrocības ne ceļojot, ne strādājot Austrijā. Turpretim Latvijas atbildīgās iestādes sakās nezinām par šādu faktu un skaidro, ka Latvija neskatās un nav noteikusi sertifikātiem derīguma termiņus.

Digitālais sertifikāts kā bonuss, ko atņems

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī ir izslimojusi Covid-19. Šos sertifikātus var apskatīt un lejuplādēt, kā arī izdrukāt speciāli izveidotā interneta vietnē. Covid-19 sertifikāts kļuva aktuāls pēc tam, kad valstī tika noteikti dažādi ierobežojumi vakcinētajiem un nevakcinētajiem, pirmajiem ļaujot, izmantojot šo sertifikātu, apmeklēt dažādus pasākumus, uzturēties darba vietās bez maskām. Šis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir izmantojams arī, ceļojot vai dodoties strādāt uz citu valsti, lai nevajadzētu veikt Covid-19 testu.

Latvijā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīst arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. To nodrošina integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju, kurā tiek veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu. Datu apmaiņa notiek ar tām ES dalībvalstīm, kuras ir pievienojušās vienotajai sistēmai, kā arī dati tiek aktualizēti un atjaunināti.

Covid-19 sertifikātiem derīguma termiņš

Lai arī digitālie Covid-19 sertifikāti darbojas visās ES valstīs līdzīgi, tomēr katrai valstij ir tiesības noteikt savus kritērijus, ko tā ņem vērā. Izpētot informāciju par visām ES valstīm, jāsecina, ka Covid-19 sertifikāta derīguma sākuma termiņš visur praktiski ir vienāds, proti, 14 dienas pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas vai vienas vakcīnas devas saņemšanai “Jannsen” vakcīnai. Tāpat vienotus kritērijus valstis noteikušas attiecībā uz digitālo sertifikātu, kas apliecina Covid-19 pārslimošanas faktu. Šie sertifikāti visās valstīs ir derīgi 180 dienas pēc to izsniegšanas.

Tomēr nupat vairākas valstis ir papildinājušas savus noteikumus jeb kritērijus attiecībā uz Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, nosakot tam arī derīguma termiņu. Tas daudziem iedzīvotājiem varētu būt pārsteigums, jo šādu informāciju Latvijas oficiālajās vietnēs nekur nevar izlasīt.

Sertifikāta vietā tikai maksas Covid tests

Viena no valstīm, kas noteikusi vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu, ir Austrija. Neatkarīgās rīcībā esošā informācija liecina, ka pavisam drīz vakcinācijas sertifikāts vairs nebūs izmantojams šajā valstī, jo tam ir noteikts derīguma termiņš 270 dienas no vakcinācijas brīža jeb brīža, kad šis sertifikāts stājās spēkā. Austrijā strādājošie Latvijas pilsoņi stāsta, ka drīzumā vakcinācijas sertifikāts tiks anulēts un to vairs nevarēs izmantot. Piemēram, ja cilvēks ir vakcinējies šā gada janvārī, piemēram, mediķi, kuri vakcinējās vieni no pirmajiem, tad jau oktobrī šis sertifikāts vairs nebūs derīgs. Bez derīga sertifikāta vienīgā iespēja strādāt vai ieceļot šajā valstī būs tikai negatīvs Covid-19 tests, kas jāveic par maksu, vai arī pārslimošanas sertifikāts - bet arī ar nosacījumu, ka nav pagājušas vairāk kā 180 dienas. Cilvēki ir diezgan izmisuši par šo faktu.

Austrija, Igaunija, Šveice nepieņems sertifikātus

ES vietne, kurā apkopota oficiāla informācija par katru valsti un tajā spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz digitālajiem sertifikātiem un citiem ar ieceļošanu saistītiem jautājumiem, apstiprina, ka ES jau ir vairākas valstis, kuras noteikušas digitālā sertifikāta derīguma termiņu.

Austrija noteikusi, ka vakcinācijas sertifikāts ir derīgs 270 dienas pēc tā izsniegšanas. Līdzīgu termiņu noteikusi arī Horvātija.

Savukārt Dānijā sertifikāta derīguma termiņš ir 12 mēneši, bet Šveice noteikusi 365 dienas, kas principā ir tas pats, kas Dānijā. Arī Igaunija noteikusi derīguma termiņu - viens gads. Tas nozīmē, ja persona vakcinējusies šā gada sākumā, nākamā gada sākumā sertifikāts vairs nebūs izmantojams. Attiecībā uz digitālajiem sertifikātiem Covid-19 izslimošanas gadījumā visas valstis ir vienotas - 180 dienu derīguma termiņš.

Pagaidām lielākā daļa valstu līdzīgi kā Latvija nav noteikušas sertifikāta derīguma termiņu, tomēr par kritērijiem un iespējamām izmaiņām, lai būtu pilnīgi droši, ir jāskatās katras valsts nacionālajā Covid-19 vietnē, jo informācija var mainīties.

“Mums informācijas nav”

Nacionālais veselības dienests, kura pārziņā atrodas ar digitālo Covid-19 sertifikātu saistītie jautājumi, Neatkarīgajai skaidroja, ka Latvija nekādu derīguma termiņu Covid-19 vakcinācijas sertifikātam nav noteikusi. Vakcinācijas sertifikātā iekļaujamie dati atbilstoši pašlaik spēkā esošai regulai attiecībā uz termiņu nosaka to, ka vakcinācijas sertifikātā ir jābūt norādītam vakcinācijas datumam (datums, kad ir saņemta deva). Un tam tad Latvija seko.

Saņemt informāciju par to, vai un kā uztvert šīs ziņas par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu, bija apgrūtinoši, jo datu nav pat mūsu atbildīgajām iestādēm. “Mūsu rīcībā nav informācijas, ka ir ES valstis, kurās būtu noteiktas vakcinācijas sertifikāta derīguma beigas,” sacīja Nacionālā veselības dienesta speciāliste Evija Štālberga. Speciāliste gan vēlāk papildināja, ka katrai valstij ir tiesības noteikt savus kritērijus, kā tās akceptē šo digitālo sertifikātu un, visticamāk, ir arī tiesības noteikt sertifikāta derīguma termiņu. “Latvija nav noteikusi derīguma termiņu šim sertifikātam, līdz ar to Latvija pieņem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs izsniegtos sertifikātus bez kaut kāda noteikta derīguma termiņa, tāpēc, ja Latvijā no Austrijas iebraukušam cilvēkam ir šis sertifikāts, tas būs derīgs arī vēlāk, pat ja Austrija būs noteikusi savā valstī derīguma termiņu,” sacīja E. Štālberga.

Ja būs revakcinācija, tad redzēsim

Pēc diskusijas ar atbildīgajām iestādēm Latvijā, Neatkarīgā secina, ka, iespējams, atsevišķas valstis, sekojot līdzi aktuālajai informācijai par vakcināciju, piemēram, vakcīnas iedarbības laiku, nosaka sertifikātam derīguma termiņu. No Nacionālā veselības dienesta skaidrojuma izriet: ja kāda valsts arī ir šādu termiņu noteikusi, tad faktiski cilvēks skaitās kā nevakcinēts un, ieceļojot attiecīgajā valstī, var izmantot citus veidus, kā apliecināt savu Covid-19 statusu, piemēram, veicot testu. Tas, protams, ir apgrūtinoši. Pašlaik atbildīgās iestādes arī nekomentē, vai un kad varētu tikt uzsākta revakcinācija, jo tad cilvēki, kuri to vēlas un kuri strādā, piemēram, medicīnā un ikdienā saskaras ar Covid-19 riskiem, varētu revakcinēties un atjaunot sertifikāta derīguma termiņu, ko ņem vērā iepriekšminētās valstis.

“Ja būs revakcinācija, tad noteikti būs jauni sertifikāti, bet pašlaik šo jautājumu grūti komentēt,” atzina E. Štālberga. Pašlaik Nacionālais veselības dienests un Veselības ministrija iesaka vien rūpīgi izpētīt to valstu informatīvās vietnes, kurp cilvēki grasās doties, lai neattaptos uz robežas ar Covid-19 sertifikātu, kuram beidzies derīguma termiņš.