Gada pārskati VID esot jāiesniedz visiem uzņēmumiem – pat tiem, kurus kontrolē Meroni!

Milzīgus aktīvus pārvaldošās Rudolfa Meroni kontrolētās akciju sabiedrības “Ventbunkers” un “Latvijas naftas tranzīts” nav iesniegušas gada pārskatus nedz par 2019., nedz par 2020. gadu – liecina Uzņēmumu reģistra informācija datu bāzē “Firmas.lv”.
KURŠ VĒL TĀ VAR? Ņemot vērā, ka neatkarīgi revidenti ir auditējuši, bet nav apstiprinājuši AS "Ventbunkers" un AS "Latvijas naftas tranzīts" 2018.gada pārskatus, tad šīs Rudolfa Meroni kontrolētās kapitālsabiedrības jau kopš 2017. gada dzīvo bez apstiprinātiem gada pārskatiem ©Dokuments

Īpaši interesants šis fakts ir tāpēc, ka arī iepriekš šīs akciju sabiedrības vairākus gadus pēc kārtas (kopš 2016. gada) neiesniedza gada pārskatus, līdz tomēr 2019. gada rudenī abas iesniedza gada pārskatus par 2018. gadu.

Arī tas vēl nav viss - abu šo uzņēmumu gada pārskatus par 2018. gadu ir atteikušies apstiprināt neatkarīgi auditori. Respektīvi - AS “Ventbunkers” un AS “Latvijas naftas tranzīts” jau daudzus gadus dzīvo bez likumā paredzētā kārtībā apstiprinātiem un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtiem gada pārskatiem. Lieki ir atgādināt, ka gan AS “Ventbunkers”, gan AS “Latvijas naftas tranzīts” padomes priekšsēdētājs ir Rudolfs Meroni, bet valdēs darbojas tikai viņa uzticamības personas.

Un arī tas vēl nav viss - AS “Latvijas naftas tranzīts” 2018. gada pārskats kļuva par pierādījumu kriminālprocesa uzsākšanai pret R. Meroni par arestētās mantas ieķīlāšanu (kriminālprocess ar dīvainu motivāciju nu jau gan ir izbeigts). Varbūt abi varenie uzņēmumi neiesniedz gada pārskatus tāpēc, ka tie neizbēgami atklātu jaunas blēdības, tostarp ar arestēto mantu?

Neatkarīgā nezina nevienu citu uzņēmumu, kurš varētu turpināt darbu, gadu gadiem neiesniedzot gada pārskatus. Tāpēc Neatkarīgā uzdeva divus jautājumus VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei. Turklāt, ņemot vērā, ka VID tradicionāli nesniedz nekādu informāciju par konkrētiem nodokļu maksātājiem, Neatkarīgā, vispirms izklāstot iepriekš minēto, jautājumus noformulēja vispārīgi.

Neatkarīgā jautāja:

1. Vai Latvijā ir uzņēmējsabiedrības un kapitālsabiedrības, kurām nav jāiesniedz gada pārskati?

2. Ja šādas uzņēmējsabiedrības un kapitālsabiedrības tiešām ir, kurām nav jāiesniedz gada pārskati, tad kāds tiesiskais regulējums to atļauj?

No VID Sabiedrisko attiecību daļas tika saņemta šāda atbilde:

“Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8. pantā noteiktajam, sabiedrībai ir pienākums sagatavot gada pārskatu par katru pārskata gadu likuma “Par grāmatvedību” izpratnē. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma.

Likuma “Par grāmatvedību” 14. pantā noteikts, ka pārskata gads aptver 12 mēnešus, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu.

Savukārt likuma “Par grāmatvedību” 13. panta trešā daļa paredz, ka arī komercsabiedrības darbības apturēšana, pamatojoties uz komersanta lēmumu, neatbrīvo komercsabiedrību no gada pārskata sastādīšanas.

Ņemot vērā minēto,

visām sabiedrībām ir pienākums par katru pārskata gadu sagatavot un likumā noteiktajā termiņā iesniegt VID gada pārskatu,

kas sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma. Tādējādi Latvijā nav kapitālsabiedrības, kuras vispār vai kādu iemeslu dēļ uz laiku būtu atbrīvotas no gada pārskatu iesniegšanas.”

Ņemot vērā tik bargu VID atbildi, Neatkarīgajai nav saprotams, kāpēc AS “Ventbunkers” un AS “Latvijas naftas tranzīts” tomēr drīkst neiesniegt gada pārskatu?

Kur kaut pirkstu pielicis vai elpu uzpūtis no arestētās mantas glabātāja pienākumiem atstādinātais Rudolfs Meroni, tur pat acīmredzamais kļūst nesaprotams…