Bērnu slimnīca ievieš aptaujas pacientu viedokļa izzināšanai

Jau līdz šim Bērnu slimnīcas pacienti savu viedokli varēja paust speciālā aptaujā, taču tas neskāra vienu no slimnīcas noslogotākajām – Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļu.
PACIENTU viedokli ņem vērā, uzlabojot Bērnu slimnīcas ikdienas darbu, tāpēc svarīgi, ka vecāki vai pusaudži pēc ārstēšanās slimnīcā atvēl laiku aptaujas aizpildīšanai ©Oksana Džadana/ F64

Lielākā daļa slimnīcas pacientu un viņu vecāku vispirms saskaras tieši ar šīs nodaļas darbu, jo gadā pēc palīdzības tajā vēršas ap 40 000 pacientu.

“Aptaujas par pieredzi slimnīcā ir nozīmīgs un ticams informācijas avots, ko ņemam vērā katru gadu, nosakot nākamā gada mērķus un uzlabojumu,” uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Vecāki varēs izteikt ne tikai soctīklos

Nav noslēpums, ka bērnu vecāki visbiežāk ar piedzīvoto - gan problēmsituācijām, gan pozitīvo - vispirms dalās sociālajos tīklos. Tomēr, lai ārstniecības iestādē situācija mainītos, savs viedoklis jādara zināms arī pašai slimnīcai. Jau vairākus gadus Bērnu slimnīca ar īpašu aptauju palīdzību noskaidro, kā pacientiem klājies slimnīcā, taču līdz šim šādas aptaujas nebija par neatliekamo palīdzību, kas nereti ir visnoslogotākā slimnīcas nodaļa.

Šāgada nogalē Bērnu slimnīca ieviesīs jaunumu - atgriezenisko saiti jeb viedokli par savu pieredzi ārstniecības laikā varēs sniegt arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas, kā arī Ambulatorā centra pacienti. Lai to izdarītu, bērnu vecākiem vai pašiem bērniem būs jāaizpilda pacientu pieredzes aptauja, kas tiks izsūtīta uz pacientu norādīto kontaktinformāciju 24 stundu laikā pēc ārstniecības pakalpojuma saņemšanas.

Līdz ar to Bērnu slimnīca kopumā ik dienu uzrunās aptuveni 97 procentus no visiem Bērnu slimnīcas pacientiem,

Neatkarīgajai stāsta Bērnu slimnīcas Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas vadītāja Vita Šteina.

Šāda aptauja jau tika ieviesta 2018. gada nogalē stacionāra pacientiem, un viņu sniegtās atbildes un komentāri par piedzīvoto Bērnu slimnīcā kopš tā laika tiek analizēti katru dienu un uzskatīti par būtiskāko informācijas avotu, izstrādājot slimnīcas attīstības un uzlabojumu plānu. Tagad šādas aptaujas nonāks arī pie pacientiem, kuri medicīnisko palīdzību saņems Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā, kā arī tie, kuriem būs ambulatorās konsultācijas. Ik gadu Bērnu slimnīcā tiek nodrošinātas aptuveni 300 000 ambulatorās vizītes un izmeklējumi, savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā pēc palīdzības vēršas ap 40 000 pacientu. Paredzēts, ka līdz ar abu aptauju ieviešanu slimnīca uzrunās 97 procentus slimnīcas pacientu, kuriem būs iespēja dalīties savā pieredzē.

Viedokli sniedz ap 40 procenti pacientu

No visiem izrakstītajiem pacientiem šādu aptauju līdz šim izpildījuši vairāk nekā 40 procentu jeb ap 6000 pacientu. Slimnīcas vadītājs Valts Ābols uzskata, ka tas ir nozīmīgs un ticams informācijas avots, ko slimnīcas vadība ņem vērā katru gadu, nosakot nākamā gada mērķus un veicamos uzlabojumus. “Viena no Bērnu slimnīcas stratēģiskajām prioritātēm jau vairākus gadus ir pozitīva pacientu un viņu ģimeņu pieredze, tādēļ mēs mērķtiecīgi ik dienu analizējam gan pusaudžu, gan mūsu stacionāra pacientu vecāku sniegto informāciju par viņu bērnu pieredzi, ārstējoties nodaļās,” saka V. Ābols.

Bērnu slimnīcas speciāliste Vita Šteina stāsta, ka aptauja veidota, balstoties uz pasaulē jau radītu standartu - pacientu pieredzes aptauju, ko izmanto slimnīcas gan ASV, gan Eiropas un arī Āzijas valstīs. “Tādā veidā mums būs iespēja salīdzināt datus ar citām slimnīcām, novērtēt mūsu stiprās puses un saskatīt attīstības iespējas,” turpina V. Šteina. Aptaujā pacienti varēs sniegt viedokli par ambulatoro pakalpojumu pieejamību, reģistrācijas procesu, attieksmi un komunikāciju, spēju saprast sniegto informāciju, iespēju uzdot jautājumus un saņemt saprotamas atbildes, kā arī sniegt viedokli par citiem jautājumiem. Ar apkopotajiem datiem slimnīcas personāls iepazīstas katru dienu, savukārt jaunā aptauja ļaus noteikt aktuālus īstermiņa mērķus un nepieciešamos ilgtermiņa uzlabojumus ambulatorajā un neatliekamās medicīniskās palīdzības sektorā.

Baiļu mazināšana pacientiem

Vita Šteina pastāstīja, ka 2022. gadam ir izvēlētas trīs pacientu pieredzes uzlabojumu prioritātes. Vispirms tā ir personāla empātiska komunikācija ar pacientiem un viņu vecākiem. Bērnu slimnīcas personāla attieksmi kā ļoti labu novērtē 78 procenti pacientu, savukārt komunikācijas vērtējums nepārsniedz 60 procentus, kas nozīmē, ka slimnīcai ir jāmācās vairāk komunicēt ar pacientiem un viņu ģimenēm skaidrā un saprotamā veidā.

Nākamā prioritāte ir baiļu un satraukuma mazināšana pacientiem un viņu vecākiem, to slimnīca cenšas darīt dažādos veidos, piemēram, ar Drosmes kastu palīdzību, kuras saņem bērni, ārstējoties slimnīcā. Lai mediķu un atbalsta personāls būtu vienmēr gatavs strādāt ar pacientiem, tostarp arī pandēmijas apstākļos, svarīgs ir darbinieku psihoemocionālais atbalsts. Tas ir trešais nākamā gada mērķis.